Hàm Coupdays - Tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CoupDays trong excel. Ý nghĩa hàm: Hàm COUPDAYS tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán. Cú pháp: COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]).

Bài viết quản lý dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CoupDays trong excel.

Ý nghĩa hàm: Hàm COUPDAYS tính số ngày trong kỳ phiếu lãi cập nhật và có chứa ngày kết toán.

Cú pháp: COUPDAYS(settlement vô hiệu hóa , maturity quảng cáo , frequency thanh toán , [basis]).

Trong đó:

- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày chứng khoán hướng dẫn được bán sau ngày phát hành.

- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn download của chứng khoán.

- frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi tối ưu của chứng khoán theo năm kích hoạt . Có full crack các giá trị sau:

+ frequency =1: Thanh toán hàng năm.

+ frequency =2: Thanh toán nửa năm.

+ frequency =4: Thanh toán theo quý.

- basis: Căn cứ hướng dẫn để tính số ngày.

+ basis= 0 nhanh nhất hoặc bỏ qua giá trị này: cơ sở đếm ngày 30/360 theo US.

+ basis= 1: tính số ngày thực tế / năm thực tế.

+ basis= 2: tháng thực tế/ 360 ngày/ năm.

+ basis= 3: tháng thực tế/ 365 ngày/ năm + basis= 4: 30/360 ngày theo chuẩn Châu Âu.

Ví dụ: Tính số ngày trong kỳ phiếu lãi có chứa ngày kết toán.

Hàm Coupdays - Tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức sau: COUPDAYS(A17,B17,C17,D17).

Hàm Coupdays - Tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán trong Excel

Chú ý: Ở ví dụ trên cơ sở mặc định không nhập tức ở kiểu mặc định có giá trị =0 sử dụng . Và khi nhập ngày danh sách các bạn chú ý định dạng ngày phải phù hợp giảm giá với cơ sở tính ngày hay nhất . Trường hợp bạn nhập sai cơ sở ngày => báo lỗi #NUM!:

Hàm Coupdays - Tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán trong Excel

ở đâu nhanh Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cài đặt và ứng dụng hàm COUPDAYS hy vọng nguyên nhân sẽ giúp ích cho phải làm sao các bạn dịch vụ .

Chúc trên điện thoại các bạn thành công!

4.8/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online