Các phím tắt trong Excel

ThuThuatPhanMem vn sẽ liệt kê các phím tắt trong Excel để các bạn tiết kiệm thời gian khi sử dụng bảng tính Excel.

Bạn thường soạn thảo văn bản bằng bộ công cụ Microsoft Ofice ở đâu tốt nhưng bạn có biết một nhà soạn thảo chuyên nghiệp họ thường sử dụng đăng ký vay các phím tắt hơn là phải sử dụng đến con chuột nạp tiền . Việc sử dụng phím tắt tiết kiệm thời gian gấp nhiều lần so trực tuyến với dùng cách thông thường thanh toán , trước đó ThuThuatPhanMem.vn mật khẩu đã liệt kê giả mạo các phím tắt trong Word hôm nay ThuThuatPhanMem.vn tăng tốc sẽ liệt kê download các phím tắt trong Excel lấy liền để sử dụng các bạn cùng biết.

Các phím tắt trong Excel

Nhóm 1: Các phím tắt thông dụng

Enter: Di chuyển xuống dưới

ESC: Bỏ chọn dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y : Lặp lại thao tác vừa làm

Alt+Enter: Chèn dòng mới trong ô

Backspace : Xóa ký tự bên trái cập nhật hoặc vùng chọn

Delete: Xóa ký tự bên phải dữ liệu hoặc vùng chọn

Ctrl+Delete: Xoá tăng tốc tất cả chữ trong một dòng

Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống download hoặc qua lại một ký tự

Home: Chuyển về đầu dòng

Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô an toàn và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải vùng chọn

Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn

F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh

Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn

F3: Dán một tên dữ liệu đã đặt trong công thức

F9: Cập nhật tính toán nơi nào các Sheet trong Workbook đang mở

Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt+=: Chèn công thức AutoSum

Ctrl+;: Cập nhật ngày tháng

Ctrl+Shift+: Nhập thời gian

Ctrl+K: Chèn một Hyperlink

Ctrl+Shift+": Chép giá trị kiểm tra của ô phía trên vào vị trí con trỏ kỹ thuật của ô hiện hành

Ctrl+": Chép giá trị full crack của ô phía trên vào vị trí con trỏ chia sẻ của ô hiện hành

Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) cài đặt bản quyền các đối số địa chỉ của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.

Nhóm 2: Nhóm phím định dạng dữ liệu

Ctrl+1: Hiển thị cửa sổ Format Cell

Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General

Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency tài khoản với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential thanh toán với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày ở đâu uy tín , tháng nguyên nhân , năm

Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer ở đâu uy tín với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+&: download Thêm đường viền ngoài

Ctrl+Shift+ -: Bỏ đường viền

Ctrl+B: Bật tắt chế độ chữ đậm nguyên nhân , không đậm

Ctrl+I: Bật tắt chế độ chữ nghiêng hướng dẫn , không nghiêng

Ctrl+E: Bật tắt chế độ chữ nằm ở giữa

Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl+9: Ẩn dòng

Ctrl+Shift+(: Hiển thị dòng ẩn

4.9/5 (94 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online