Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Đôi khi trong quá trình đầu tư chứng khoán bạn băn khoăn và không biết khi nào có thể hoàn vốn hay tính như nào để biết đầu tư tiếp có lãi hay không. Bài viết dưới đây hướng dẫn sử dụng hàm MIRR giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Đôi khi trong tài khoản quá trình đầu tư chứng khoán bạn băn khoăn qua app và không biết khi nào tính năng có thể hoàn vốn hay tính như nào cài đặt để biết đầu tư tiếp có lãi hay không ở đâu tốt . Bài viết kỹ thuật dưới đây hướng dẫn sử dụng hàm MIRR giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MIRR

Mô tả: Thực hiện tính toán trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có sự điều chỉnh tính năng của dòng tiền định kỳ dịch vụ . Không miễn phí những vậy MIRR cho phép tính dự tính khoản chi phí xóa tài khoản và tiền lãi nguyên nhân nếu tái đầu tư.

Cú pháp: MIRR(values thanh toán , finance_rate nơi nào , reinvest_rate) tự động .

Trong đó:

- values: Bao gồm nguyên nhân các khoản thanh toán qua app , mang cả giá trị âm nạp tiền . Nó thanh toán bao gồm chi phí ban đầu cập nhật , khoản vay…

- finance_rate: Lãi suất phải trả cho hỗ trợ các khoản vay trong xóa tài khoản các dòng tiền.

- reinvest_rate: Lãi suất nhận dịch vụ được khi thực hiện tái đầu tư.

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau:

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Hãy tính:

- Tính tỷ suất lãi suất miễn phí của khoản đầu tư sau khoảng thời gian là 3 năm.

- Tính tỷ suất lãi suất link down của khoản đầu tư sau khoảng thời gian là 5 năm.

- Tính tỷ suất lãi suất qua mạng của khoản đầu tư sau khoảng thời gian là 5 năm kiểm tra và có sử dụng tái đầu tư xóa tài khoản với lãi suất 12%.

Thực hiện bài toán:

1 xóa tài khoản . Lãi suất lừa đảo của khoản đầu tư sau 3 năm

Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D5:D8,D11,D12) lừa đảo .

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Kết quả:

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Vậy sau 3 năm lãi suất = -6,6% => Khoản đầu tư sau 3 năm chưa có lãi.

2 mẹo vặt . Lãi suất sau 5 năm

Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D5:D10,D11,D12).

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Kết quả sau khi tính:

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Vậy khoản đầu tư sau 5 năm có lãi phải làm sao và lãi suất nhận link down được là 11% so tài khoản với vốn bỏ ra.

3 vô hiệu hóa . Lãi suất nhận link down được sau 5 năm cùng đăng ký vay với tái đầu tư nhận tính năng được lãi suất 12%

Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D5:D10,D11,12%).

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Kết quả:

Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Lãi suất sau 5 năm có tái đầu tư chi tiết với lãi suất 12% = 9% < 11% => Khoản tái đầu tư hiệu quả không cao trên điện thoại các bạn nên xem xét.

tài khoản Trên đây là cách tính tối ưu và ước lượng lãi suất sau khi đầu tư giả mạo và tái đầu tư chi tiết . Hy vọng bạn xem xét thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Chúc nạp tiền các bạn thành công!

4.9/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online