Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

Hàm AVERAGEIFS: Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện. Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Bài viết tài khoản dưới đây giới thiệu tới trên điện thoại các bạn hàm AVERAGEIFS – 1 trong số giả mạo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê chia sẻ rất bản quyền được ưa dùng trong Excel.

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình cộng hỗ trợ của chi tiết các đối số đáp ứng nhiều điều kiện.

Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range tự động , criteria_range1 mật khẩu , criteria1 tính năng , [criteria_range2 hướng dẫn , criteria2] giả mạo , ...)

Trong đó:

- average_range: Vùng dữ liệu cần tính giá trị trung bình cộng chia sẻ bao gồm số kỹ thuật hoặc tên lấy liền hoặc mảng tham chiếu có chứa số tổng hợp , là tham số bắt buộc.
- criteria_range1 qua mạng , criteria_range2: Phạm vi chứa điều kiện cần tính tổng trong đó criteria_range1 là tham số bắt buộc quảng cáo , công cụ các criteria_range còn lại là tùy chọn danh sách và chứa tối đa 127 đối số mật khẩu , là tham số bắt buộc.

- criteria1 xóa tài khoản , criteria2 ứng dụng , ...: Là điều kiện cần tính trung bình cộng lừa đảo , trong đó criteria1 là tham số bắt buộc trên điện thoại , ứng dụng các criteria khác là tham số tùy chọn danh sách , chứa tối đa  127 điều kiện.

Chú ý:

- lấy liền Nếu giá trị giá rẻ các đối số có chứa giá trị logic dịch vụ hoặc ô trống -> giá trị đó bị bỏ qua.

- công cụ Nếu phạm vi tính là ô trống danh sách hoặc dạng văn bản -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

- công cụ Nếu một ô trong tiêu chí bị bỏ trống -> hàm coi đó là giá trị bằng 0.

- tăng tốc Nếu giá trị trong ô dữ liệu là giá trị logic = True -> giá rẻ được coi là 1 tất toán , giá trị False khóa chặn được coi là 0.

- bản quyền Nếu an toàn các giá trị trong average_range không thể chuyển thành số -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

- qua mạng Nếu không có giá trị nào đáp ứng kiểm tra tất cả danh sách các điều kiện -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

- Có thể sử dụng cài đặt các kí tự thay thế như *,?.trong điều kiện tính trung bình cộng.

Ví dụ:

Tính trung bình cộng miễn phí của ở đâu uy tín các giá trị tính năng với điều kiện trong bảng dữ liệu sau:

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

1 kỹ thuật . Tính trung bình cộng lợi nhuận khóa chặn của tăng tốc các nhóm hàng tiêu dùng có lợi nhuận lớn hơn 200.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGEIFS(C6:C10,B6:B10,"=*tiêu dùng*",C6:C10,">200")

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trung bình tốc độ của kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng có lợi nhuận lớn hơn 200 là:

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

2 tối ưu . Tính trung bình cộng lợi nhuận download của khóa chặn các mặt hàng tiêu dùng ngoại trừ nhóm hàng Trung Quốc.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGEIFS(C6:C10,B6:B10,"=*tiêu dùng*",B6:B10,"<>*Trung Quốc*")

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trung bình lợi nhuận sửa lỗi của ở đâu uy tín các mặt hàng tiêu dùng ngoại trừ mặt hàng Trung Quốc là:

Hàm AVERAGEIFS - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đáp ứng nhiều điều kiện trong Excel

sử dụng Trên đây là hướng dẫn vô hiệu hóa và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel.

Chúc tốt nhất các bạn thành công!

4.9/5 (88 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online