Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp. Excel hỗ trợ rất nhiều các loại biểu đồ từ biểu đồ cột, biểu đồ đường đến các biểu đồ vùng, biểu đồ phân tán, biểu đồ radar.... các bạn có thể thoải mái lựa chọn

Thay vì an toàn những bảng số liệu rắc rối kỹ thuật thì địa chỉ các bạn muốn dựa vào mới nhất các bảng số liệu kỹ thuật đã có qua web và vẽ biểu đồ trong Excel chia sẻ , quản lý như vậy qua web sẽ dễ dàng theo dõi hỗ trợ được thông tin qua app và so sánh kích hoạt các số liệu ở đâu uy tín với nhau kích hoạt . Excel hỗ trợ miễn phí rất nhiều sử dụng các loại biểu đồ từ biểu đồ cột tăng tốc , biểu đồ đường đến xóa tài khoản các biểu đồ vùng khóa chặn , biểu đồ phân tán ở đâu tốt , biểu đồ radar... kích hoạt . dữ liệu các bạn giá rẻ có thể thoải mái lựa chọn loại biểu đồ phù hợp an toàn với bảng số liệu cần vẽ biểu đồ lấy liền .

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Dưới đây là hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp mới nhất , mời tốt nhất các bạn cùng tham khảo.

Vẽ biểu đồ trong Excel

Bước 1: Chọn (bôi đen) qua mạng những vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ phải làm sao bao gồm cả tiêu đề cột dữ liệu bản quyền . mới nhất Trên thanh menu công cụ các bạn chọn Insert an toàn , kích hoạt các bạn lựa chọn kiểu biểu đồ trong phần Charts tính năng hoặc giảm giá các bạn chọn Recommended Charts.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Bước 2: Tại đây ở đâu uy tín các bạn thanh toán có thể chọn nhiều kiểu biểu đồ hơn trong thẻ All Charts tài khoản , đăng ký vay với mỗi kiểu biểu đồ đều có dạng 2D lấy liền hoặc 3D cho khóa chặn các bạn lựa chọn:

Column (biểu đồ cột), Line (biểu đồ đường), Pie (biểu đồ tròn ở đâu nhanh và vành khuyên bị cắt) tốt nhất , Bar (biểu đồ thanh ngang), Area (biểu đồ vùng), XY (biểu đồ tán xạ), Stock (biểu đồ chứng khoán), Surface (biểu đồ mặt), Radar (biểu đồ dạng mạng nhện), ...

Tùy theo mục đích biểu diễn tối ưu của biểu đồ tối ưu qua mạng các bạn lựa chọn biểu đồ phù hợp tự động để vẽ link down , sau khi chọn xong biểu đồ hướng dẫn các bạn chọn OK.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

tự động Như vậy lừa đảo các bạn tự động đã vẽ xong biểu đồ cho vùng dữ liệu cập nhật được chọn.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Các thành phần trên biểu đồ trong Excel

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

 1. Chart area: vùng chứa toàn bộ cài đặt tất cả đăng ký vay các thành phần trên biểu đồ.
 2. Chart title: tiêu đề trực tuyến của biểu đồ.
 3. Plot area: vùng chứa biểu đồ.
 4. Legend: chú thích tính năng các thành phần trong biểu đồ.
 5. Data label: mới nhất các nhãn dán số liệu cho tốt nhất các thành phần trong biểu đồ.
 6. Vertical gridlines: kiểm tra các đường lưới dọc trong biểu đồ.
 7. Horizontal gridlines: qua mạng các đường lưới ngang trong biểu đồ.
 8. Vertical axis title: tiêu đề cho trục dọc (trục tung) ở đâu uy tín của biểu đồ.
 9. Horizontal axis title: tiêu đề cho trục ngang (trục hoành) vô hiệu hóa của biểu đồ.
 10.  Data table: bảng số liệu vẽ biểu đồ tài khoản , trực tuyến có thể sử dụng mới nhất để thay thế Data label.
 11. Horizontal axis: trục nằm ngang (trục hoành) tối ưu của biểu đồ.
 12. Vertical axis: trục dọc (trục tung) sửa lỗi của biểu đồ.

Chỉnh sửa biểu đồ trong Excel

1 nhanh nhất . Di chuyển biểu đồ

Nhấn giữ chuột trái vào vùng biểu đồ phải làm sao và kéo đến vị trí quảng cáo các bạn muốn di chuyển.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

2 mẹo vặt . Thay đổi kích thước biểu đồ

Nhấn chuột vào biểu đồ ứng dụng , qua web sau đó đặt con trỏ chuột vào bản quyền các nút nắm (nút nắm tại bốn góc đăng ký vay và giữa bốn cạnh công cụ của biểu đồ) tổng hợp , xuất hiện biểu tượng mũi tên hai chiều tính năng các bạn nhấn giữ mật khẩu và tùy chỉnh kích thước phù hợp.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

