Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Hàm COUNTIFS: Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện. Cú pháp: COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Bài viết lừa đảo dưới đây giới thiệu tới giả mạo các bạn hàm COUNTIFS - 1 trong số hỗ trợ những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu nhanh rất tối ưu được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện.

Cú pháp: COUNTIFS(criteria_range1 lấy liền , criteria1 mẹo vặt , [criteria_range2 qua app , criteria2],…)

Trong đó:

- criteria_range1: Phạm vi thứ nhất giả mạo của điều kiện 1 tính năng , là tham số bắt buộc.

- criteria1: Điều kiện xác định ô hay tham chiếu chi tiết được đếm trực tuyến , là tham số bắt buộc.

- criteria_range2 tài khoản , criteria2: Là phạm vi dữ liệu thứ 2 muốn đếm tương ứng hỗ trợ với điều kiện thứ 2 (criteria2) khóa chặn . sửa lỗi các giá trị tùy chọn chứa tối đa 127 cặp phạm vi trực tuyến và điều kiện.

Chú ý:

- qua mạng Nếu điều kiện criteria tham chiếu tới một ô trống -> hàm coi ô đó có giá trị là 0.

- Sử dụng nạp tiền các kí tự ? lấy liền , * nguyên nhân để kết hợp trong điều kiện đếm.

Ví dụ:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả ứng dụng dưới đây:

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

1 trên điện thoại . Tính tổng số mặt hàng táo có đơn giá lớn hơn 25000.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIFS(C6:C10,"Táo*",D6:D10,">25000")

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng táo có đơn giá lớn hơn 25000 là:

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

2 địa chỉ . Tính tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIFS(C6:C10,"*Thái Lan",D6:D10,">25000")

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

- Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000 là:

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

3 tài khoản . Tính tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá nằm trong khoảng từ 35000 tới 70000.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIFS(C6:C10,"*Thái Lan",D6:D10,">35000",D6:D10,"<70000")

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

- Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá nằm trong khoảng từ 35000 tới 70000 là:

Hàm COUNTIFS - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

nơi nào Trên đây là hướng dẫn giá rẻ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel.

Chúc phải làm sao các bạn thành công!

4.9/5 (87 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online