Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Khi sử dụng phiên bản Office 2007 trở xuống khi muốn chuyển thành file PDF bạn cài thêm Add-On nhưng nay với Office 2013 chỉ với vài thao tác đơn giản bạn có thể gộp nhiều Sheet trong Excel thành 1 file PDF.

chia sẻ Khi sử dụng phiên bản Office 2007 trở xuống khi muốn chuyển thành file PDF bạn cài thêm Add-On kinh nghiệm nhưng nay quản lý với Office 2013 chỉ tốc độ với vài thao tác đơn giản bạn công cụ có thể gộp nhiều Sheet trong Excel thành 1 file PDF.

Bước 1: Mở file Excel chứa dữ liệu cần gộp ở đâu tốt . Ví dụ ở đây có 3 sheet 1 danh sách , 2 chi tiết , 3.

Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Bước 2: Chuột phải vào 1 Sheet bất kì mật khẩu và chọn Select All Sheets.

Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Bước 3: Vào thẻ File -> Save As.

Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện chọn Browser lựa chọn thư mục lưu file.

Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện -> đặt tên file phải làm sao , trong mục Save as Type -> PDF khóa chặn . Cuối cùng kích chọn Save.

Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Kết quả sau khi gộp 3 Sheet thành 1 file PDF:

Cách gộp nhiều Sheet thành 1 file PDF trong Excel 2013

Chúc giảm giá các bạn thành công!

4.9/5 (45 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext