Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel. Hàm hữu ích khi bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính. Cú pháp: NOW()

Bài viết qua web dưới đây giới thiệu tới kỹ thuật các bạn hàm NOW – 1 trong số mật khẩu những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng tốt nhất và thời gian dữ liệu rất kích hoạt được ưa dùng trong Excel.

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

Mô tả: Hàm trả về ngày sửa lỗi và thời gian kinh nghiệm hiện tại trong Excel nạp tiền . Hàm hữu ích khi bạn muốn hiển thị ngày download và thời gian khóa chặn hiện tại trên trang tính.

Cú pháp: NOW()

Hàm NOW không có đối số nào.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày ở dạng số sê – ri chia sẻ để thuận lợi lợi cho quảng cáo quá trình tính toán.

- Kết quả trả về nguyên nhân của hàm: Số ở bên phải dầu thập phân biểu thị thời gian quản lý hiện tại tổng hợp , số bên trái biểu thị ngày sửa lỗi hiện tại.

- Giá trị hàm NOW chỉ thay đổi khi trang tính miễn phí được tính toán.

Ví dụ:

Tính giá trị ngày vô hiệu hóa và thời gian kích hoạt hiện tại giả mạo , trong tốt nhất quá khứ qua app và tương lai quản lý của ở đâu nhanh những giá trị sau:

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

- Tính ngày tài khoản và thời gian chi tiết hiện tại -> nhập công thức: =NOW()

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

- Nhấn Enter -> ngày công cụ và thời gian qua mạng hiện tại là:

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

- Tính ngày an toàn và thời gian trực tuyến hiện tại trừ đi một khoảng thời gian -> nhập công thức: =NOW()-0.5.

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

- Nhấn Enter -> ngày cập nhật và thời gian 12 giờ trước là:

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

- Tương tự nhập công thức cho giảm giá các giá trị còn lại tính năng được kết quả:

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và thời gian hiện tại trong Excel

ở đâu nhanh Trên đây là hướng dẫn trực tuyến và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NOW() trong Excel.

Chúc tải về các bạn thành công!

4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online