Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

Hàm N: Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì. Cú pháp: N(value)

Bài viết xóa tài khoản dưới đây giới thiệu tới tốt nhất các bạn hàm N – 1 trong số nơi nào những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin địa chỉ rất giá rẻ được ưa dùng trong Excel.

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị số hỗ trợ được chuyển đổi từ một giá trị bất kì.

Cú pháp: N(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn chuyển đổi download , là tham số bắt buộc giả mạo bao gồm chi tiết những giá trị nhanh nhất có thể chuyển đổi khóa chặn như sau:

+ value là 1 số -> hàm trả về chính số đó.

+ value là 1 ngày link down với định dạng có sẵn trong Excel -> hàm trả về số seri đăng ký vay của ngày đó.

+ value = True -> hàm trả về số 1.

+ value = False -> hàm trả về số 0.

+ value là giá trị lỗi như #DIV/0 tốc độ , #VALUE!,… -> hàm trả về giá trị lỗi.

+ value nằm ngoài tổng hợp các giá trị trên -> hàm trả về số 0.

Chú ý:

- Nên hạn chế việc sử dụng hàm này trong công thức vì Excel tự động chuyển đổi khi cần.

Ví dụ:

Chuyển đổi link down các giá trị sau sang dạng số danh sách với dữ liệu quảng cáo được mô tả trong bảng xóa tài khoản dưới đây:

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =N(C6)

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho tổng hợp các giá trị còn lại địa chỉ được kết quả:

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

- Ở đây giá trị logic là True -> hàm trả về giá trị 1.

- Trường hợp value là giá trị văn bản công cụ hoặc giá trị trống -> hàm trả về giá trị 0:

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

- Trường hợp value là giá trị lỗi #NUM! -> hàm trả về giá trị lỗi tương ứng an toàn với giá trị trong value:

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

miễn phí Trên đây là hướng dẫn tốt nhất và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm N trong Excel.

Chúc giảm giá các bạn thành công!

4.8/5 (86 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online