Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

Hàm ISNA: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel. Cú pháp: ISNA(value)

Bài viết hỗ trợ dưới đây giới thiệu tới bản quyền các bạn hàm ISNA– 1 trong số mẹo vặt những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin địa chỉ rất đăng ký vay được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True ở đâu nhanh nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel.

Cú pháp: ISNA(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là giá trị lỗi #N/A hay không miễn phí , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True mới nhất nếu giá trị đó là giá trị lỗi #N/A phải làm sao và ngược lại hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định nạp tiền các giá trị trong value đâu là giá trị lỗi #N/A.

Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISNA(C6)

Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

- Ở đây giá trị ô C6 không phải là giá trị lỗi #N/A nên hàm trả về giá trị False.

- Tương tự sao chép công thức cho chia sẻ các giá trị còn lại ở đâu nhanh được kết quả:

Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

- Ở đây chỉ có lỗi #N/A hàm trả về giá trị True nguyên nhân , còn lại đăng ký vay các giá trị lỗi khác hàm trả về giá trị False

như thế nào Trên đây là hướng dẫn thanh toán và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNA trong Excel.

Chúc full crack các bạn thành công!

4.9/5 (99 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online