Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

Hàm FREQUENCY: Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó và trả về một mảng số dọc. Cú pháp: FREQUENCY(data_array, bins_array)

Bài viết kiểm tra dưới đây giới thiệu tới quảng cáo các bạn hàm FREQUENCY - 1 trong số lấy liền những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu uy tín rất khóa chặn được ưa dùng trong Excel.

Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá rẻ và trả về tần suất xuất hiện kiểm tra của danh sách các giá trị trong một pham vi nào đó nơi nào và trả về một mảng số dọc.

Cú pháp: FREQUENCY(data_array kích hoạt , bins_array)

Trong đó:

- data_array: Mảng hay nhất hoặc tham chiếu tới một tập giá trị muốn tính tần suất chi tiết của nó.

- bins_array: Mảng dịch vụ hoặc tham chiếu tới nhanh nhất các khoảng giá trị cần tính tần suất.

Chú ý:

- Hàm bỏ qua lừa đảo các giá trị ứng dụng các ô trống cập nhật và văn bản.

- Số thành phần trong data_array trả về nhiều hơn số thành phần trong bins_array.

- tự động Những công thức trả về mảng bắt buộc phải nhập ở dạng công thức mảng

Ví dụ:

Tìm số lượng mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 35 quản lý hoặc 40 trong bảng dữ liệu hay nhất dưới đây:

Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

- Số mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 25 an toàn . Tại ô cần tính nhập công thức: =FREQUENCY(D6:D10,E6:E8)

Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

- Nhấn Enter -> Số mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 25 là:

Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

- Tương tự sao chép cho trường hợp số lượng nhỏ hơn địa chỉ hoặc bằng 40 -> nhập công thức: =FREQUENCY(D6:D10,E7:E9) -> nhấn Enter kiểm tra được kết quả:

Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

an toàn Trên đây là hướng dẫn nơi nào và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FREQUENCY trong Excel.

Chúc vô hiệu hóa các bạn thành công!

4.9/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online