Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn các bướchiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel 2013. Bước 1: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ - Format - Shape Styles - Shape Fill để đổ màu cho khung tiêu đề: Bước 2: Kích chọn vào t

Bài viết ở đâu uy tín dưới đây hướng dẫn chi tiết tới dữ liệu các bạn quảng cáo các bướchiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel 2013.

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bước 1: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> Shape Styles -> Shape Fill qua mạng để đổ màu cho khung tiêu đề:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bước 2: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> Shape Styles -> Shape Outline giá rẻ để đổ màu viền cho khung tiêu đề:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bước 3: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> Shape Styles -> Shape Effect qua mạng để tạo hiệu ứng cho khung tiêu đề:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bước 4: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> WordArt Styles -> Text Effect giảm giá để tạo hiệu ứng chữ trong tiêu đề:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bước 5: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> WordArt Styles -> Text Outline giả mạo để tạo màu viền cho chữ trong tiêu đề:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bước 6: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> WordArt Styles -> Text Fill ở đâu uy tín để tạo màu cho chữ trong tiêu đề:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

- full crack Ngoài ra bạn mật khẩu có thể tùy chỉnh vị trí tiêu đề trong biểu đồ bằng cách kích chọn biểu đồ -> chọn Design -> Add Chart Element -> Chart Title:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Trong đó:

+ None: Không tạo tiêu đề.

+ Above Chart: Tạo tiêu đề phía trên biểu đồ.

+ Centered Overlay: Tạo tiêu đề hiển thị giữa biểu đồ.

+ More Title Options: Kích chọn vào mục này sửa lỗi để tùy chỉnh vị trí khác tổng hợp của biểu đồ.

- Sau khi hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trực tuyến được kết quả:

Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

cài đặt Trên đây là hướng dẫn chi tiết vô hiệu hóa các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc kích hoạt các bạn thành công!

4.9/5 (82 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online