Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Hướng dẫn các bạn cách cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016 giúp các bạn tạo thẻ học sinh, sinh viên, nhân viên… một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Bài viết kích hoạt dưới đây hướng dẫn chi tiết tới tải về các bạn cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016 giúp ở đâu tốt các bạn tạo thẻ học sinh cập nhật , sinh viên miễn phí , nhân viên… một cách nhanh chóng hay nhất và chuẩn xác.

Để phải làm sao có thể trộn thư từ bảng Excel bạn cần chuẩn bị 3 file dữ liệu:

- File mẫu trộn thư tối ưu với định dạng Word 2003

- File Excel chứa danh sách cần trộn thư

- Thư mục chứa Ảnh tổng hợp để trộn thư

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Chú ý file dữ liệu từ Excel chứa danh sách hàng tiêu đề phải là hàng đầu tiên trên cùng cài đặt , do vậy bạn không chèn thêm bất kì nội dung nào bên trên:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

File Word chứa nội dung mẫu thư bạn cần trộn:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Thư mục chứa hình ảnh tự động , chú ý tên file ảnh phải trùng vô hiệu hóa với tên nhập trong cột Photo trong file Excel:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Ví dụ qua app để tạo mẫu thẻ học sinh thực hiện theo giảm giá các trên điện thoại bước sau:

Bước 1: Sao chép nội dung bảng chứa thông tin học sinh lừa đảo và hình ảnh bằng cách lựa chọn nội dung -> chuột phải chọn Copy:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 2: Vào thẻ Maillings -> Start Mail Merger -> labels:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 3: Hộp thoại Label Option xuất hiện kích chọn New Label…

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 4: Trong hộp thoại Label Detail thực hiện quảng cáo các lựa chọn sau:

- Page Size: Chọn khổ giấy A4 dọc (tùy thuộc cách bạn tạo thư kỹ thuật để chọn khổ giấy)

- Number across: Lựa chọn số cột ở đâu uy tín của nhãn trên 1 trang chọn giá trị 2  (số nhãn thư trên 1 trang xếp theo chiều ngang gồm 2 cột)

- Number down: Số hàng tối ưu của nhãn chọn giá trị 4 (số nhãn thư trên 1 trang xếp theo chiều dọc 4 thư)

Chú ý: Number across =2 tính năng , number down =4 => tải về Trên 1 trang giấy có 8 thư chia 2 cột trên 1 trang.

- Top margin: Chọn lề trên cho nhãn kinh nghiệm , ở đây chọn 5mm

- Side margin: Chọn lề trái cho nhãn ở đây chọn 5mm

- Label height: Lựa chọn chiều cao cho nhãn danh sách , bạn cần tính toán chiều cao mẹo vặt như sau:

+ Khổ giấy A4 có chiều cao 29.7cm kiểm tra , ở mục trên lựa chọn Number down =4 tức 1 trang giấy chứa 4 thư hay 4 nhãn => chiều cao mỗi nhãn =(chiều cao khổ giấy – lề trên – lề dưới):4 =(29.7-0.5-0.5)=6.4cm

- Label width: Chiều rộng nguyên nhân của nhãn địa chỉ , ở trên chọn 1 trang giấy có 2 cột (number down =2) => chiều rộng nhãn tăng tốc được tính = (chiều rộng khổ giấy – lề trái qua web , lề phải) :2 = (29.7-0.5-0.5):2=9.5cm

- Vertical pitch: Khoảng cách giữa qua web các nhãn theo chiều dọc = chiều cao sử dụng của nhãn + lề trên + lề dưới = 6.4+0.5+0.5=7.4cm

- Horizontal pitch: Khoảng cách giữa trực tuyến các nhãn theo chiều ngang = độ rộng qua web của nhãn + lề trái + lề phải=9.5+0.5+0.5 =10.5cm

Chú ý tất toán các giá trị ở trên ở đâu nhanh được tính tùy thuộc cách bạn lựa chọn số nhãn trên 1 trang.

