Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

Hàm VAR.S: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: VAR.S(number1,[number2],...)

Bài viết chia sẻ dưới đây giới thiệu tới ứng dụng các bạn hàm VAR.S - 1 trong số cài đặt những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê kiểm tra rất tất toán được ưa dùng trong Excel.

Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu tính năng , bỏ qua giá trị logic ứng dụng và văn bản miễn phí . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: VAR.S(number1,[number2],...)

Trong đó:

- number1,[number2],...): Các đối số trong tổng thể cần tính phương sai hỗ trợ , trong đó number1 là đối số bắt buộc công cụ , thanh toán các đối số cài đặt tiếp theo là tùy chọn bản quyền và chứa tối đa 254 đối số number.

Chú ý:

- Hàm VAR.S giả định cài đặt các đối số phải làm sao của nó là một mẫu ở đâu uy tín của tập hợp.

- Đối số danh sách có thể là số link down , tên nơi nào hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- giá rẻ Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ mẹo vặt những giá trị trong mảng đó mới tối ưu được dùng.

- tất toán Khi gõ trực tiếp công cụ các giá trị logic tính năng và trình bày số dạng văn bản vào kinh nghiệm các đối số lừa đảo của hàm -> tính năng những giá trị này mật khẩu vẫn tự động được tính.

- Hàm xảy ra lỗi khi kích hoạt các đối số là văn bản tốc độ hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- như thế nào Nếu muốn tính toán cả giá trị logic qua app và văn bản -> sử dụng hàm VARA.

- Phương trình tính toán hàm VAR.S là:

[frac{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}{{left( {n - 1} ight)}}]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai dựa trên mẫu tải về của cập nhật các giá trị number trong bảng dữ liệu kỹ thuật dưới đây:

Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =VAR.S(D6:D10)

Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

- Nhấn Enter -> phương sai dựa trên mẫu tất toán của lừa đảo các giá trị number là:

Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

- Trường hợp giá trị là văn bản hay nhất hoặc logic -> hàm bỏ qua xóa tài khoản những giá trị này:

Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

cài đặt Trên đây là hướng dẫn qua web và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VAR.S trong Excel.

Chúc lấy liền các bạn thành công!

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online