Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Excel hỗ trợ các bạn xử lý và tính toán một cách nhanh chóng cùng với các hàm mà Excel cung cấp như các hàm tính toán, các hàm ngày tháng… một trong số đó là các hàm về thời gian giúp các bạn xử lý các giá trị thời gian: giờ, phút, gi�

Excel hỗ trợ sửa lỗi các bạn xử lý hướng dẫn và tính toán một cách nhanh chóng cùng tối ưu với kỹ thuật các hàm cài đặt mà Excel cung cấp như mới nhất các hàm tính toán sử dụng , thanh toán các hàm ngày tháng… một trong số đó là qua mạng các hàm về thời gian giúp chi tiết các bạn xử lý cập nhật các giá trị thời gian: giờ qua web , phút danh sách , giây một cách thuận tiện nhất.

Bài viết giới thiệu cú pháp tốc độ và công dụng giảm giá của hướng dẫn các hàm thời gian trong Excel hỗ trợ .

1. Hàm TIME trên điện thoại .

Cú pháp: TIME(hour,minute,second) an toàn .

Trong đó:

-TIME: tên hàm tốc độ .

-Hour: giá trị giờ cài đặt .

-Minute: giá trị phút ở đâu nhanh .

-Second: giá trị giây qua mạng .

Hour hỗ trợ , minute an toàn , second là một số từ 0 đến 32767 bản quyền và đều là tham số bắt buộc.

Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân download của một giá trị thời gian cụ thể trong khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1 như thế nào . chi tiết Nếu định dạng đăng ký vay của ô là General trước khi nhập hàm danh sách thì hàm trả về hướng dẫn sẽ download được thể hiện ở dạng giờ phút giây.

2. Hàm TIMEVALUE dữ liệu .

Cú pháp: TIMEVALUE(time_text).

Trong đó:

-Time_text: là chuỗi văn bản thể hiện giá trị thời gian nguyên nhân và là tham số bắt buộc ứng dụng .

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân tính năng của một giá trị thời gian cụ thể khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1 nhanh nhất được thể hiện giảm giá bởi Time_text qua app .

3. Hàm NOW mới nhất .

Cú pháp: NOW() qua mạng .

Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Chức năng: Hàm NOW() trả về ngày tháng năm sử dụng và giờ phút an toàn hiện tại thanh toán của hệ thống (định dạng dịch vụ của ô trước khi nhập hàm là General) danh sách .

lấy liền Nếu nhập cú pháp NOW()-1 cập nhật thì hàm full crack sẽ trả về ngày tháng năm kỹ thuật và giờ phút giảm đi một ngày so thanh toán với ngày giờ download hiện tại bản quyền của hệ thống lấy liền .

Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

4. Hàm HOUR tăng tốc .

Cú pháp: HOUR(serial_number) sửa lỗi .

Trong đó:

-Serial_number là thời gian trên điện thoại các bạn muốn chuyển đổi thành giờ dịch vụ , là tham số bắt buộc hướng dẫn .

Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Chức năng: Trả về phần giờ giảm giá của một giá trị thời gian nạp tiền , kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

5. Hàm MINUTE tải về .

Cú pháp: MINUTE(serial_number) hướng dẫn .

Trong đó:

-Serial_number: là thời gian qua web các bạn muốn chuyển đổi thành phút bản quyền , là tham số bắt buộc quảng cáo .

Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Chức năng: Trả về phần phút kỹ thuật của giá trị thời gian khóa chặn , kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

6. Hàm SECOND kỹ thuật .

Cú pháp: SECOND(serial_number) xóa tài khoản .

Trong đó:

-Serial_number: là thời gian tải về các bạn muốn chuyển đổi thành giây sử dụng , là tham số bắt buộc lừa đảo .

Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Chức năng: Trả về phần giây tăng tốc của giá trị thời gian miễn phí , kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59 link down .

Mỗi hàm thời gian là một hàm có công dụng cập nhật riêng phải làm sao của nó qua app , tùy theo nhu cầu dịch vụ và mục đích trong công việc tải về , học tập tốt nhất của kinh nghiệm các bạn dữ liệu tăng tốc các bạn sử dụng hàm thời gian phù hợp nhất ở đâu nhanh . Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.9/5 (83 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online