Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Vì lý do công việc hoặc những lý do cần phải chia tách tài khoản quản lý mà chúng ta có thể sở hữu từ hai hoặc nhiều tài khoản Gmail trở lên. Nhưng việc quản lý nhiều Gmail sẽ trở nên khó khăn nếu như ta cứ phải chuyển đổi từ tà

Vì lý do công việc mật khẩu hoặc khóa chặn những lý do cần phải chia tách tài khoản quản lý mới nhất mà chúng ta nguyên nhân có thể sở hữu từ hai khóa chặn hoặc nhiều tài khoản Gmail trở lên nguyên nhân . Nhưng việc quản lý nhiều Gmail địa chỉ sẽ trở nên khó khăn tăng tốc nếu như ta cứ phải chuyển đổi từ tài khoản này sang tài khoản khác chi tiết để soát thư tự động . Để ứng dụng có thể quản lý nhiều tài khoản Gmail một cách tốt hơn qua app , tài khoản các bạn tính năng có thể làm theo link down những hướng dẫn sau đây danh sách của ThuThuatPhanMem.vn chúng tôi.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Để thực hiện quản lý nhiều tài khoản trong một tài khoản Gmail trên điện thoại , chúng ta cần phải quảng cáo để ý tới hai vấn đề đó là nhận nơi nào và gửi thư phải làm sao . Phương pháp ở đâu tốt sẽ download được sử dụng đến ở đây đó là gom hết thư từ kinh nghiệm các Gmail con về Gmail chính đồng thời gửi thư từ Gmail chính dưới danh nghĩa Gmail con dịch vụ . Dưới đây kích hoạt , ThuThuatPhanMem.vn mới nhất sẽ thực hiện hướng dẫn khóa chặn riêng cho từng phần.

1 trên điện thoại . Gom thư/chuyển tiếp thư từ Gmail con về Gmail chính

Các bạn ứng dụng có thể nhìn dưới có kích hoạt khá nhiều tài khoản Gmail khác nhau gồm một tài khoản Gmail chính hỗ trợ và nhiều tài khoản Gmail con.

Để sửa lỗi có thể chuyển tiếp thư từ tài khoản các Gmail con về Gmail chính quảng cáo , trên điện thoại các bạn cần phải truy cập vào hòm thư nơi nào của Gmail con trước.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Tiếp đó hay nhất các bạn mở mục Cài đặt (Setting) sửa lỗi của Gmail con này ra.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Tiếp đó bạn chuyển sang tab Chuyển tiếp kinh nghiệm và POP/MAP (Forwarding and POP/IMAP).

Tại mục Chuyển tiếp (Forwarding) download , quản lý các bạn click vào tốt nhất Thêm địa chỉ chuyển tiếp (Add a forwarding address).

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Các bạn điền địa chỉ Gmail chính cần chuyển tiếp thư tới vào khung trống rồi click vào Tiếp theo.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Sẽ có một ô cửa sổ mới kinh nghiệm được hiển thị thanh toán để yêu cầu bạn xác nhận chuyển tiếp thư từ Gmail con tới Gmail chính giảm giá . Bấm vào Tiếp tục quảng cáo để xác nhận.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

download Như vậy miễn phí các bạn hay nhất đã xác nhận tài khoản sẽ chuyển tiếp tất toán tất cả hay nhất các thư gửi tới địa chỉ Gmail con tới Gmail chính vừa điền.

Tiếp theo hay nhất các bạn cần phải xác nhận như thế nào sẽ nhận thư chuyển tiếp từ Gmail chính ở đâu tốt . Để làm ứng dụng được việc đó tối ưu , trên điện thoại các bạn phải mở hòm thư sử dụng của Gmail chính ra.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Sau đó qua web các bạn tìm kiếm thư trong mục Hòm thư đến tối ưu , tài khoản các bạn hay nhất sẽ thấy một bức thư gửi tới từ Nhóm Gmail.

Trong thư này quảng cáo sẽ có đường link xác nhận cho phép download các bức thư tốc độ được gửi tới từ Gmail con vô hiệu hóa được chuyển tiếp tới Gmail chính này tốt nhất của bạn.

Các bạn hãy click vào đường link hướng dẫn tới trong thư ( đăng ký vay cũng là đường link đầu tiên) chia sẻ để quản lý có thể xác nhận việc chuyển tiếp.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Ô cửa sổ mới bật lên yêu cầu bạn thực hiện việc xác nhận giá rẻ . Các bạn chỉ cần bấm vào Xác nhận cập nhật để đồng ý việc chuyển tiếp.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

đăng ký vay Khi nhìn thấy chữ Xác nhận thành công nghĩa là bạn nguyên nhân đã xác nhận xong việc nhận thư chuyển tiếp từ Gmail con.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Nhưng việc đến đó khóa chặn vẫn chưa hoàn thành hỗ trợ , sử dụng các bạn còn phải tiếp tục mở hòm thư địa chỉ của Gmail con vô hiệu hóa và mở mục Cài đặt ra cập nhật , chuyển sang tab Chuyển tiếp qua web và POP/IMAP.

Các bạn chuyển chế độ Chuyển tiếp bản sao kích hoạt của thư đến tới (Forward a copy of incoming mail to) quản lý để hoàn thành việc cài đặt chuyển tiếp.

giá rẻ Bên cạnh đó hay nhất các bạn bản quyền có thể cài đặt thêm cho Gmail con tổng hợp của mình tăng tốc sẽ thực hiện thao tác như thế nào phải làm sao với thư tăng tốc được gửi tới.

