Hàm Index trong Excel

Hàm Index là hàm có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, nó được kết hợp với rất nhiều hàm khác và đem lại hiệu quả không hề nhỏ.

Hàm Index là hàm nơi nào có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel quản lý , nó qua web được kết hợp cập nhật với kích hoạt rất nhiều hàm khác hay nhất và đem lại hiệu quả không hề nhỏ.

Hàm Index trong Excel

Để sử dụng hết hiệu quả an toàn của hàm Index trước tiên xóa tài khoản các bạn nên biết cú pháp hướng dẫn và cách sử dụng cơ bản sửa lỗi của hàm cập nhật để sau này sử dụng hàm Index hiệu quả hơn nơi nào . Các bạn cùng theo dõi bài viết tốc độ dưới đây giả mạo , bài viết hướng dẫn cú pháp qua mạng hỗ trợ các sử dụng nhanh nhất của tổng hợp các dạng hàm Index kỹ thuật .

Mô tả

Hàm Index trả về giá trị quảng cáo của một phần tử tốc độ hoặc tham chiếu tới một giá trị trong bảng qua app hoặc trong một mảng thông qua chỉ số hàng nhanh nhất và chỉ số cột cài đặt của phần tử đó dữ liệu .

Có hai dạng hàm Index:

-Dạng mảng: trả về giá trị nạp tiền của một phần tử trong bảng mới nhất hoặc trong mảng tốt nhất đã xác định ở đâu nhanh .

-Dạng tham chiếu: trả về tham chiếu vô hiệu hóa của ô tài khoản đã xác định thanh toán .

Dạng mảng

Mô tả:

Dạng này trả về giá trị trên điện thoại của một phần tử trong bảng trên điện thoại hoặc trong mảng thông qua chỉ số hàng mẹo vặt và chỉ số cột tăng tốc . Sử dụng dạng mảng tăng tốc nếu đối số thứ nhất tự động của hàm Index là hằng số mảng link down .

Cú pháp:

INDEX(array,row_num,[column_num])

Trong đó:

-array: là phạm vi ô ứng dụng hoặc một hằng số mảng như thế nào , array là đối số bắt buộc:

+ qua web Nếu array chứa một hàng công cụ hoặc một cột qua app thì đối số row_num xóa tài khoản hoặc column_num tương ứng là tùy chọn full crack .

+ danh sách Nếu array chứa nhiều hàng qua web và nhiều cột như thế nào mà chỉ sử dụng đối số row_num ở đâu uy tín hoặc column_num thanh toán thì hàm index qua app sẽ trả về mảng có toàn bộ hàng đăng ký vay hoặc toàn bộ cột trong mảng full crack .

-row_num: chỉ số hàng trong mảng tăng tốc mà từ đó trả về một giá trị nguyên nhân .

-column_num: chỉ số cột trong mảng cập nhật mà từ đó trả về một giá trị danh sách .

Chú ý:

- Phải có ít nhất một trong hai đối số row_num đăng ký vay hoặc column_num giảm giá .

- nhanh nhất Nếu sử dụng cả hai đối số row_num như thế nào và column_num kiểm tra , kiểm tra thì hàm danh sách sẽ trả về giá trị trong ô giao điểm cập nhật của row_num download và column_num cập nhật .

- Hai đối số row_num dữ liệu và column_num phải trỏ tới một ô trong mảng công cụ , tăng tốc nếu không hàm Index tải về sẽ trả về giá trị lỗi.

- nguyên nhân Nếu tốt nhất các bạn nhập chỉ số row_num tính năng hoặc column_num là 0 kích hoạt thì hàm khóa chặn sẽ trả về mảng giá trị cho toàn bộ cột kích hoạt hoặc hàng tương ứng ở đâu uy tín .

Ví dụ: Có bảng dữ liệu danh sách như sau:

Hàm Index trong Excel

- Giá trị tại hàng 2 cột 3: =INDEX(B4:E7,2,3)

Hàm Index trong Excel

Dạng tham chiếu

Mô tả:

Trả về tham chiếu hay nhất của ô tất toán được xác định miễn phí bởi chỉ số hàng địa chỉ và chỉ số cột cụ thể tối ưu .

Cú pháp:

=INDEX(reference,row_num,[column_num],[area_num])

Trong đó:

-reference: vùng tham chiếu bắt buộc quảng cáo , tham chiếu tới một vô hiệu hóa hoặc nhiều phạm vi ô khác nhau nhanh nhất .

+ lừa đảo Nếu đăng ký vay các bạn nhập phạm vi tham chiếu không liền kề an toàn thì phải đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn tăng tốc .

+ kích hoạt Nếu mỗi tham chiếu chỉ chứa một hàng ở đâu tốt hoặc một cột download , hỗ trợ thì row_num cập nhật hoặc column_num tương ứng là tùy chọn.

-row_num: chỉ số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu cập nhật , bắt buộc kiểm tra .

-column_num: chỉ số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu chia sẻ , tùy chọn tính năng .

- area_num: phạm vi trong tham chiếu từ đó trả về giá trị giao download của row_num nguyên nhân và column tốc độ . Ví dụ chọn vùng thứ nhất quản lý thì nhập 1 tốc độ , vùng thứ hai bản quyền thì nhập 2… nhanh nhất nếu area_num không bản quyền được nhập giá trị full crack thì mặc định là vùng 1 kinh nghiệm , đối số tùy chọn.

Ghi chú:

- Row_num lừa đảo , column_num tối ưu và area_num phải cùng trỏ tới một ô trong tham chiếu vô hiệu hóa nếu không hàm nhanh nhất sẽ trả về giá trị lỗi tự động .

- quảng cáo Nếu nhanh nhất các bạn nhập row_num lừa đảo hoặc column_num là 0 dịch vụ thì hàm tài khoản sẽ trả về tham chiếu cho toàn bộ cột tổng hợp hoặc toàn bộ hàng tương ứng trên điện thoại .

- Kết quả trả về tổng hợp của hàm Index là một tham chiếu tổng hợp và tùy theo công thức ở đâu nhanh , giá trị nạp tiền mà hàm trả về thanh toán có thể giảm giá được dùng như một giá trị bản quyền hoặc một tham chiếu trên điện thoại .

Ví dụ: Cho 2 vùng tham chiếu là 2 bảng dữ liệu sau:

Hàm Index trong Excel

- Giá trị tại hàng 2 cột 3 trong vùng 1: =INDEX((B4:E7,B9:D11),2,3,1)

Hàm Index trong Excel

link down Như vậy kỹ thuật các bạn trực tuyến đã biết cách sử dụng hàm index một cách đơn giản nhất xóa tài khoản , trong download quá trình sử dụng an toàn các bạn lấy liền sẽ cần kết hợp hàm Index như thế nào với miễn phí các hàm khác khóa chặn để sử dụng hàm hiệu quả hơn hướng dẫn . Chúc như thế nào các bạn thành công!

4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online