Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

Hàm GAMMA: Hàm trả về giá trị hàm gamma. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: GAMMA(number)

Bài viết tối ưu dưới đây giới thiệu tới tính năng các bạn hàm GAMMA - 1 trong số hướng dẫn những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê bản quyền rất trực tuyến được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị hàm gamma như thế nào . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMA(number)

Trong đó:

- number: Giá trị muốn tính giá trị hàm gamma.

Chú ý:

- Hàm tính toán bằng cách sử dụng phương trình:

[Gamma left( N ight) = intlimits_0^infty {{t^{N - 1}}{e^{ - t}}dt} ]

- quảng cáo Nếu number là số nguyên âm tốt nhất hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- hướng dẫn Nếu giá trị number không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm giá trị hàm GAMMA giảm giá của kinh nghiệm các giá trị trong bảng dữ liệu vô hiệu hóa dưới đây:

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excelư

- Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMA(C6)

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho lừa đảo các giá trị còn lại tốc độ được kết quả:

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

- Trường hợp giá trị number là số nguyên âm danh sách hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

- Trường hợp giá trị number không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

danh sách Trên đây là hướng dẫn sử dụng và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMA trong Excel.

Chúc dịch vụ các bạn thành công!

4.9/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online