Hàm Match (hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô) trong Excel

Hàm Match giúp các bạn tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô sau đó trả về vị trí của giá trị trong mảng, phạm vi đó.

Hàm Match là một hàm kinh nghiệm khá phổ biến hỗ trợ , sửa lỗi được ứng dụng nạp tiền rất nhiều trong qua web quá trình tính toán miễn phí và xử lý dữ liệu trên bảng tính Excel cài đặt . Hàm Match giúp tải về các bạn tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng ở đâu nhanh , phạm vi ô cập nhật sau đó trả về vị trí tốt nhất của giá trị trong mảng khóa chặn , phạm vi đó.

Bài viết qua web dưới đây giới thiệu cú pháp cập nhật và cách sử dụng hàm Match trong Excel giá rẻ .

Hàm Match (hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô) trong Excel

Mô tả

Hàm MATCH tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng an toàn hoặc phạm vi ô qua app và kết quả trả về là vị trí ở đâu uy tín tương đối (hay chính là số thứ tự) tăng tốc của giá trị trong mảng hỗ trợ , phạm vi ô đó giả mạo .

Cú pháp

=MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

Trong đó:

-lookup_value: giá trị ở đâu uy tín cài đặt các bạn muốn tìm trong mảng (lookup_array) mẹo vặt , giá trị này mẹo vặt có thể là số địa chỉ , văn bản tự động hoặc giá trị logic ứng dụng hoặc một tham chiếu ô đến một số nhanh nhất , văn bản vô hiệu hóa hoặc giá trị logic hỗ trợ .

-lookup_array: mảng giảm giá , phạm vi ô tất toán được tìm kiếm giá rẻ .

-match_type: là kiểu tìm kiếm lấy liền , có 3 kiểu tìm kiếm là -1 danh sách , 0 nhanh nhất , 1 kinh nghiệm .

1 sửa lỗi hoặc bỏ qua (Less than): hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất tổng hợp mà giá trị đó nhỏ hơn sử dụng hoặc bằng lookup_value tự động . kiểm tra Nếu chọn kiểu tìm kiếm này chi tiết thì lookup_array phải kỹ thuật được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

0 (Exact match): hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value dữ liệu qua mạng các giá trị trong lookup_array kiểm tra có thể công cụ được sắp xếp theo bất kỳ trật tự nào an toàn .

-1(Greater than): hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất ở đâu nhanh mà giá trị đó lớn hơn tăng tốc hoặc bằng lookup_value thanh toán . Giá trị trong lookup_array phải bản quyền được sắp xếp theo thứ tự giảm dần full crack .

Ghi chú

- Hàm MATCH trả về vị trí mật khẩu của giá trị tìm kiếm trong lookup_array download , không trả về chính giá trị tìm kiếm.

- Không phân biệt chữ hoa sử dụng và chữ thường khi tìm kiếm phải làm sao các giá trị văn bản như thế nào .

- cài đặt Nếu không tìm thấy giá trị tìm kiếm trong lookup_array hàm MATCH giảm giá sẽ trả về giá trị lỗi.

- tối ưu Nếu match_type là 0 miễn phí và giá trị tìm kiếm lookup_value là văn bản quản lý thì giá trị tìm kiếm giả mạo có thể chứa giả mạo các ký tự đại diện dấu sao * (phù hợp kiểm tra với bất kỳ chuỗi kí tự nào) nhanh nhất và dấu hỏi chấm nạp tiền ? (phù hợp hướng dẫn với bất kỳ ký tự đơn nào) khóa chặn . Và link down nếu tất toán các bạn muốn tìm một dấu hỏi chấm hay dấu sao hỗ trợ thì gõ dấu ngã ~ trước ký tự đó tất toán .

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu:

Hàm Match (hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô) trong Excel

Kiểu tìm kiếm là 1 hay nhất hoặc bỏ qua giả mạo , ví dụ tìm kiếm vị trí số 64 trong cột Tổng số:

=MATCH(64,C6:C9,1)

vì giá trị 64 không có trong cột Tổng số nên hàm ở đâu uy tín sẽ trả về vị trí trên điện thoại của giá trị lớn nhất giảm giá mà giá trị đó nhỏ hơn 64 (63) địa chỉ và kết quả hỗ trợ như sau:

Hàm Match (hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô) trong Excel

Kiểu tìm kiếm là 0 kiểm tra , ví dụ tìm vị trí download của 65 trong cột Tổng số:

=MATCH(65,C6:C9,0)

Hàm Match (hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô) trong Excel

Kiểu tìm kiếm là -1 tăng tốc , ví dụ: =MATCH(65,C6:C9,-1) xóa tài khoản và kết quả báo lỗi vì mảng không mới nhất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần giảm giá .

Hàm Match (hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong một mảng, phạm vi ô) trong Excel

Cách sử dụng hàm Match tính năng khá đơn giản tài khoản , dịch vụ với link down những yêu cầu xử lý nguyên nhân , tính toán khác nhau trực tuyến các bạn ở đâu uy tín có thể kết hợp hàm Match như thế nào với một số hàm khác trong Excel tổng hợp để việc xử lý dữ liệu đạt hiệu quả cao hơn quảng cáo . Chúc quảng cáo các bạn thành công!

4.9/5 (87 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online