Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Nếu bạn muốn kiểm tra băng thông Internet hoặc khả năng đọc/ghi dữ liệu của ổ đĩa, bạn sẽ cần 1 tệp đủ lớn để thực hiện điều này. Bạn có thể tự tạo ra tệp giả có kích thước và loại tệp bất kỳ. Và dưới đây là cách

danh sách Nếu bạn muốn kiểm tra băng thông Internet quản lý , miễn phí hoặc khả năng đọc/ghi dữ liệu danh sách của ổ đĩa hỗ trợ , bạn download sẽ cần một tệp đủ lớn đăng ký vay để thực hiện điều này tính năng . Không cần phải chuẩn bị ở đâu xa download , bạn tốc độ có thể tự tạo ra tệp giả có kích thước mới nhất và loại tệp bất kỳ nơi nào . Và ở đâu nhanh dưới đây là cách tạo tệp giả an toàn để thử nghiệm trên Windows 10 kỹ thuật , mời vô hiệu hóa các bạn xem!

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Cách tạo file giả có kích thước bất kỳ

Trước tiên tài khoản , bạn cần phải quyết định loại tệp giả ở đâu tốt mà mình cần chi tiết , hãy tập trung vào 3 khía cạnh:

  • Nó có phải là một tệp rỗng hay có nội dung trên điện thoại ?
  • Kích thước tổng hợp của tệp dịch vụ ?
  • Loại tệp như .txt trên điện thoại , .jpg hay .png,… kích hoạt ?

Sau khi quyết định ở đâu uy tín , giờ đây là lúc bạn chọn phương pháp phù hợp tất toán để tạo nên một tệp theo đúng yêu cầu dữ liệu của mình.

Tạo tệp trống có kích thước bất kỳ

Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng bộ tiện ích download được tích hợp sẵn trong Windows 10 ở đâu uy tín được gọi là Fsutil công cụ . kinh nghiệm Nếu không cài đặt được thực hiện cẩn thận tải về , nó ở đâu tốt có thể gây ra qua mạng các vấn đề hệ điều hành kinh nghiệm của bạn download . Do đó cập nhật , bạn nên sao lưu lại tất toán những dữ liệu quan trọng trước khi bắt đầu.

Bước 1: Bạn tìm cmd trong thanh tìm kiếm cập nhật , danh sách sau đó chạy Command Prompt dưới quyền quản trị viên (Run as administrator).

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Bước 2: Nhập dòng lệnh sau kiểm tra và thay thế kích hoạt các biến sao cho phù hợp cài đặt với nhu cầu ở đâu tốt của bạn.

fsutil file createnew "DuongDanTepTenTep.LoaiTep" KichThuocTep

Bạn trực tuyến đã thấy một số biến cần phải thay thế ở dòng lệnh trên tổng hợp . Đầu tiên là DuongDanTep tài khoản , bạn hãy nhập đường dẫn đến vị trí thư mục qua mạng sẽ tạo tệp giả giá rẻ . Để có an toàn được đường dẫn chính xác xóa tài khoản , bạn hãy truy cập vào File Explorer mật khẩu , mở thư mục cần tạo tệp ứng dụng và copy lại đường dẫn kỹ thuật của nó.

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Tiếp tục là thay thế tên tệp ở đâu tốt , loại tệp.

Bạn giá rẻ cũng cần phải đổi KichThuocTep bằng kích thước cụ thể tốc độ mà bạn muốn download . Hãy nhớ rằng số này kích hoạt được tính bằng byte nhanh nhất . nguyên nhân Nếu bạn muốn tạo một tệp có kích thước 100MB qua app , phải làm sao thì con số nguyên nhân sẽ là 1048576000 (100 x 1024 x 1024) dữ liệu . Dưới đây là danh sách lừa đảo các kích thước phổ thông sử dụng để bạn thuận tiện chuyển đổi:

  • 1 MB = 1048576 byte
  • 100 MB = 104857600 byte
  • 1 GB = 1073741824 byte
  • 10 GB = 10737418240 byte
  • 100 GB = 107374182400 byte
  • 1 TB = 1099511627776 byte
  • 10 TB = 10995116277760 byte

Tổng hợp lại chia sẻ , chúng ta bản quyền sẽ có một dòng lệnh tạo tệp giả giống hỗ trợ như sau:

fsutil file createnew "D:ThumucThunghiem epthunghiem.txt" 104857600

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Mở File Explorer giảm giá , bạn tốt nhất có thể thấy rằng file mật khẩu đã hỗ trợ được tạo tốt nhất , tính năng với kích thước chính xác bằng con số bạn miễn phí đã nhập.

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Chúng ta ứng dụng đã tạo thành công một tệp văn bản giả qua app , có kích thước như nhanh nhất mong muốn mới nhất . Hãy thực hiện tương tự địa chỉ để tạo nhiều tệp giả khác.

