Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

Hàm EDATE: Hàm thực hiện cộng (trừ) tháng vào ngày cụ thể đã xác định. Sử dụng hàm này để tính toán ngày đáo hạn trùng với ngày phát hành trong tháng. Cú pháp: EDATE(start_date, months)

Bài viết sử dụng dưới đây giới thiệu tới tài khoản các bạn hàm EDATE – 1 trong số an toàn những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng lấy liền và thời gian danh sách rất tốt nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện cộng (trừ) tháng vào ngày cụ thể tất toán đã xác định full crack . Sử dụng hàm này công cụ để tính toán ngày đáo hạn trùng trên điện thoại với ngày phát hành trong tháng.

Cú pháp: EDATE(start_date hay nhất , months)

Trong đó:

- start_date: Ngày biểu thị ngày bắt đầu muốn cộng tăng tốc hoặc trừ giá trị tháng.

- months: Số tháng muốn cộng vào start_date kinh nghiệm , phải làm sao các trường hợp sau:

+ months > 0 -> Tạo ra ngày mới trong tương lai.

+ months < 0 -> Tạo ra ngày mới trong dịch vụ quá khứ.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri an toàn để thuận lợi cho cài đặt quá trình tính toán.

- phải làm sao Nếu giá trị  start_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp giá trị moths không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Ví dụ:

Tính giá trị ngày sau khi cộng kiểm tra hoặc trừ thêm 1 giá trị tháng trong bảng lừa đảo dưới đây:

Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =EDATE(E7,F7).

Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

- Nhấn Enter -> ngày sau ngày 1/1/2011 1 tháng là:

Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho nơi nào các giá trị còn lại lừa đảo được kết quả:

Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

- Trường hợp giá trị months không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Hàm EDATE - Hàm cộng trừ tháng vào 1 ngày cụ thể đã xác định trong Excel

thanh toán Trên đây là hướng dẫn đăng ký vay và một số ví dụ cụ thể khi làm việc nhanh nhất với hàm EDATE trong Excel.

Chúc tăng tốc các bạn thành công!

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online