Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Hàm NORM.S.DIST: Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Sử dụng hàm thay thế cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn hóa. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: NORM.S.DIST(z,cumulative)

Bài viết ở đâu tốt dưới đây giới thiệu tới hỗ trợ các bạn hàm NORM.S.DIST - 1 trong số thanh toán những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê hướng dẫn rất download được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả phân bố chuẩn hóa hỗ trợ với trung độ bằng 0 full crack và độ lệch chuẩn bằng 1 hay nhất . Sử dụng hàm thay thế cho bảng chứa tự động các vùng đường cong chuẩn hóa dữ liệu . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.S.DIST(z,cumulative)

Trong đó:

- z: Giá trị muốn tính phân bố hỗ trợ , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức thanh toán của hàm qua app , là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất tính năng .

Chú ý:

- kinh nghiệm Nếu z không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Phương trình cho hàm mật độ chuẩn hóa là:

[fleft( z ight) = frac{1}{{sqrt {2pi } }}{e^{ - frac{{{z^2}}}{2}}}]

Ví dụ:

Tìm phân bố chuẩn hóa như thế nào của giảm giá các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Tính giá trị hàm phân bố tích lũy chuẩn hóa (tương ứng giá trị True) tốc độ . Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.DIST(D6,D7)

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố tích lũy chuẩn là:

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Tính giá trị hàm phân bố xác suất chuẩn (tương ứng giá trị False) mới nhất . Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.DIST(D6,D8)

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố xác suất chuẩn là:

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

full crack Trên đây là hướng dẫn địa chỉ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.S.DIST trong Excel.

Chúc vô hiệu hóa các bạn thành công!

4.8/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online