Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Hàm WEBSERVICE: Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: WEBSERVICE(url)

Bài viết giảm giá dưới đây giới thiệu tới chi tiết các bạn hàm WEBSERVICE – 1 trong số ở đâu uy tín những hàm nằm trong nhóm hàm Web công cụ rất tăng tốc được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Mô tả: Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet dịch vụ hoặc Intranet tự động . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: WEBSERVICE(url)

Trong đó:

- url: URL qua mạng của dịch vụ web dịch vụ , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- đăng ký vay Nếu trực tuyến các đối số không thể trả về dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- khóa chặn Nếu vô hiệu hóa các đối số không hợp lệ danh sách hoặc chứa nhiều hơn 32676 ký tự -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- kinh nghiệm Nếu url là chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự tính năng được cho phép ở đâu nhanh bởi yêu cầu Get  -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Với danh sách các giao thức không hỗ trợ như ftp:// miễn phí , file:// -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định giá trị trả về từ dịch vụ web trong chuỗi URL quảng cáo được mô tả bảng công cụ dưới đây:

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =WEBSERVICE(C6)

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho đăng ký vay các giá trị còn lại miễn phí được kết quả:

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

- Trường hợp url ở định dạng ftp:// kiểm tra hoặc file:// -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

full crack Trên đây là hướng dẫn nhanh nhất và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEBSERVICE trong Excel.

Chúc kiểm tra các bạn thành công!

4.8/5 (92 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online