Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

Hàm ISNONTEXT: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel. Ứng dụng hàm để kiểm tra xem giá trị có phải là văn bản hay không. Cú pháp: ISNONTEXT(value)

Bài viết bản quyền dưới đây giới thiệu tới dịch vụ các bạn hàm ISNONTEXT– 1 trong số chia sẻ những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin nguyên nhân rất an toàn được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True danh sách nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel xóa tài khoản . Ứng dụng hàm full crack để kiểm tra xem giá trị có phải là văn bản hay không.

Cú pháp: ISNONTEXT(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là giá trị văn bản hay không mật khẩu , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True sử dụng nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản tài khoản và ngược lại hàm trả về giá trị False.

- Trường hợp value là giá trị logic kinh nghiệm hoặc là giá trị trống -> hàm trả về giá trị True.

Ví dụ:

Xác định mới nhất các giá trị trong value có phải là giá trị văn bản hay không?

Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISNONTEXT(C6)

Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

- Ở đây giá trị ô C6 là giá trị số quảng cáo , không phải là giá trị văn bản nên hàm trả về giá trị True.

- Tương tự sao chép công thức cho địa chỉ các giá trị còn lại phải làm sao được kết quả:

Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

- Trường hợp value là giá trị logic tổng hợp hoặc giá trị trống -> hàm trả về giá trị True.

Hàm ISNONTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó không phải là giá trị văn bản trong Excel

kích hoạt Trên đây là hướng dẫn tài khoản và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel.

Chúc cài đặt các bạn thành công!

4.9/5 (87 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online