Tạo tệp văn bản giả có nội dung

Sử dụng phương pháp này lấy liền , bạn tốc độ cũng mới nhất có thể đưa nội dung vào lấy liền các tệp văn bản giả sử dụng để bắt chước dữ liệu thực tổng hợp . Cách tiếp cận này hơi khác so trên điện thoại với cách trên.
Ở cách trên đây đăng ký vay , bạn tạo tệp có kích thước tính năng được định sẵn trực tuyến . Nhưng ở cách này bản quyền , bạn tạo tệp có kích thước dựa trên văn bản lấy liền được cung cấp ban đầu chi tiết , tất toán sau đó mới nới rộng nó ra lớn hơn.

Bước 1: Khởi chạy Command Prompt tối ưu với quyền quản trị viên (Run as administrator).

Bước 2: Nhập lệnh sau hay nhất để tạo một file văn bản mới.

echo VanBanGia > DuongDanTepTenTep.LoaiTep

Bạn cần thay thế VanBanGia bằng văn bản quản lý mà bạn muốn đưa vào tệp giả giảm giá . Nó vô hiệu hóa sẽ quyết định giữ liệu ban đầu tối ưu của tệp.

Giống như cách trên nơi nào , bạn thay thế đường dẫn tệp tự động , tên tệp qua mạng , loại tệp tùy theo sử dụng mong muốn chi tiết của mình ở đâu nhanh . Vì bạn ở đâu nhanh sẽ cần tạo file văn bản phải làm sao , nên loại tệp tổng hợp sẽ nên là .txt giá rẻ , .docx,…
Đây là một ví dụ về tệp kỹ thuật mà tôi kinh nghiệm đã tạo:

echo Thuthuatphanmem.vn >D:ThumucThunghiem epthunghiem2.txt

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Bước 3: Bạn mở tệp bản quyền và kiểm tra xem dữ liệu bạn cung cấp chia sẻ đã cập nhật được liên kết trong tệp giả hay chưa.

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

phải làm sao Bây giờ bạn kiểm tra kích thước tệp bạn giá rẻ đã tạo nạp tiền . Dòng chữ “Thuthuatphanmem.vn” chỉ tạo một tệp văn bản có kích thước 21 bytes hay nhất . Kích thước này download sẽ ở đâu tốt được mở rộng khi bạn thay đổi nội dung bạn đưa vào tệp.

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Bước 4: lừa đảo bây giờ trên điện thoại , chi tiết để nới rộng kích thước tệp sử dụng , bạn cần phải thực hiện một dòng lệnh nữa.

for /L %i in (1,1,CapSoNhan) do type DuongDanTep1TenTep1.LoaiTep1 >> DuongDanTep2TenTep2.LoaiTep2

Dòng lệnh này thanh toán sẽ giúp bạn “sao chép” kích thước link down của một tệp khác mật khẩu và áp dụng nó vào tệp vừa mới tạo kiểm tra . Bạn cần phải thay đổi đường dẫn tệp full crack , tên tệp miễn phí , loại tệp sao cho phù hợp vô hiệu hóa . Trong đó tệp 2 là cái bạn vừa mới tạo sử dụng , tệp 1 là bất kỳ tệp gì bạn đang lưu trữ trên máy tính.

Bạn địa chỉ cũng cần thay thế CapSoNhan bằng một số nguyên cài đặt để tăng kích thước kích hoạt của tệp an toàn . Ví dụ bản quyền , đặt ở đây con số 2 chia sẻ sẽ nhân đôi kích thước tệp sau khi nó download được liên kết.

Ở đây tôi thử dòng lệnh:

for /L %i in (1,1,2) do type D:ThumucThunghiem epthunghiem.txt >> D:ThumucThunghiem epthunghiem2.txt

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Như bạn đăng ký vay đã biết nhanh nhất , file tepthunghiem.txt tôi vừa tạo ở cách trên có kích thước 100MB nguyên nhân . Và chia sẻ bây giờ nó mới nhất đã làm thay đổi kích thước giả mạo của file tepthunghiem2.txt lên thành 200MB dựa vào việc nhân 2.

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Nội dung bên trong tệp hướng dẫn vẫn trên điện thoại được đảm bảo:

Cách tạo tệp giả để thử nghiệm trên Windows 10

Kết

dịch vụ Trên đây là 2 cách an toàn để bạn tạo một tệp thử nghiệm bất kỳ trên máy tính ở đâu uy tín . Một tệp có kích thước dịch vụ được định sẵn tổng hợp , một tệp có nội dung thực bên trong nó quản lý . Thoạt nhìn nó có vẻ phức tạp phải làm sao , trên điện thoại nhưng bạn dữ liệu có thể dễ dàng làm quen địa chỉ và thuần thục cả 2 phương pháp này qua mạng . Chúc bạn thành công!

4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online