3 tốt nhất . cập nhật Thêm tiêu đề cho biểu đồ

quảng cáo Nếu trên biểu đồ ở đâu nhanh đã có Chart Title thanh toán thì hỗ trợ các bạn đặt con trỏ chuột vào nó khóa chặn và nhập tiêu đề cho biểu đồ như thế nào , quảng cáo các bạn mẹo vặt có thể chỉnh sửa font tính năng , cỡ chữ chi tiết , kiểu chữ xóa tài khoản , màu chữ trong phần Font kinh nghiệm của thẻ Home.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

mật khẩu Nếu trên biểu đồ không có Chart Title tăng tốc thì full crack các bạn chọn biểu đồ -> Design -> Add Chart Element -> Chart Title -> chọn vị trí tiêu đề.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Hoặc tài khoản các bạn qua web có thể chọn trực tiếp biểu tượng dấu + bên phải biểu đồ trên điện thoại và đánh dấu tích vào Chart Title.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Để chọn vị trí cho Chart Title hỗ trợ các bạn chọn biểu tượng tam giác đen bên cạnh Chart Title thanh toán , tốc độ sau đó giá rẻ các bạn thực hiện nhập tên biểu đồ trong phần Chart Title trên biểu đồ.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

4 nhanh nhất . Chỉnh sửa trục biểu đồ

Các bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào trục tung hay nhất hoặc trục hoành ở đâu uy tín của biểu đồ địa chỉ thì Excel qua app sẽ xuất hiện phần chỉnh sửa phía bên phải cho trực tuyến các bạn chỉnh sửa.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

5 ở đâu uy tín . Hiển thị/ẩn một số thành phần trên biểu đồ

Nhấn chọn biểu tượng dấu + phía bên phải biểu đồ nạp tiền , tại đây link down các bạn có tự động các thành phần: Axes (thông tin trên trục tung tài khoản và trục hoành tối ưu của biểu đồ) an toàn , Axis Titles (tiêu đề trục tung an toàn , trục hoành dịch vụ của biểu đồ) ở đâu tốt , Data Labels (nhãn dán dữ liệu) tự động , Gridlines ( ứng dụng các đường lưới dọc chi tiết , ngang trên biểu đồ) kích hoạt , Lengend (chú thích nhanh nhất các thành phần trên biểu đồ) tốc độ . sử dụng Nếu muốn hiển thị thành phần nào trên điện thoại thì tự động các bạn đánh dấu tích trong ô vuông trước thành phần đó tốc độ , tốt nhất nếu muốn ẩn an toàn thì qua mạng các bạn bỏ dấu tích trước thành phần đó.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Để thay đổi kiểu dữ liệu , thay đổi vị trí cho thành phần nào kiểm tra thì mẹo vặt các bạn nhấn chọn biểu tượng tam giác đen bên cạnh tên thành phần đó khóa chặn và tùy chọn thay đổi cho thành phần.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

6 nguyên nhân . Thay đổi bố trí cho biểu đồ

Chọn biểu đồ -> Design -> Quick Layout -> chọn kiểu bố trí cho biểu đồ.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

7 quảng cáo . Thay đổi kiểu biểu đồ

Trong thẻ Design cập nhật các bạn chọn kiểu biểu đồ trong phần Chart Styles chi tiết , nguyên nhân để chọn nhiều kiểu biểu đồ hơn hướng dẫn thì xóa tài khoản các bạn chọn biểu tượng More.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Tại đây xóa tài khoản các bạn như thế nào sẽ có nhiều lựa chọn kiểu biểu đồ hơn.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

8 link down . Thay đổi màu sắc cho biểu đồ

Để thay đổi màu sắc cho biểu đồ mật khẩu các bạn chọn biểu đồ -> Design -> Change Colors -> chọn bộ màu sắc cho biểu đồ.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

9 kỹ thuật . Thay đổi kiểu hình trong biểu đồ

Chọn hình khối trong biểu đồ -> Format -> chọn kiểu hình có sẵn trong phần Shape Styles chi tiết , đổ màu hình trong phần Shape Fill mật khẩu , đường viền hình trong phần Shape Outline sửa lỗi , hiệu ứng hình trong phần Shape Effects.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

10 lừa đảo . Thay đổi dữ liệu trong biểu đồ

Các bạn chọn biểu đồ -> Design -> Select Data.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Xuất hiện Select Data Source tốc độ các bạn thay đổi dữ liệu trong hai phần Legend Entries kinh nghiệm Horizontal Axis Labels bằng cách chọn Edit tăng tốc và chọn lại vùng dữ liệu.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Để đảo vị trí hàng ở đâu tốt , cột trong biểu đồ mẹo vặt các bạn chọn Switch Row/Column tất toán , nhấn OK tự động để đóng Select Data Source.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

11 download . In biểu đồ

full crack Nếu ở đâu nhanh các bạn chỉ muốn in biểu đồ vô hiệu hóa thì hỗ trợ các bạn chọn biểu đồ nguyên nhân và nhấn Ctrl + P hay nhất , kỹ thuật nếu mẹo vặt các bạn muốn in cả dữ liệu cập nhật và biểu đồ chi tiết thì tải về các bạn đặt con trỏ chuột ra ngoài biểu đồ kỹ thuật và nhấn tổ hợp phím Ctrl + P. Xuất hiện cửa sổ Print giả mạo các bạn tổng hợp có thể xem trước khi in trên điện thoại và tùy chỉnh một số cài đặt in.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

12 download . Xóa biểu đồ

Chọn biểu đồ phải làm sao và nhấn phím Delete.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

khóa chặn Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp hỗ trợ , hi vọng bài viết đăng ký vay sẽ giúp ích cho trực tuyến các bạn giá rẻ . Chúc nạp tiền các bạn thành công!

4.9/5 (92 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online