Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Hàm SMALL: Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu. Cú pháp: SMALL(array,k)

Bài viết dữ liệu dưới đây giới thiệu tới lấy liền các bạn hàm SMALL - 1 trong số trên điện thoại những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê trực tuyến rất tốc độ được ưa dùng trong Excel.

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu.

Cú pháp: SMALL(array,k)

Trong đó:

- array: Mảng công cụ hoặc phạm vi điểm dữ liệu muốn xác định giá trị nhỏ thứ k.

- k: Thứ tự (tính từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng dữ liệu cần trả về đăng ký vay .

Chú ý:

- giảm giá Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- khóa chặn Nếu  k ≤ 0 tự động hoặc k vượt download quá số điểm dữ liệu trong array -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Với n là số điểm dữ liệu ta có:

+ SMALL(array miễn phí , 1) -> trả về giá trị nhỏ nhất trong array.

+ SMALL(array full crack , n) -> trả về giá trị lớn nhất trong array.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ thứ k theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Tính giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 nguyên nhân . Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(C6:C10,2)

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 là:

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong array2 sửa lỗi . Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(D6:D10,3)

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Trong array2 có 2 phần tử giống nhau đều là 29 hỗ trợ nhưng hàm nguyên nhân vẫn sắp xếp theo 2 thứ tự quản lý , 1 giá trị nhỏ thứ 3 mới nhất và 1 giá trị nhỏ thứ 4.

- Tính giá trị nhỏ thứ 6 trong array1 cập nhật . Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(C6:C10,6)

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Do mảng array1 chỉ có 5 phần tử nên không có giá trị nhỏ thứ 6 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

tự động Trên đây là hướng dẫn mật khẩu và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SMALL trong Excel.

Chúc sử dụng các bạn thành công!

4.9/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online