- giữ bản sao tự động của Gmail trong Hộp thư đến (keep Gmail"s copy in the Inbox)

- đánh dấu bản sao dịch vụ của Gmail là bản quyền đã đọc (mark Gmail"s copy as read)

- lưu trữ bản sao mẹo vặt của Gmail (archive Gmail"s copy)

- xóa bản sao chia sẻ của Gmail (delete Gmail"s copy)

Sau khi lựa chọn xong kích hoạt , đừng quên bấm Lưu thay đổi (Save changes) hay nhất để lưu lại cập nhật các cài đặt.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

ở đâu nhanh Hiện giờ download các bức thư miễn phí được gửi tới địa chỉ mail mẹo vặt của Gmail con qua web sẽ trên điện thoại được chuyển tiếp toàn bộ đến Hộp thư đến (Inbox) giảm giá của Gmail chính cập nhật của bạn.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

2 dữ liệu . Gửi thư từ Gmail chính dưới danh nghĩa tài khoản Gmail chính

Việc gửi thư đi dưới danh nghĩa Gmail con dịch vụ có thể tăng thêm tính xác thực khi người nhận thư không rõ về địa chỉ Gmail chính kích hoạt của bạn kỹ thuật . Để thực hiện quảng cáo được việc này ở đâu uy tín , qua mạng các bạn cần bắt đầu trực tuyến với hòm thư kích hoạt của Gmail chính.

Sau khi mở hòm thư tài khoản của Gmail chính ra quảng cáo , qua app các bạn mở mục Cài đặt (Setting) nguyên nhân của nó.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Tiếp đó khóa chặn , quản lý các bạn mở tài tab Tài khoản xóa tài khoản và Nhập (Accounts) trong Cài đặt.

Tại phần Gửi thư bằng địa chỉ (Send mail as) dữ liệu , bạn click vào vô hiệu hóa Thêm địa chỉ email khác (Add another email address you own).

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Ô cửa sổ mới hiển thị công cụ , danh sách các bạn điền thông tin như Tên kích hoạt mà bạn muốn hiển thị khi gửi thư kèm trên điện thoại với Địa chỉ email khác nơi nào mà bạn muốn sử dụng.

Click vào Bước mẹo vặt tiếp theo ở đâu uy tín để xác nhận.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Gmail tốc độ sẽ đưa ra thông báo dữ liệu để yêu cầu xác minh tại hòm thư Gmail chính đăng ký vay của bạn dịch vụ . Bạn click vào Gửi xác minh rồi quay lại mở hòm thư tính năng của Gmail chính ra.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Sau đó vô hiệu hóa các bạn tìm kiếm thư trong mục Hòm thư đến xóa tài khoản , ứng dụng các bạn giá rẻ sẽ thấy một bức thư gửi tới từ Nhóm Gmail.

Trong thư này quản lý sẽ có đường link xác nhận cho phép quản lý các bức thư kích hoạt được gửi tới từ Gmail con lấy liền được chuyển tiếp tới Gmail chính này lừa đảo của bạn.

Các bạn hãy click vào đường link hướng dẫn tới trong thư ( sửa lỗi cũng là đường link đầu tiên) sửa lỗi để dịch vụ có thể xác nhận việc chuyển tiếp.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Với ô cửa sổ vừa bật mở kích hoạt , bấm Xác nhận trên điện thoại để đồng ý thêm Gmail con vào danh mục người gửi.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

dữ liệu Hiện giờ Gmail chính tăng tốc của bạn chi tiết đã thêm địa chỉ phụ tốc độ của Gmail con tăng tốc để bạn danh sách có thể lựa chọn muốn gửi từ cập nhật bất cứ địa chỉ mail nào bạn muốn.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Sau đó sử dụng , kiểm tra các bạn hay nhất có thể thấy địa chỉ Gmail vừa thêm hướng dẫn của mình ở trong tab Tài khoản quảng cáo và Nhập full crack của Cài đặt.

Các bạn mật khẩu có thể thay đổi cài đặt tất toán Khi trả lời thư này tốc độ để chia sẻ có thể tùy chỉnh địa chỉ gửi thư theo hòm thư gửi đến.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Hoặc thanh toán các bạn tải về có thể đổi địa chỉ thư tại mục Từ (From) khi soạn thư mới.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Như tốt nhất các bạn thấy quảng cáo , tuy rằng địa chỉ các bạn đang mở hòm thư Gmail chính xóa tài khoản để gửi thư đi công cụ nhưng địa chỉ thư gửi tới danh sách sẽ là Gmail con bạn tất toán đã thêm vào.

Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong 1 tài khoản Gmail duy nhất

Cảm ơn tối ưu các bạn mật khẩu đã theo dõi bài viết Cách quản lý nhiều tài khoản Email trong một tài khoản Gmail duy nhất tốt nhất của ThuThuatPhanMem.vn chúng tôi cài đặt . Bài viết qua mạng của chúng tôi đến đây là hết ở đâu uy tín , hi vọng rằng nó giảm giá đã hướng dẫn đầy đủ cho tất toán các bạn cách điều hành nhiều mail cùng một lúc.

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online