Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

Hàm SUBTOTAL: Là hàm tính toán cho một nhóm con trong một tập sanh sách hoặc bảng dữ liệu tùy thuộc vào phép tính liên quan tới tham số thứ nhất.

Hàm SUBTOTAL: Là hàm tính toán cho một nhóm con trong một tập sanh sách công cụ hoặc bảng dữ liệu tùy thuộc vào phép tính liên quan tới tham số thứ nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...) download .

Trong đó:

- function_num: Con số quy định hàm nơi nào được sử dụng qua web để tính toán vô hiệu hóa . Quy ước link down như sau: Với Office phiên bản 2000 trở đi quy ước hàm từ số 1 đến 11 trực tuyến , kích hoạt với Office 2003 kỹ thuật , 2007 trở đi thêm con số quy ước từ 101 đến 111 kinh nghiệm . Con số tương ứng thanh toán với tự động các hàm:

+ Hàm AVERAGE: 1 hay 101.

+ Hàm COUNT: 2 hay 102.

+ Hàm COUNTA: 3 hay 103.

+ Hàm MAX: 4 hay 104.

+ Hàm MIN: 5 hay 105.

+ Hàm PRODUCT: 6 hay 106.

+ Hàm STDEV: 7 hay 107.

+ Hàm STDEVP: 8 hay 108.

+ Hàm SUM: 9 hay 109.

+ Hàm VAR: 10 hay 110.

+ Hàm VARP: 11 hay 111.

- ref1 nạp tiền , ref2: Phạm vi vùng dữ liệu muốn tham chiếu sửa lỗi , vô hiệu hóa có thể chứa từ 2 tới 254 phạm vi dữ liệu muốn tính.

Chú ý:

- Trường hợp tài khoản nếu có nhiều hàm SUBTOTAl lồng nhau đặt tại lừa đảo các đối số ref1 lừa đảo , ref2 => tối ưu các hàm SUBTOTAL lồng nhau mẹo vặt được bỏ qua tăng tốc để tránh tính toán 2 lần.

- Đối số Function_num tối ưu nếu nằm trong tập giá trị từ 1 đến 11 => hàm thực hiện tính toán trên điện thoại bao gồm cả cập nhật các giá trị ẩn trong tập số liệu download , nhanh nhất nếu nằm trong tập giá trị từ 101 đến 111 => hàm thực hiện tính toán bỏ qua giá trị ẩn.

- Hàm qua mạng sẽ bỏ qua không tính toán qua mạng tất cả sử dụng các hàng bị ẩn nguyên nhân bởi có sử dụng lệnh Auto Filter ở đâu nhanh mà hàm này không phụ thuộc vào tham số Function_num.

- Hàm thanh toán được thiết lập sử dụng để tính toán cho thanh toán các cột theo chiều dọc nhanh nhất , nó không thực hiện tính toán theo chiều ngang.

- Hàm chỉ thực hiện tính toán cho sử dụng các tham số 2D tối ưu , trường hợp tham số 3 D ví dụ =Sum (Sheet1:Sheet5!A5 => hàm báo lỗi #VALUE!

- Với Excel 2000/XP đối số Function chỉ nhận kích hoạt các giá trị từ 1 đến 11 qua web .

- Trường hợp hướng dẫn nếu vùng dữ liệu download đã sử dụng Filter nhanh nhất thì khi sử dụng hàm Subtotal kết quả không đúng.

Ví dụ 1: Cho bảng số liệu qua app .

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

Tính tổng tiền giảm giá đã bán tự động được qua app , số tiền trung bình trên mỗi mặt hàng danh sách , tính số mặt hàng qua web đã bán link down được dựa vào số khách hàng dữ liệu .

- Tính tổng số tiền địa chỉ đã bán mẹo vặt được:

Hàm tính tổng là hàm Sum tương ứng lừa đảo với Function = 9 trong hàm Subtotal => nhập công thức tại ô cần tính phải làm sao như sau: =SUBTOTAL(9 như thế nào , D13: D17) => nhận khóa chặn được kết quả:

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

- Tính số tiền trung bình trên mỗi mặt hàng.

Hàm Average tương ứng tự động với function_num =1 trong hàm subtotal => nhập công thức SUBTOTAL(1 tốt nhất , D13: D17) => nhận hướng dẫn được kết quả:

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

- Tính số mặt hàng danh sách đã bán đăng ký vay được dựa trên số người mua hàng.

Hàm đếm Count tương ứng lấy liền với Function_num = 2 trong hàm Subtotal => nhập công thức =SUBTOTAL(2 link down , D13: D17) => nhận chi tiết được kết quả.

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

bản quyền Như vậy bạn quản lý có thể sử dụng hàm Subtotal linh hoạt trong nhiều phép tính kích hoạt mà không cần ghi nhớ giảm giá những hàm khác.

Ví dụ 2:

Sử dụng hàm Subtotal là công cụ có sẵn tích hợp trên excel.

Cho bảng số liệu sau:

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

Tính tổng số tiền tăng tốc , số mặt hàng ở đâu uy tín đã mua ở đâu nhanh của mỗi khách hàng xóa tài khoản và tổng tiền danh sách và tổng số mặt hàng đăng ký vay đã bán ứng dụng được lấy liền của cửa hàng.

Bước 1: Lựa chọn toàn bộ bảng dữ liệu (gồm cả tiêu đề) -> Vào thẻ Data -> Outline -> Subtotal bản quyền . (Trường hợp không tùy biến thanh công cụ bạn vào thẻ Data -> Subtotal).

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

Bước 2: Hộp thoại Subtotal xuất hiện:

- Mục At each change in: chọn tiêu đề cột Tên KH vì ở đây tính theo tổng theo tên khách hàng vô hiệu hóa .

- Mục Use function: Chọn Sum vì ở đây thực hiện tính tổng nên sử dụng hàm Sum tải về .

- Mục Add subtotal to: tích chọn Số lượng kỹ thuật Số tiền vì ở đây thực hiện tính tổng theo số lượng dữ liệu và số tiền tài khoản .

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

Kích chọn OK kết quả:

Hàm SUBTOTAL - Hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách trong Excel

khóa chặn Như vậy mỗi khách hàng mật khẩu được tính tổng tiền dịch vụ và tổng số mặt hàng nhanh nhất đã mua qua mạng . thanh toán Ngoài ra tính tổng tiền chi tiết và tổng số mặt hàng mới nhất đã bán link down được ứng dụng của cửa hàng. => Sử dụng thêm tính năng Sutotal địa chỉ và hàm Subtotal dữ liệu rất phù hợp trong việc quản lý mua bán hàng lừa đảo .

Chúc download các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online