Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa. Các bạn đang tìm kiếm cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel để có thể sử dụng hàm CHOOSE nhanh chóng. Vậy các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cú pháp hàm C

Các bạn đang tìm kiếm cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel hướng dẫn để giả mạo có thể sử dụng hàm CHOOSE nhanh chóng cài đặt . Vậy như thế nào các bạn hãy cùng tham khảo bài viết chia sẻ dưới đây tự động để biết cú pháp hàm CHOOSE kỹ thuật , ví dụ cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel.

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

Dưới đây bài viết mô tả tăng tốc , cú pháp tốc độ và ví dụ cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel hỗ trợ , mời cài đặt các bạn cùng theo dõi quản lý và tìm hiểu.

Mô tả hàm Choose

Hàm Choose link down sẽ trả về một giá trị trong kích hoạt các giá trị value đầu vào dựa vào chỉ số index_num bản quyền mà bạn vô hiệu hóa đã chỉ định khóa chặn . Các bạn chia sẻ có thể hiểu hàm CHOOSE giúp tìm kiếm 1 giá trị trong một chuỗi giá trị công cụ , hàm này kiểm tra được sử dụng qua web khá nhiều khi kết hợp xóa tài khoản với mới nhất các hàm khác.

Cú pháp hàm Choose

=CHOOSE(index_num;value1;[value2];...)

Trong đó:

  • Index_num là đối số bắt buộc mới nhất , đây là chỉ số tăng tốc mà bạn chỉ định chọn giá trị trả về trong danh sách đối số.
  • Value1 là đối số bắt buộc tự động , đây là giá trị nhanh nhất hoặc tham chiếu đến giá trị đầu tiên trong danh sách giá trị an toàn của hàm CHOOSE.
  • Value2... là đối số tùy chọn tổng hợp , đây là hay nhất các giá trị tiếp theo trong danh sách giá trị vô hiệu hóa của hàm CHOOSE tốc độ . Excel hỗ trợ tối đa 254 value trực tuyến , tổng hợp các value qua web có thể là số hỗ trợ , tham chiếu ô nhanh nhất , tên xác định kiểm tra , công thức khóa chặn , hàm hay văn bản.

Lưu ý

  • công cụ Nếu index_num là 1 ở đâu nhanh , quảng cáo thì hàm CHOOSE tải về sẽ trả về giá trị value1; tương tự tải về nếu index_num là 2 cập nhật thì hàm CHOOSE công cụ sẽ trả về giá trị value2...
  • tải về Nếu chỉ số index_num < 1 download hoặc index_num lớn hơn chỉ số tổng hợp của giá trị cuối cùng trong danh sách đối số qua web thì hàm CHOOSE tổng hợp sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!.
  • tối ưu Nếu chỉ số index_num là phân số (số thập phân) nơi nào thì nó thanh toán sẽ nhanh nhất được lấy số nguyên thấp nhất kinh nghiệm để sử dụng.
  • Các đối số value1 địa chỉ , value2... chia sẻ của hàm CHOOSE quản lý có thể là tham chiếu phạm vi full crack cũng như giá trị đơn lẻ.

Ví dụ hàm Choose

Ví dụ 1: Sử dụng hàm Choose trả về giá trị Value 2.

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

Ví dụ 2: Sử dụng hàm CHOOSE kết hợp hàm SUM tải về để tính tổng.

Giả sử trên điện thoại các bạn có bảng số liệu hay nhất như sau:

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

Yêu cầu:

1 vô hiệu hóa . Tính tổng số tiền nguyên nhân đã bán ở đâu nhanh được.

Các bạn nhập hàm

=SUM(CHOOSE(2;D6:D14;E6:E14))

Theo hàm trên tất toán thì hàm CHOOSE hướng dẫn sẽ trả về dữ liệu trong cột E6:E14 nguyên nhân , kỹ thuật sau đó hàm SUM mật khẩu sẽ tính tổng mật khẩu các giá trị trong cột E6:E14.

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

Để áp dụng tính tiếp cho yêu cầu sau như thế nào thì trong khi nhập công thức hàm SUM kết hợp hàm CHOOSE download các bạn nhấn phím F4 sau khi chọn mỗi giá trị Value trong hàm CHOOSE download . Từ hàm

=SUM(CHOOSE(2;D6:D14;E6:E14))

miễn phí các bạn qua app sẽ mới nhất được hàm

=SUM(CHOOSE(2;$D$6:$D$14;$E$6:$E$14))

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

2 kích hoạt . Tính tổng số lượng bán.

Các bạn chỉ cần sao chép công thức hàm khi tài khoản đã cố định mật khẩu các phạm vi dữ liệu.

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

Sau đó sửa chỉ số index_num thành 1 (là cột Số Lượng Bán) dịch vụ để hàm CHOOSE trả về phạm vi dữ liệu trong cột Số Lượng Bán quảng cáo và hàm SUM ở đâu nhanh sẽ tính tổng tốt nhất các giá trị trong cột này.

Hàm Choose trong Excel, cách sử dụng hàm Choose và ví dụ minh họa

đăng ký vay Trên đây thuthuatphanmem.vn qua mạng đã chia sẻ đến tổng hợp các bạn mô tả kỹ thuật , cú pháp lấy liền và ví dụ cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel như thế nào . Ngoài cách sử dụng hàm CHOOSE kết hợp dịch vụ với hàm SUM hay nhất các bạn chia sẻ có thể sử dụng hàm CHOOSE kết hợp hỗ trợ với mới nhất các hàm khác như hàm IF tính năng , VLOOKUP tốt nhất , WEEKDAY.. ở đâu tốt . chi tiết để vô hiệu hóa có thể xử lý dữ liệu một cách hiệu quả vô hiệu hóa . Chúc tăng tốc các bạn thành công!

4.8/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online