Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

Hàm trả về giá trị lớn nhất (MAX) và hàm trả về giá trị nhỏ nhất (MIN) là hai hàm thống kê thông dụng được rất nhiều người sử dụng trong quá trình thao tác, xử lý dữ liệu trong Excel.

Hàm trả về giá trị lớn nhất (MAX) tải về và hàm trả về giá trị nhỏ nhất (MIN) là hai hàm thống kê thông dụng thanh toán được ở đâu uy tín rất nhiều người sử dụng trong tài khoản quá trình thao tác dữ liệu , xử lý dữ liệu trong Excel link down . nơi nào Nếu chưa biết cú pháp hay cách sử dụng danh sách của hai hàm MIN nhanh nhất và hàm MAX như thế nào thì kỹ thuật các bạn lấy liền có thể theo dõi bài viết tối ưu dưới đây quản lý .

Bài viết mô tả cú pháp ở đâu tốt và cách sử dụng hàm trả về giá trị lớn nhất (MAX) lấy liền và hàm trả về giá trị nhỏ nhất (MIN) danh sách .

Mô tả

Hàm Min trả về giá trị nhỏ nhất khóa chặn , hàm Max trả về giá trị lớn nhất mật khẩu của an toàn các đối số đầu vào (dãy nạp tiền các ô link down , kiểm tra các số ở đâu tốt , download các tham chiếu đến số…).

Cú pháp

Hàm Min: =Min(number1,number2…)

Hàm Max: =Max(number1,number2…)

Trong đó:

number1 chi tiết , number2… là địa chỉ các tham số đầu vào kỹ thuật có thể là số qua mạng , tên quảng cáo , dãy phải làm sao các ô hay giá trị tham chiếu ở đâu tốt . Tối đa 256 tham số đầu vào ở đâu uy tín .

Ghi chú

- sửa lỗi Nếu danh sách đối số không chứa số tài khoản , hàm Min công cụ và Max trả về giá trị là 0 nơi nào .

- chia sẻ Nếu đối số là mảng hay tham chiếu nơi nào thì chỉ sử dụng các số trong mảng hay tham chiếu đó đăng ký vay được dùng mới nhất . Còn trực tuyến các ô trống như thế nào , giá trị logic tài khoản hoặc văn bản trực tuyến được bỏ qua kiểm tra .

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không chuyển thành số kỹ thuật thì hàm lỗi hướng dẫn .

- Các giá trị logic mẹo vặt và số dạng văn bản giá rẻ các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số trên điện thoại sẽ tốt nhất được tính giá trị đó.

Ví dụ

Tìm giá trị lớn nhất kỹ thuật , giá trị nhỏ nhất trong hai dãy số sau:

Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

Đầu tiên tìm giá trị nhỏ nhất cho dãy số từ B7 đến B15 trên điện thoại . Các bạn áp dụng hàm MIN:

=MIN(B7:B15)

như thế nào nhanh nhất được kết quả phải làm sao như sau:

Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

Tiếp theo tìm giá trị lớn nhất cho download các ô từ C7 đến C15 hay nhất , áp dụng công thức MAX:

=MAX(C7:C15)

kết quả trả về sau khi áp dụng công thức MAX:

Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

qua mạng Như vậy bài viết nơi nào đã hướng dẫn cú pháp mẹo vặt cũng như cách sử dụng hàm MIN trên điện thoại và hàm MAX dữ liệu . Hi vọng sau bài viết này sử dụng các bạn download đã giá rẻ có thể áp dụng hai hàm này trong hay nhất quá trình xử lý tài khoản , thống kê dữ liệu qua app với Excel địa chỉ . Chúc nhanh nhất các bạn thành công!

4.9/5 (99 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online