Các thao tác trên bảng trong Word

Giới thiệu các thao tác trên bảng trong Word. Các thao tác trên bảng trong Word 2013 bao gồm: 1. Hòa ô trong bảng. - Việc tạo bảng không thể bỏ qua thao tác Merge Cell, ví dụ muốn cột ngày học có 2 giá trị là ngày chẵn và lẻ thực hiện hòa 2 c

Bài viết tăng tốc dưới đây giới thiệu chi tiết tới trực tuyến các bạn tài khoản các thao tác trên bảng trong Word.

Các thao tác trên bảng trong Word 2013 ứng dụng bao gồm:

1 giá rẻ . Hòa ô trong bảng.

- Việc tạo bảng không thể bỏ qua thao tác Merge Cell trực tuyến , ví dụ muốn cột ngày học có 2 giá trị là ngày chẵn nhanh nhất và lẻ thực hiện hòa 2 cột làm một:

Các thao tác trên bảng trong Word

- Để hòa ô thực hiện tốc độ như sau: Lựa chọn hỗ trợ các ô  muốn Meger Cell -> Layout -> Merge -> Merge Cells:

Các thao tác trên bảng trong Word

- Kết quả kích hoạt các ô qua mạng đã tối ưu được hòa làm 1:

Các thao tác trên bảng trong Word

2 lừa đảo . Căn lề trong bảng.

- tải về Khi nhập dữ liệu trong bảng muốn dữ liệu nằm ở vị trí giữa giá rẻ của ô giả mạo và cách đều 4 phía thực hiện chia sẻ như sau: Lựa chọn bảng cần căn lề vào thẻ Layout -> Alignment -> lựa chọn kiểu căn lề:

Các thao tác trên bảng trong Word

- Kết quả sau khi chọn căn lề:

Các thao tác trên bảng trong Word

3 qua mạng . Tạo màu nền cho bảng.

Cách 1: Bôi đen tất toán các ô muốn tạo màu nền -> sử dụng biểu tượng thùng sơn hay shadding trong thanh công cụ nhanh -> lựa chọn phải làm sao các màu cần tạo nền:

Các thao tác trên bảng trong Word

- Kết quả sau khi đổ màu nền:

Các thao tác trên bảng trong Word

Cách 2: Lựa chọn dữ liệu các ô cần tạo màu nền -> Vào thẻ Design -> Shading -> lựa chọn màu cần đổ nền:

Các thao tác trên bảng trong Word

4 vô hiệu hóa . Tạo đường viền cho bảng.

- Mở hộp thoại Border and Shading có 2 cách:

Cách 1: Lựa chọn bảng cần tạo đường viền -> vào thẻ Home -> Paragraph -> kích chọn vào biểu tượng Border -> nơi nào có thể chọn tất toán các kiểu mặc định sẵn thanh toán hoặc kích chọn Border and Shading:

Các thao tác trên bảng trong Word

Cách 2: Lựa chọn bảng cần tạo đường viền -> vào thẻ Design -> Borders -> Borders chia sẻ có thể chọn hướng dẫn các kiểu mặc định sẵn dịch vụ hoặc kích chọn Border and Shading:

Các thao tác trên bảng trong Word

- Trong cả 2 cách hộp thoại Border and Shading xuất hiện chọn tab Border gồm có download các lựa chọn sau:

+ Mục Setting:

None: Hủy đường viền bảng.

Box: Chỉ có đường ngoài không có đường trong.

All: Thay đổi kiểu đường viền cả 2 đường viền trong tính năng và ngoài đều thay đổi

Grid: Thay đổi đường viền bên ngoài đường trong giữ nguyên mặc định.

Custom: Thay đổi đường viền bên trong đường ngoài giữ nguyên mặc định.

+ Mục Style: lựa chọn kiểu đường viền.

+ Mục Color: lựa chọn màu sắc cho đường viền.

+ Mục Width: lựa chọn độ rộng cho đường viền.

Ví dụ ở đây chọn đường viền bên ngoài nét liền đậm trên điện thoại , đường bên trong là ba chấm:

Các thao tác trên bảng trong Word

- Kết quả đường viền mẹo vặt của bảng dịch vụ đã thay đổi:

Các thao tác trên bảng trong Word

thanh toán Trên đây là hướng dẫn chi tiết qua mạng các thao tác trên bảng trong Word mật khẩu .

Chúc phải làm sao các bạn thành công!

4.8/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext