Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Lỗi không truy cập được máy tính trong mạng LAN là một trong những lỗi xảy ra khá phổ biến với nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là những cách thông dụng nhất để xử lý lỗi này.

Lỗi không truy cập tốt nhất được máy tính trong mạng LAN là một trong miễn phí những lỗi xảy ra kỹ thuật khá phổ biến sử dụng với nhiều nguyên nhân khác nhau sửa lỗi . Dưới đây là bản quyền những cách thông dụng nhất xóa tài khoản để xử lý lỗi này.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

1 quản lý . Kiểm tra tên máy tăng tốc , địa chỉ IP cài đặt đã đúng chưa

kích hoạt Khi bạn kết nối quảng cáo với máy khác bằng lệnh Run download thì tên máy mẹo vặt hoặc địa chỉ IP không đúng tốc độ thì Windows giảm giá sẽ báo lỗi hướng dẫn và bạn không thể kết nối chia sẻ được nguyên nhân . Cách kiểm tra nơi nào như sau:

tối ưu Trên Windows 7

Bước 1: Chúng ta xem tên máy bằng cách click chuột phải vào Computer (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Sau đó khóa chặn , tên máy link down của bạn tổng hợp sẽ nằm trong phần Computer name như hình dưới.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Chúng ta tiến hành kiểm tra địa chỉ IP danh sách của máy bằng cách click vào biểu tượng Network (1) => Open Network and Sharing Center (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn click vào Local Area Connection (đối như thế nào với kết nối LAN) sửa lỗi hoặc Wireless Network Connection (đối lấy liền với kết nối Wi-fi).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 4: Bạn click vào Details...

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Sau đó giả mạo , bạn địa chỉ có thể thấy địa chỉ IP lấy liền của máy tính nằm ở phần IPv4 Address.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Đối mật khẩu với Windows 10

Bước 1: Chúng ta tăng tốc sẽ xem tên máy tính bằng cách click chuột phải vào This PC (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Sau đó mật khẩu , tên máy tính tổng hợp của bạn đăng ký vay sẽ hiển thị ở phần Computer name.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn tiến hành kiểm tra địa chỉ IP bằng cách click chuột trái vào Network (1) => Network & Internet Settings (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn nhấn vào View your network properties.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Sau đó sử dụng , bạn đăng ký vay có thể tìm thấy địa chỉ IP trên máy giá rẻ của bạn nằm trong mục IPv4 address như hình dưới. 

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

2 giảm giá . Bật tính năng Turn on file and sharing

chi tiết Trên Windows 7

Bước 1: Bạn click vào phần Network (1) => Open Network and Sharing Center (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn click vào Change advanced sharing settings.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn chọn mục Home or Work (1) phải làm sao và tích chọn Turn on network discovery (2) kỹ thuật , Turn on file and printer sharing (3).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Tiếp theo kiểm tra , bạn chuyển qua phần Public (4) kinh nghiệm và thao tác tương tự lấy liền . Để lưu lại giả mạo thì bạn hãy nhấn vào Save changes (7).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

công cụ Trên Windows 10

Bước 1: Bạn click vào Network (1) => Network & Internet settings (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn click vào phần Sharing options.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn tìm công cụ và mở mục Private (current profile) (1) như thế nào , chọn mục Turn on network discovery (2) giá rẻ , Turn on file and printer sharing (3).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bạn tìm tiếp đến mục Guest or Public (4) tốt nhất và thao tác như bên trên danh sách . Sau đó hướng dẫn , bạn bấm Save changes (7) kinh nghiệm để lưu lại.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

3 tính năng . Sử dụng tính năng Troubleshoot problems

Tính năng Troubleshoot là một trong hay nhất những công cụ “cứu tinh” trong nhiều trường hợp như mạng lỗi địa chỉ IP lấy liền , DNS.. mới nhất . Bạn qua mạng có thể thử dùng công cụ Troubleshoot problems danh sách của Windows địa chỉ để khắc phục lỗi liên quan đến mạng LAN.

