Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

Hàm LOGEST: Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho. - Phương trình đường cong là: y = b*m^x hoặc y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_) Cú pháp: LOGEST(known_ys, [known_xs], [const], [stats])

Bài viết kích hoạt dưới đây giới thiệu tới tính năng các bạn hàm LOGEST - 1 trong số giả mạo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê nơi nào rất kỹ thuật được ưa dùng trong Excel.

Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp ở đâu nhanh với dữ liệu xóa tài khoản đã cho.

- Phương trình đường cong là:

y = b*m^x

nạp tiền hoặc

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

Cú pháp: LOGEST(known_y"s trực tuyến , [known_x"s] quản lý , [const] kiểm tra , [stats])

Trong đó:

- known_y"s: Tập giá trị y trên điện thoại đã biết trong quan hệ y = b*m^x vô hiệu hóa , là tham số bắt buộc.

+ an toàn Nếu known_y"s nằm trong một cột đăng ký vay hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột sử dụng hoặc hàng tự động của known_y"s công cụ được hiểu là 1 biến số tự động riêng rẽ.

- known_x"s: Tập giá trị x kiểm tra đã biết trong quan hệ y = b*m^x công cụ , là tham số bắt buộc.

+ known_x"s danh sách có thể lừa đảo bao gồm 1 quảng cáo hoặc nhiều tập biến số.

+ hay nhất Nếu known_x"s bị bỏ qua -> nó vô hiệu hóa được giả định là 1 mảng có cùng kích thước giả mạo với known_y"s

- const: Giá trị logic xác định giá trị qua mạng của hằng số b bản quyền , là giá trị tùy chọn gồm tải về các giá trị sau:

+ const = True tự động hoặc bỏ qua -> b đăng ký vay được tính toán bình thường.

+ const = False mật khẩu hoặc bỏ qua -> b = 1 sửa lỗi và m nhanh nhất được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

- stats: Giá trị logic xác định giá trị trả về có thống kê hồi quy bổ sung  hay không ứng dụng , là giá trị tùy chọn giả mạo bao gồm:

+ stats = True  -> trả về thống kê hồi quy bổ sung.

+ stats = False  -> trả về hệ số m qua app và hằng số b..

Chú ý:

- Đồ thị càng giống hỗ trợ với đường cong hàm mũ -> đường thẳng tính toán càng phù hợp tổng hợp với dữ liệu mới nhất của bạn.

- Trường hợp chỉ có 1 biến x độc lập -> tìm giá trị giao cắt y theo công thức sau:

+ Giao cắt Y (b): INDEX(LOGEST(known_y"s,known_x"s),2)

- ở đâu nhanh Khi nhập hằng số mảng phải dùng dấu phẩy nguyên nhân để phân cách.

- cập nhật Nếu tất toán các giá trị y nằm ngoài hỗ trợ các giá trị đang dùng hỗ trợ để xác định phương trình -> phương trình hồi quy an toàn có thể không hợp lệ.

Ví dụ:

Tìm giá trị theo mô tả trong bảng dữ liệu xóa tài khoản dưới đây:

Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

1 an toàn . Tính giá trị hàm LOGEST vô hiệu hóa với thống kê hồi quy bổ sung (tương ứng phải làm sao với stats = True) full crack .

- Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGEST(D6:D10,C6:C10,TRUE,TRUE)

Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về hướng dẫn của hàm là:

Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

2 qua mạng . Tính giá trị hàm LOGEST lấy liền với stats = False.

- Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGEST(D6:D10,C6:C10,TRUE,FALSE)

Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm LOGEST - Hàm trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

đăng ký vay Trên đây là hướng dẫn cài đặt và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGEST trong Excel.

Chúc giá rẻ các bạn thành công!

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online