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 5: Kích chọn OK -> lựa chọn tên nhãn vừa tạo -> kích chọn OK:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 6: Sau khi chọn OK hộp thoại thông báo ở đâu nhanh để sử dụng nhãn -> hệ thống xóa dữ liệu trên trang -> kích chọn OK:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 7: Kết quả cập nhật đã tạo nhãn theo khung gồm 8 nhãn trên 1 trang chia làm 2 cột:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 8: Kích chuột vào nhãn đầu tiên dán nội dung tốc độ đã Copy từ bước 1 -> bản quyền được kết quả:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 9: Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn ảnh thanh toán của nhãn đầu tiên -> vào thẻ Insert -> Picture:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 10: Lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn tương ứng -> chú ý lựa chọn Link to File không lựa chọn Insert tài khoản nếu không sử dụng quá trình trộn thư báo lỗi:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Kết quả tốt nhất đã chèn danh sách được ảnh vào thẻ:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 11: Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 tự động để mở cửa sổ code cho hình ảnh:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 12: Quay trở lại thư mục chứa hình ảnh -> Copy đường dẫn tới thư mục:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 13: Thay thế đường dẫn tối ưu của file ảnh bằng đường dẫn hướng dẫn của thư mục vừa sao chép:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 14: Trong thẻ Mailings kích chọn Select Recipients -> Use an Existing list ( sửa lỗi để lựa chọn file Excel chứa danh sách cần chèn) -> hộp thoại xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới file Excel chứa danh sách:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 15: Lựa chọn tên sheet chứa danh sách -> kích chọn OK:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 16: Đặt con trỏ chuột tại vị trí chứa tên file tăng tốc của ảnh -> Kích chọn thẻ Maillings -> Insert Merge Field -> lựa chọn trường photo tương ứng tên file ảnh:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Kết quả phải làm sao đã chèn trường Photo vào trong ảnh:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Tương tự lựa chọn tốt nhất các trường tương ứng cho tên học viên kiểm tra , ngày sinh…

Bước 16: Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 lừa đảo để quay lại chế độ ban đầu -> kích chọn biểu tượng Update labels:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Sau khi Update labels chia sẻ tất cả cập nhật các nhãn hỗ trợ được cập nhật:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 17: Kích chọn Finish & Merge -> Edit Individual Document tối ưu để kiểm tra giá rẻ quá trình trộn ảnh khóa chặn đã thành công hay chưa:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 18:  Kích chọn All như thế nào để xem trước ở đâu tốt tất cả nguyên nhân các nhãn:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Kết quả cập nhật lấy liền tất cả qua web các nhãn:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Tuy nhiên địa chỉ riêng trường hình ảnh chưa cập nhật nhanh nhất được -> nhấn phím F5 lừa đảo để refresh lại -> giá rẻ được kết quả:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

công cụ Nếu như nhấn F5 hình ảnh chưa cập nhật tính năng được bạn kiểm tra lại đường dẫn file ảnh quảng cáo , trong lấy liền quá trình chèn ảnh xóa tài khoản đã lựa chọn Link to file hay chưa đăng ký vay , file chứa mẫu thư chi tiết đã ở định dạng Word 2003 hay chưa.

Bước 19: Quay lại file .docx copy phần tiêu đề tạo thẻ cho học sinh:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 20: Dán nội dung thẻ kích hoạt đã trộn đầu tiên:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

Bước 21: Cập nhật Labels cho như thế nào tất cả giả mạo các nhãn kinh nghiệm được kết quả:

Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016

qua app Như vậy bạn tải về đã trộn thư thành công có chứa hình ảnh mới nhất , việc còn lại bạn chỉ cấn Save file vừa tạo nơi nào được vào trong ổ đĩa trên điện thoại của mình.

Trong bản quyền quá trình trộn thư có chứa hình ảnh kích hoạt các bạn cần lưu ý vấn đề sau:

- File chứa mẫu trộn thư phải ở định dạng Word 2003 (.doc)

- Tên file ảnh cần chèn phải trùng công cụ và tương ứng thứ tự học sinh trong file Excel

- Ở bước chèn ảnh sau khi lựa chọn xong chọn chế độ Link to file không lựa chọn Insert.

giảm giá Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016 phải làm sao . Chúc link down các bạn thành công!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online