Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Hàm COUNTBLANK: Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số. Cú pháp: COUNTBLANK(range)

Bài viết dữ liệu dưới đây giới thiệu tới sửa lỗi các bạn hàm COUNTBLANK - 1 trong số ở đâu tốt những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu nhanh rất công cụ được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm ở đâu tốt các ô trống trong danh sách kinh nghiệm các đối số.

Cú pháp: COUNTBLANK(range)

Trong đó:

- range: Phạm vi muốn đếm qua app các ô trống.

Chú ý:

- Hàm thực hiện đếm tối ưu các ô trống ở đâu uy tín , sửa lỗi các ô có giá trị bằng 0 không chia sẻ được đếm.

Ví dụ:

Đếm số trống trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTBLANK(B6:D10)

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

- Nhấn Enter -> số ô trống trong bảng dữ liệu là:

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

- Trường hợp mật khẩu các giá trị ô là số 0 -> hàm bỏ qua không đếm:

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

tổng hợp Trên đây là hướng dẫn dịch vụ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel.

Chúc tốc độ các bạn thành công!

4.9/5 (90 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online