Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

Hàm RANK.EQ: Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số với kích cỡ của số đó nằm trong mối tương quan với các giá trị khác. Nếu nhiều giá trị có cùng 1 thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng cao nhất. Hàm hỗ tr�

Bài viết trên điện thoại dưới đây giới thiệu tới quảng cáo các bạn hàm RANK.EQ - 1 trong số cài đặt những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê giả mạo rất tăng tốc được ưa dùng trong Excel.

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng tổng hợp của một số trong một danh sách như thế nào các số dữ liệu với kích cỡ cập nhật của số đó nằm trong mối tương quan tải về với địa chỉ các giá trị khác tốc độ . mẹo vặt Nếu nhiều giá trị có cùng 1 thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng cao nhất quảng cáo . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi.

Cú pháp: RANK.EQ(number,ref,[order])

Trong đó:

- number: Giá trị muốn tìm thứ hạng hỗ trợ , là tham số bắt buộc giảm giá .

- ref: Mảng link down hoặc tham chiếu tới 1 dạn sách nhanh nhất các số qua web , là tham số bắt buộc.

- order: Con số chỉ sõ cách sắp xếp số hạng nơi nào , là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- hướng dẫn Nếu order = 0 hoặc bị bỏ qua -> hàm mặc định sắp xếp bản quyền các số hạng theo thứ tự giảm dần.

- giá rẻ Nếu order 0 -> hàm mặc định sắp xếp trên điện thoại các số hạng theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

Xác định thứ hạng chi tiết của giá trị 66 trong mảng dữ liệu tối ưu được mô tả trong bảng dữ liệu cập nhật dưới đây:

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

- Xác định thứ hạng vô hiệu hóa của giá trị 66 theo cách sắp xếp giảm dần kích hoạt . Tại ô cần tính nhập công thức: =RANK.EQ(D6,D7:J7,D8)

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

- Nhấn Enter -> thứ hạng quản lý của giá trị 66 là:

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

- Ở đây mảng ref có 3 giá trị 66 -> hàm trả về thứ hạng cao nhất là 1 (tương ứng cách sắp xếp giảm dần).

- Xác định thứ hạng qua app của giá trị 66 theo cách sắp xếp tăng dần tối ưu . Tại ô cần tính nhập công thức: =RANK.EQ(D6,D7:J7,D8) -> Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

- Ở đây mảng ref có 3 giá trị 66 -> hàm trả về thứ hạng cao nhất là 5 (tương ứng cách sắp xếp tăng dần).

Vậy tính năng với 2 cách sắp xếp khác nhau -> thứ hạng tối ưu của cùng 1 giá trị là khác nhau.

hướng dẫn Trên đây là hướng dẫn địa chỉ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RANK.EQ trong Excel.

Chúc công cụ các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online