Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Hàm AVEDEV: Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối giữa các điểm dữ liệu cho trước với giá trị trung bình của tập hợp. Hàm là phép đo sự biến thiên của tập số liệu

Bài viết chia sẻ dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm AVEDEV miễn phí , hàm tính trung bình độ lệch giả mạo tuyệt đối trong Excel.

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về trung bình độ lệch giá rẻ tuyệt đối giữa đăng ký vay các điểm dữ liệu cho trước danh sách với giá trị trung bình địa chỉ của tập hợp tải về . Hàm là phép đo sự biến thiên công cụ của tập số liệu.

Cú pháp: AVEDEV(number1 xóa tài khoản , [number2] tự động , ...).

Trong đó:

- number1 chi tiết , number2,..: Là như thế nào các đối số cần tính độ lệch chuẩn chi tiết , trong đó number1 là tham số bắt buộc hay nhất , xóa tài khoản các tham số tải về tiếp theo tùy chọn cài đặt và số lượng tham số nằm trong khoảng từ 1 đến 255 tham số.

Chú ý:

- Hàm AVEDEV phụ thuộc vào đơn vị dữ liệu đầu vào.

- Các đối số phải là số quản lý , tên tốt nhất hoặc mảng tham chiếu có chứa giá trị số.

- Trường hợp tham số là giá trị logic sử dụng hoặc trình bày số dưới dạng văn bản muốn không bị lỗi bạn nên gõ trực tiếp vào danh sách tốc độ các đối số.

- danh sách Những đối số tham chiếu có chứa giá trị logic ở đâu nhanh , văn bản bản quyền , ô trống bị bỏ qua bản quyền , tuy nhiên công cụ những ô có giá trị bằng 0 ứng dụng vẫn an toàn được tính.

- Phương trình hàm AVEDEV:

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Ví dụ:

Đánh giá mức học đều tổng hợp các môn kiểm tra của học sinh thông qua điểm trên điện thoại các môn học.

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Tại ô cần tính độ lệch kỹ thuật tuyệt đối giữa trên điện thoại các môn học nhập công thức: =AVEDEV(E7:G7).

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Nhấn Enter -> kết quả độ lệch tài khoản tuyệt đối giữa 3 môn học quảng cáo của học sinh là:

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Tương tự sao chép công thức cho kiểm tra các ô dữ liệu còn lại tốc độ được kết quả:

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Ở đây độ lệch bản quyền tuyệt đối giữa sửa lỗi các môn càng nhỏ chứng tỏ em học sinh học download rất đều 3 môn toán tổng hợp , lý hướng dẫn , hóa ví như em Hoàng địa chỉ , Mạnh giảm giá . Độ lệch nơi nào tuyệt đối càng lớn chứng tỏ em học tự động các môn chưa đều ví như em Hoàng lấy liền , Vân Anh link down .

qua mạng Trên đây là cách sử dụng tăng tốc và trường hợp hay sử dụng hàm AVEDEV.

Chúc giả mạo các bạn thành công!

4.8/5 (82 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online