Bước 1: Bạn click chuột phải vào biểu tượng Network (1) => Troubleshoot problems (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Sau đó tính năng quá trình kiểm tra công cụ của Windows ở đâu uy tín sẽ diễn ra.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn click vào mục đầu tiên I’m trying to reach a specific website or folder on a network.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Tiếp theo mẹo vặt , bạn nhập vào địa chỉ thư mục trong mạng LAN cần truy cập (1) => Next (2) tự động . Sau đó Windows bản quyền sẽ tự động tìm kiếm nơi nào và khắc phục lỗi liên quan đến mới nhất các dịch vụ trong mạng LAN.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

2 qua app . Thay đổi Network Security trong Group Policy

Bước 1: Bạn mở hộp thoại Run trực tuyến với tổ hợp phím Windows + R tối ưu và nhập lệnh gpedit.msc (1) => OK (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn truy cập theo đường dẫn sau Computer Configuration => Windows Settings => Security Settings => Local Policy => Securiy Options.

Tiếp theo kiểm tra , bạn click chuột phải vào Network Security : LAN manager authentication level (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn chọn phần Send LM & NTLM -user NTLMv2 senssion security if negotiated.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Tiếp theo tốc độ , bạn nhấn chọn Apply (1) => OK (2) là xong ở đâu nhanh .

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 4: Bạn mở hộp thoại Run dịch vụ và nhập lệnh sau lừa đảo và bấm OK.

gpupdate /force

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Sau đó mới nhất quá trình cập nhật lại Group Policy quảng cáo sẽ diễn ra xóa tài khoản , bạn hãy khởi động lại máy trên điện thoại và kiểm tra kết nối mạng LAN là xong qua web .

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

3 qua web . Thay đổi Account giá rẻ và Network Access trong Group Policy

Bước 1: Bạn mở hộp thoại Run (Windows + R) giả mạo và nhập từ khóa gpedit.msc (1) => OK (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn truy cập theo đường dẫn Computer Configuration => Windows Settings => Security Settings => Local Policy => Securiy Options.

Tiếp theo kỹ thuật , bạn click chuột phải vào mục Account : Limit local account use of blank password to console (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn chọn Disable (1) => Apply (2) => OK (3).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 4: Bạn tìm ứng dụng và click chuột phải vào mục Network access: Sharing and security mode for local account (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 5: Bạn chuyển thành Classic (1) => Apply (2) => OK (3).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 6: Bạn mở hộp thoại Run tự động và nhập lệnh gpupdate /force (1) => OK (2) kinh nghiệm và tiến hành khởi động lại máy tổng hợp để cập nhật thay đổi.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

4 lấy liền . Mở TCP/IP NetBIOS Helper trong Services

Bước 1: Bạn mở hộp thoại Run (Windows + R) qua mạng và nhập lệnh services.msc (1) => OK (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn tìm hay nhất và click chuột phải vào mục TCP/IP NetBios Helper (1) => Start (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

5 ở đâu tốt . Chỉnh sửa trong Network Properties

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Network (1) => Open Network & Internet settings (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 2: Bạn chọn Change adapter options.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

khóa chặn Trên Windows 7 kỹ thuật thì bạn click vào mục Change adapter settings.

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 3: Bạn click chuột phải vào tên mạng Ethernet0 (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 4: Bạn tìm đến mục Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (1) => Properties (2).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Tiếp theo mật khẩu , bạn click vào mục Advanced...

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Bước 5: Bạn chuyển qua mục WINS (1) => chọn Enable NetBIOS over TCP/IP (2) => OK (3).

Cách khắc phục lỗi không truy cập được máy tính khác trong mạng LAN

Với mật khẩu những hướng giải quyết trong bài viết giảm giá , hi vọng bạn đọc không còn gặp công cụ những tình huống lỗi truy cập máy tính khác trong mạng LAN nữa hỗ trợ . download Nếu bạn có thắc mắc lấy liền hoặc cần giải thích thêm ở đâu nhanh thì bạn hãy gửi phản hồi cho ThuThuatPhanMem.vn ở phần bình luận cuối bài viết xóa tài khoản nhé!

4.9/5 (97 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online