Hàm Intrate - Tính lãi suất chứng khoán trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Intrate tính lãi suất chứng khoán đã đầu tư.

Trong lĩnh vực chứng khoán trước khi đầu tư vào loại cổ phiếu nào tự động các bạn nên tìm hiểu rõ công ty đó xu hướng phát triển tối ưu . Điều cần lưu ý ở đâu uy tín các bạn thanh toán cũng nên tính toán khả năng cài đặt nếu đầu tư vào cổ phiếu đó tổng hợp thì lãi suất thu tính năng được là bao nhiêu có là giá trị lớn nhất không địa chỉ . Bài viết khóa chặn dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Intrate tính lãi suất chứng khoán lấy liền đã đầu tư.

Hàm Intrate

Mô tả: Hàm trả về lãi suất cài đặt của chứng khoán mới nhất đã đầu tư (tính giá trị phần trăm).

Cú pháp: INTRATE(settlement mới nhất , maturity phải làm sao , investment chi tiết , redemption qua web , [basis]).

Trong đó:

- settlement: Là ngày thanh toán chứng khoán (nó là tham số bắt buộc) ở đâu tốt . Ngày thanh toán chứng khoán công cụ được xác định là ngày sau ngày phát hành chứng khoán quảng cáo được trao bán cho người khác.

- maturity: Là ngày hết hạn ở đâu tốt của chứng khoán hay gọi đáo hạn thanh toán , là tham số bắt buộc.

- investment: Tổng số tiền qua mạng đã đầu tư vào chứng khoán giá rẻ , tham số bắt buộc.

- redemption: Tổng số tiền nhận kích hoạt được khi chứng khoán hết hạn trực tuyến , tham số bắt buộc.

- basis: Xác định cơ sở đếm ngày (không bắt buộc qua web nếu không nhập mặc định tham số đếm ngày có giá trị 0) tự động . Basis có tải về các giá trị sau:

+ Basis = 0 => cơ sở đếm ngày theo chuẩn Châu Mĩ US (NASD) 1 tháng 30 ngày/năm 360 ngày.

+ Basis = 1 => Số ngày thực tế giả mạo của tháng/ Số ngày thực tế khóa chặn của năm.

+ Basis = 2 => Số ngày thực tế quản lý của tháng/ Số ngày phải làm sao của năm là 360.

+ Basis = 3 => Số ngày thực tế an toàn của tháng/ Số ngày như thế nào của năm là 365.

+ Basis = 4 => Theo chuẩn Châu Âu cập nhật , số ngày trong 1 tháng là 30 ngày/ số ngày tải về của năm là 360 ngày.

Công thức tính:

Hàm INTRATE = (redemption – investment) / investment *(SN/TN).

Trong đó:

- SN: Số ngày trong năm phụ thuộc vào cơ sở đếm ngày.

- TN: Tổng số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày hết hạn tự động của chứng khoán.

Ví dụ:

Hãy tính đầu tư vào chứng khoán này có lãi hay không biết bản quyền các thông số sau:

Hàm Intrate - Tính lãi suất chứng khoán trong Excel

Để tính khoản đầu tư vào chứng khoán đó có lãi hay không ta đi tính giá trị hàm INTRATE tài khoản nếu giá trị trả về dương chứng tỏ đầu tư có lãi trực tuyến , ngược lại đầu tư không hiệu quả.

Tính lãi suất trực tuyến với chứng khoán này công cụ . Nhập công thức sau: INTRATE(D5,D6,D7,D8).

Hàm Intrate - Tính lãi suất chứng khoán trong Excel

Kết quả:

Hàm Intrate - Tính lãi suất chứng khoán trong Excel

Giá trị hàm Intrate =9.1% => Đầu tư vào chứng khoán này có lãi link down link down nếu đầu tư lãi suất nhận miễn phí được là 9,1% so xóa tài khoản với giá trị bỏ ra.

tính năng Như vậy bài viết trên đây giới thiệu tới tài khoản các bạn cách tính lãi suất chứng khoán như thế nào . Hy vọng tăng tốc các bạn luôn có sự tính toán kỹ lưỡng tài khoản và lựa chọn phù hợp loại cổ phiếu mang lại lợi ích cao nhất công cụ .

Chúc an toàn các bạn thành công!

4.9/5 (89 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online