Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

Hàm T.DIST.2T: Hàm trả về phân bố t Student hai phía. Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết của tập dữ liệu có số lượng nhỏ. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: T.DIST.2T(x,deg_freedom)

Bài viết chia sẻ dưới đây giới thiệu tới ở đâu tốt các bạn hàm T.DIST.2T - 1 trong số tốc độ những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê nạp tiền rất full crack được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố t Student hai phía miễn phí . Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết hay nhất của tập dữ liệu có số lượng nhỏ hỗ trợ . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.DIST.2T(x,deg_freedom)

Trong đó:

- x: Giá trị dùng quảng cáo để đánh giá phân bố dịch vụ , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom: Số bậc tự do giả mạo của phân bố trên điện thoại , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- cài đặt Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giá trị tối thiểu nguyên nhân của deg_freedom phải bằng 1.

- chi tiết Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính phân bố t Student 2 phía theo mô tả trong bảng dữ liệu địa chỉ dưới đây:

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =T.DIST.2T(D6,D7)

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

- Nhấn Enter -> phân bố t Student 2 phía là:

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

- Trường hợp giá trị mật khẩu để đánh giá phân bố nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân bố t Student hai phía trong Excel

kỹ thuật Trên đây là hướng dẫn dịch vụ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.DIST.2T trong Excel.

Chúc download các bạn thành công!

4.9/5 (67 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online