Hàm Index và Match trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Index và Match trong Excel. Sử dụng các hàm này giúp bạn dò tìm chính xác giá trị nằm trên 1 cột và 1 hàng bất kỳ.

Bài viết tổng hợp dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Index qua web và Match trong Excel lấy liền . Sử dụng tài khoản các hàm này giúp bạn dò tìm chính xác giá trị nằm trên 1 cột tăng tốc và 1 hàng bất kỳ.

1 danh sách . Hàm Index ()

Có 2 dạng hàm Index (): Index () dạng mảng như thế nào và Index() dạng tham chiếu.

Index () dạng mảng:

- Ý nghĩa: Trả về giá trị thanh toán của 1 ô dữ liệu có chỉ số hàng kinh nghiệm và chỉ số cột ở đâu uy tín đã tìm kiếm.

- Cú pháp: Index (Array tối ưu , Row_num,[column_num]) an toàn .

Trong đó:

+ Array: Mảng dữ liệu tham chiếu tăng tốc hoặc một hằng số mảng.

+ Row_num: Hàng chứa giá trị cần lấy.

+ Column_num: Cột chứa giá trị cần lấy.

Index () dạng tham chiếu:

- Ý nghĩa: Trả về giá trị chia sẻ của 1 ô dữ liệu có chỉ số hàng hay nhất và chỉ số cột tối ưu đã tìm kiếm.

- Cú pháp: INDEX (Reference vô hiệu hóa , Row_num tốc độ , [Column_num] tối ưu , [Area_num].

Trong đó:

+ Reference: Vùng tham chiếu chứa giá trị cần lấy.

+ Row_num: Chỉ số hàng chứa giá trị cần lấy.

+ Column_num: Chỉ số cột chứa giá trị cần lấy.

+ Area_num: Số vùng trả về qua mạng . trực tuyến Nếu bỏ qua mặc định là 1.

- Ví dụ:

Hàm Index và Match trong Excel

2 hỗ trợ . Hàm Match ()

- Ý nghĩa: Trả về số thự tự trong vùng dữ liệu giá rẻ của giá trị cần tìm kiếm.

- Cấu trúc: MATCH (Lookup_Value tất toán , Lookup_array nạp tiền , [Match_type]) chia sẻ .

Trong đó:

+ Lookup_Value: Giá trị cần tìm kiếm.

+ Lookup_array: Mảng chứa giá trị cần tìm.

+ Match_type: Kiểu tìm kiếm cài đặt . Có 3 kiểu tìm kiếm:

* Tìm kiếm giá trị nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm khi match_type =1 (les than).

* Tìm kiếm giá trị đúng bằng giá trị cần tìm kiếm khi match_type =0 (Exact match).

* Tìm kiếm giá trị lớn hơn giá trị cần tìm kiếm khi match_type = -1 (Greater than).

- Ví dụ:

Hàm Index và Match trong Excel

3 xóa tài khoản . Ví dụ tổng hợp về cách sử dụng hàm Index () tính năng và Match ()

Ví dụ điền đơn giá tài khoản của sản phẩm dựa vào mã sản phẩm nơi nào và hãng sản xuất ở bảng tra.

Hàm Index và Match trong Excel

Lưu ý:

- Hàm MATCH(B3,A9:A12,0): trả về số thứ tự hay nhất của giá trị nằm trong ô B3 trong ô dữ liệu từ A9 -> A12 quản lý . Trong đó giá trị ô trống A9 cài đặt được coi số thứ tự thứ 1.=> trả về số hàng trong hàm Index().

- Hàm MATCH(C3,A9:D9,0): trả về số thứ tự cài đặt của giá trị nằm trong ô C3 trong ô dữ liệu từ A9 -> D9 hỗ trợ . Trong đó giá trị ô trống A9 qua mạng được coi số thứ tự thứ 1.=> trả về số cột trong hàm Index().

- Chú ý: Cách tạo bảng dữ liệu mật khẩu và chọn vùng tìm kiếm lừa đảo của qua app các hàm Match vô hiệu hóa các bạn sửa lỗi nhé. Chúc lấy liền các bạn thành công!

4.9/5 (82 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online