Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight. Windows spotlight tự động thay đổi hình nền khoá theo thời gian với những hình ảnh nghệ thuật bắt mắt. Với mẹo nhỏ trong bài viết dưới đây, bạn có thể lưu ảnh nền từ Windows spotlight và làm hình nề

Windows spotlight tự động thay đổi hình nền khoá theo thời gian cập nhật với kỹ thuật những hình ảnh nghệ thuật bắt mắt mẹo vặt . Với mẹo nhỏ trong bài viết dưới đây giá rẻ , bạn an toàn có thể lưu ảnh nền từ Windows spotlight nạp tiền và làm hình nền cho desktop nơi nào của bạn.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

1 nơi nào . Lưu ảnh nền Windows Spotlight thủ công

Bước 1: Bạn mở This PC chia sẻ , dán đoạn mã sau vào ô địa chỉ tổng hợp và ấn Enter.

%LocalAppData%PackagesMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewyLocalStateAssets

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 2: Bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + A ở đâu tốt để lựa chọn toàn bộ ảnh cập nhật . Tiếp theo mẹo vặt , bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + C lừa đảo để copy file.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 3: Bạn tạo thư mục mới (1) tốt nhất với tên tuỳ ý nơi nào , nên tạo ở desktop cho dễ thao tác như thế nào . Tiếp theo chi tiết , bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + V cập nhật để dán quảng cáo các file (2) này vào thư mục.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 4: Trong thư mục ảnh đó giá rẻ , bạn vào menu File (1) => Open Windows PowerShell (2) => Open Windows PowerShell (3).

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 5: Bạn nhập lênh cmd hay nhất và ấn Enter.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Tiếp theo bản quyền , bạn nhập lệnh ren * *.jpg giảm giá và ấn Enter dịch vụ . Bạn đóng cửa sổ PowerShell lại.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 6: Bạn quay lại thư mục ảnh nguyên nhân tổng hợp tất cả nguyên nhân các file danh sách đã chuyển sang định dạng JPG là thành công thanh toán . Bạn click chuột phải vào thư mục ảnh (không click chuột phải vào file) mẹo vặt và chọn View (1) => Large icons (2).

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 7: Bạn tìm hình nơi nào mong muốn giá rẻ và di chuột qua công cụ . kiểm tra Nếu thông tin hình ảnh kiểm tra với kích thước 1920x1080 là hình đạt chuẩn đăng ký vay mật khẩu có thể dùng làm hình nền.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

2 mật khẩu . Dùng lệnh PowerShell giả mạo để lấy ảnh từ Windows Spotlight

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop danh sách và chọn New (1) => Text Document (2).

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 2: Bạn dán đoạn code sau vào Notepad.

$WindowsSpotlightFolder = "$env:USERPROFILEAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewyLocalStateAssets"
$WindowsSpotlightImages = "$env:USERPROFILEDesktopSpotlightImages"
if (Test-Path $WindowsSpotlightImages) {
$FolderTimestamp = Get-Date (Get-Item $WindowsSpotlightImages).LastWriteTime -Format "yyyyMMdd.HHmmss"
Rename-Item -Path $WindowsSpotlightImages -NewName ("SpotlightImages-" + $FolderTimestamp) -Force
Remove-Variable FolderTimestamp   # Cleanup
}
New-Item -Path $WindowsSpotlightImages -ItemType Directory | Out-Null
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$ImagesToCopy = @()
$(Get-ChildItem -Path $WindowsSpotlightFolder).FullName | ForEach-Object {
$Image = [System.Drawing.Image]::Fromfile($_)
$Dimensions = "$($Image.Width)x$($Image.Height)"
If ($Dimensions -eq "1920x1080") {
$ImagesToCopy += $_
}
$Image.Dispose()
}
$ImagesToCopy | Copy-Item -Destination $WindowsSpotlightImages
$FileNumber = 0
Get-ChildItem -Path $WindowsSpotlightImages | Sort-Object LastWriteTime |
foreach {
$FileNumber += 1
Rename-Item -Path $_.FullName -NewName ("1920x1080_" + $FileNumber.ToString("000") + ".jpg")
}
# Report
$NewSpotlgihtImages = Get-ChildItem -Path $WindowsSpotlightImages
if ($NewSpotlgihtImages) {
Write-Host
($NewSpotlgihtImages).Name
Write-Host `n($NewSpotlgihtImages).Count "new images were copied into $WindowsSpotlightImages`n" -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host "`nNo new images were copied.`n" -ForegroundColor Red
Remove-Item $WindowsSpotlightImages -Force
}
# Cleanup
Remove-Variable WindowsSpotlightFolder mật khẩu , WindowsSpotlightImages chi tiết , ImagesToCopy qua app , Image đăng ký vay , Dimensions công cụ , FileNumber lừa đảo , NewSpotlgihtImages

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 3: Bạn vào menu File (1) => Save As (2).

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Tiếp theo hay nhất , bạn lưu file vào Desktop (1) tổng hợp , đặt tên file bất kì ở đâu uy tín với đuôi mở rộng .ps1 (2) => Save (3).

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 4: Bạn click chuột phải vào file .ps1 (1) => Run with PowerShell (2).

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Bước 5: Bạn chờ một lúc cập nhật thì thư mục hình nền hỗ trợ sẽ mẹo vặt được tạo ra hỗ trợ . Bạn hãy click đúp vào thư mục đó nguyên nhân để mở.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Sau đó ở đâu uy tín , bạn an toàn sẽ tìm thấy tốt nhất những bức ảnh tuyệt đẹp từ Windows spotlight nằm trong thư mục này.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Với mẹo nhỏ trong bài viết mật khẩu , bạn full crack có thể lưu bản quyền những hình ảnh đẹp từ Windows spotlight về máy kích hoạt và đặt làm hình nền nạp tiền . Chúc qua web các bạn thành công!

4.9/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online