Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint 2016. Trong Slide có rất nhiều đối tượng cần được sử dụng hiệu ứng. Tuy nhiên với mỗi đối tượng khác nhau, sử dụng các hiệu ứng khác nhau.

Bài viết trực tuyến dưới đây hướng dẫn chi tiết tới như thế nào các bạn cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint 2016.

Trong Slide có dịch vụ rất nhiều đối tượng cần sử dụng được sử dụng hiệu ứng địa chỉ . Tuy nhiên giá rẻ với mỗi đối tượng khác nhau tự động , sử dụng danh sách các hiệu ứng khác nhau.

Ở bài viết này giới thiệu tới sửa lỗi các bạn cách sử dụng ở đâu nhanh các hiệu ứng cập nhật với đối tượng văn bản.

Với đối tượng là văn bản sử dụng đăng ký vay các hiệu ứng sau:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

- Nhóm hiệu ứng xuất hiện đối tượng chỉ hiển thị khi sử dụng lệnh.

- Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh: tạo điểm nhấn giúp người xem chú ý nội dung cần nhấn mạnh nên sử dụng nhóm hiệu ứng này.

- Nhóm hiệu ứng biến mất: phải làm sao Khi nội dung tài khoản đã tồn tại trên slide tổng hợp , sau khi khán giả tối ưu đã xem rồi bạn không muốn nó tồn tại trên slide nên sử dụng hiệu ứng này.

- Nhóm hiệu ứng hành động: Thực hiện đối tượng hành động theo đường dẫn.

- Để thiết lập hiệu ứng sử dụng với đối tượng là văn bản thực hiện theo kinh nghiệm bước sau:

1 sử dụng . Lựa chọn hiệu ứng cho đối tượng văn bản

Lựa chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng -> vào thẻ Animation -> Add Animations -> lựa chọn hiệu ứng trong nhóm hiệu ứng phù hợp lấy liền với đối tượng tất toán của bạn kỹ thuật , ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng xuất hiện Float in:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

2 tăng tốc .  Sử dụng hiệu ứng cho cả đoạn văn bản

- Sau khi lựa chọn hiệu ứng tải về , toàn bộ nội dung văn bản xuất hiện tăng tốc tất cả 1 lần khi trình chiếu nhanh nhất , đăng ký vay nếu bạn muốn đoạn văn bản xuất hiện theo từng cấp độ 1 thực hiện thêm hiệu ứng đối kiểm tra với đoạn văn bản:

+ Kích chọn Animation Pane:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

+ Cửa sổ Animation Pane xuất hiện -> Chuột phải vào hiệu ứng vừa tạo cho đối tượng chọn Timming:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

+ Lựa chọn thẻ Text Amination -> trong mục Group text lựa chọn 1 trong quảng cáo các hiệu ứng qua app mà bạn muốn áp dụng cho đoạn văn bản:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

+ Nhóm hiệu ứng cho đoạn văn bản:

* As one Object: Toàn bộ textbox thực thi hiệu ứng 1 lần bản quyền , tức hiển thị tốc độ tất cả khi trình chiếu.

* All Paragraph: Tất cả giảm giá các dòng trong đoạn văn bản thực thi hiệu ứng tốc độ riêng lẻ giá rẻ nhưng xảy ra đồng thời.

* By 1St Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 1 trong textbox hay nhất , sử dụng các dòng là cấp con cập nhật của cấp thứ 1 không có hiệu ứng.

* By 2nd Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 2 trong textbox qua app , ở đâu uy tín các dòng là cấp con giá rẻ của cấp thứ 2 không có hiệu ứng.

* By 3rd Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 3 trong textbox nguyên nhân , hướng dẫn các dòng là cấp con tốc độ của cấp thứ 3 không có hiệu ứng.

* By 4th Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 4 trong textbox download , tốc độ các dòng là cấp con mật khẩu của cấp thứ 4 không có hiệu ứng.

* By 5th Level Paragrap: Thực thi hiệu ứng đoan văn bản thuộc cấp thứ 5 trong textbox giả mạo , địa chỉ các dòng là cấp con tổng hợp của cấp thứ 5 không có hiệu ứng.

Ví dụ ở đây lựa chọn By 3rd Level Paragrap -> văn bản xuất hiện lần lượt theo thứ tự:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

3 tự động . Sử dụng hiệu ứng dòng văn bản

- Bạn muốn tạo hiệu ứng cho qua app các dòng ở đâu nhanh , từ hay kí tự trong đoạn văn bản thực hiện theo tài khoản bước sau:

- Trong hộp thoại Fade kích chọn tab Effect lựa chọn 1 trong trực tuyến các tính năng sau:

+ All at once: Tất cả chi tiết các dòng thực thi hiệu ứng 1 lần.

+ By Word: Thực thi hiệu ứng tới mỗi từ trong đoạn văn bản.

+ By Letter: Thực thi hiệu ứng từng ký tự trong dòng trong văn bản.

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

- Ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng tới từng từ trong đoạn văn bản:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

- Kết quả khi chạy hiệu ứng tới từng từ ở mỗi dòng trong văn bản:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

4 giả mạo . Sử dụng hiệu ứng hành động sau khi thực thi xong hiệu ứng trước đó

- Trong hộp thoại Fade kích chọn thẻ Effect -> After Amination lựa chọn công cụ các hiệu ứng sau:

+ More colors: Thay đổi màu sau khi thực thi hiệu ứng.

+ Don’t Drim: Không có hành động gì sau khi thực thi hiệu ứng.

+ Hide After Animation: Ẩn đối tượng sau khi thực thi hiệu ứng.

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

- Ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng đổi màu sau khi thực hiện xong hiệu ứng miễn phí , chuyển từ màu đỏ sang màu nâu:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

- Kết quả quản lý đã tạo hiệu ứng quảng cáo , khi đối tượng xuất hiện -> đối tượng thứ 2 xuất hiện -> đối tượng thứ 1 bị đổi màu:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

cập nhật Như vậy dịch vụ với 4 phần trên bạn dữ liệu đã tạo xong hiệu ứng cho đối tượng văn bản danh sách . Bạn chỉ cần tùy chỉnh thêm thời gian vô hiệu hóa và cách thức trình chiếu Slide trong mục Timming:

Cách sử dụng hiệu ứng trong PowerPoint

khóa chặn Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng khóa chặn các hiệu ứng cho đối tượng văn bản công cụ . Hy vọng giúp ích cho công cụ các bạn trên điện thoại . Ở bài viết qua mạng tiếp theo ThuThuatPhanMem.vn hướng dẫn ứng dụng các bạn cách sử dụng hiệu ứng

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online