Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

Hàm ENCODEURL: Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: ENCODEURL(text)

Bài viết sử dụng dưới đây giới thiệu tới giảm giá các bạn hàm ENCODEURL – 1 trong số tốc độ những hàm nằm trong nhóm hàm Web chia sẻ rất khóa chặn được ưa dùng trong Excel.

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL tất toán . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ENCODEURL(text)

Trong đó:

- text: Một chuỗi cần mã hóa URL khóa chặn , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- qua mạng Nếu text không phải là chuỗi URL -> hàm tối ưu vẫn mã hóa như chuỗi URL.

Ví dụ:

Mã hóa qua web các chuỗi URL lừa đảo được mô tả trong bảng dữ liệu tổng hợp dưới đây:

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel;

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ENCODEURL(C6)

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho nhanh nhất các giá trị còn lại lừa đảo được kết quả:

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

- Trường hợp giá trị text không phải là chuỗi URL -> hàm địa chỉ vẫn mã hóa như chuỗi URL:

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

xóa tài khoản Trên đây là hướng dẫn tài khoản và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ENCODEURL trong Excel.

Chúc hỗ trợ các bạn thành công!

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online