Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

Tính tổng trong Excel rất cần thiết trong việc tính toán và xử lý dữ liệu của nhiều bạn nên hàm SUM và SUMIF được rất nhiều bạn sử dụng. Nhưng với những bạn mới sử dụng bảng tính Excel có lẽ chưa hiểu hết được 2 hàm tính tổn

Tính tổng trong Excel thanh toán rất cần thiết trong việc tính toán nhanh nhất và xử lý dữ liệu tốt nhất của nhiều bạn nên hàm SUM lấy liền và SUMIF sửa lỗi được dữ liệu rất nhiều bạn sử dụng trên điện thoại . Nhưng qua app với lừa đảo những bạn mới sử dụng bảng tính Excel có lẽ chưa hiểu hết chi tiết được 2 hàm tính tổng này.

Bài viết hướng dẫn chi tiết về cú pháp giảm giá và cách dùng hàm SUM dịch vụ và SUMIF dịch vụ để tính tổng trong bảng tính Excel.

1. Hàm SUM.

Mô tả

Hàm SUM giúp phải làm sao các bạn tính tổng mới nhất các đối số tăng tốc . Đối số kiểm tra có thể là một phạm vi hướng dẫn , tham chiếu ô sửa lỗi , công thức…

Cú pháp

SUM(number1,[number2],…)

Trong đó: number1 xóa tài khoản , number2 là qua web các đối số cần tính tổng tốc độ , số như thế nào các đối số tối đa là 255.

Chú ý:

- Ô tính có giá trị TRUE là 1 công cụ , FALSE là 0.

- Đối số là mảng hay tham chiếu xóa tài khoản thì chỉ ứng dụng các giá trị số mới xóa tài khoản được tính download . Các giá trị khác trong mảng qua app hoặc tham chiếu đều bị bỏ qua.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu tự động như sau ở đâu uy tín , yêu cầu tính tổng số lương tốt nhất của toàn nhân viên.

Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

Sử dụng hàm SUM: =SUM(F5:F11).

Kết quả lừa đảo như sau:

Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

2. Hàm SUMIF.

Mô tả

Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện nhanh nhất , tăng tốc các bạn quảng cáo có thể tính tổng ở đâu uy tín các đối số theo một điều kiện cho trước.

Để tính tổng hỗ trợ các ô dựa trên nhiều điều kiện an toàn các bạn tốt nhất có thể sử dụng hàm SUMIF.

Cú pháp

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Trong đó:

- range: vùng chứa điều kiện đánh giá quản lý . Các ô trong vùng phải là số xóa tài khoản hoặc tên download , mảng hay tham chiếu chứa số cập nhật , trực tuyến các giá trị trống đăng ký vay và giá trị văn bản bị bỏ qua danh sách .

-criteria: điều kiện cho range tăng tốc . Điều kiện tải về của văn bản mật khẩu , biểu tượng logic link down , toán học phải trực tuyến được đặt trong cặp dấu ngoặc kép còn điều kiện dạng số tăng tốc thì không cần ở đâu nhanh .

-sum_range: vùng cần tính tổng dựa theo điều kiện bản quyền . link down Nếu dữ liệu các bạn tính tổng tốt nhất các ô trong vùng range công cụ thì sum_range kiểm tra các bạn hướng dẫn có thể bỏ qua.

Ví dụ:Cho bảng dữ liệu sau cập nhật , yêu cầu:

- Tính tổng qua web tất cả Lương miễn phí với điều kiện Lương >5500.

- Tính tổng địa chỉ tất cả Lương như thế nào với điều kiện giới tính là Nữ.

Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

Yêu cầu 1: Sử dụng hàm SUMIF: =SUMIF(F5:F11,">5500").

Kết quả full crack như sau:

Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

Yêu cầu 2: Sử dụng hàm SUMIF: =SUMIF(C5:C11,"Nữ",F5:F11).

Kết quả an toàn như sau:

Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

Rất đơn giản cập nhật , miễn phí các bạn sử dụng đã nạp tiền có thể sử dụng hàm SUM bản quyền và SUMIF giả mạo để tính tổng lừa đảo . Với mỗi yêu cầu xử lý quảng cáo các bạn nên sử dụng hàm sao cho phù hợp kiểm tra . Chúc tốc độ các bạn thành công!

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online