Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết công thức mảng và ví dụ thực tế trong Excel giúp bạn hiểu rõ hơn và ứng dụng chúng trong công việc một cách hiệu quả nhất.

Bài viết tổng hợp dưới đây hướng dẫn chi tiết công thức mảng tổng hợp và ví dụ thực tế giúp bạn hiểu rõ hơn ở đâu nhanh và ứng dụng chúng trong công việc một cách hiệu quả nhất. Để sử dụng công thức mảng bạn luôn nhớ mỗi khi nhập xong công thức tính toán hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter thay cho phím Enter an toàn nhé nơi nào .

1 link down . Công thức mảng ở đâu uy tín để tính tổng theo điều kiện cài đặt , đếm theo điều kiện

Để tính tổng có điều kiện chúng ta hay sử dụng hàm sumif khóa chặn nhưng mới nhất để đơn giản hóa công thức hãy thử theo dõi ví dụ tính tổng có điều kiện sử dụng công thức mảng.

Ví dụ: Tính tổng số nhân viên bán cập nhật được kích hoạt với số lượng lớn hơn 38 như thế nào . Và tính tổng số lượng hàng bán danh sách được lấy liền của tính năng những nhân viên đó.

Có bảng số liệu:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

1.1 cập nhật . Đếm số nhân viên bán hay nhất được lượng sản phẩm lớn hơn 30

Trường hợp này bạn nạp tiền có thể sử dụng hàm counif qua mạng nhưng ở đây mình giới thiệu cách sử dụng công thức mảng Sum trực tuyến . Tại ô cần tính nhậ công thức sau: =SUM(B4:B10>30).

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Nhấn tổ hơp phím Ctrl + Shift + Enter dữ liệu . Kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Do điều kiện so sánh trả về giá trị True lừa đảo hoặc False qua web mà lại sử dụng hàm Sum nên ở đây bạn thêm vào công thức tài khoản như sau:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Nhấn F9 -> Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter tối ưu được kết quả như hình dưới:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

1.2 tải về . Tính tổng có điều kiện sử dụng công thức mảng

Tính tổng số lượng sản phẩm kinh nghiệm đã bán mới nhất được cập nhật của tính năng những người thanh toán đã bán trên 30 sản phẩm.

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức.

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter an toàn được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Với một số máy khóa chặn nếu bạn nhập công thức như trên qua web mà không cho kết quả đúng hãy bôi đen tham số trong hàm Sum -> Nhấn F9 kiểm tra lại kết quả -> nhấn Ctrl + Shift + Enter.

2 qua app . Công thức mảng sử dụng trong việc tính chênh lệch lớn nhất vô hiệu hóa của mã số cổ phiếu qua hướng dẫn các ngày

Ví dụ: Tính giá chênh lệch lớn nhất tối ưu và nhỏ nhất khóa chặn của mã cổ phiếu qua ở đâu tốt các ngày:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Thông thường nhanh nhất các bạn tài khoản sẽ tạo ra một cột phụ tìm giá chênh lệch như thế nào sau đó sử dụng hàm Min kinh nghiệm , Max sửa lỗi . Ở bài viết này lừa đảo sẽ sử dụng công thức mảng sử dụng để tính tính năng mà không cần tạo ra 1 cột phụ về giá chênh lệch.

Bước 1: Tại ô cần tính giá chênh lệch nhập công thức sau =Max (E5:E10-D5:D10).

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sau khi nhập xong công thức nhấn Ctrl + Shift + Enter như thế nào được kết quả nguyên nhân . Bạn dịch vụ có thể kiểm tra bằng cách bôi đen tải về các tham số trong hàm Max qua app và nhấn F9 cài đặt để kiểm tra:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Ở đây Max hay nhất sẽ giá trị trong mảng gồm 6 phần tử.

3 quản lý . Tính Max giả mạo , Min theo điều kiện kết hợp công thức mảng

Ví dụ ở đây tính doanh số lớn nhất tải về và nhỏ nhất miễn phí của tốc độ các nhân viên vô hiệu hóa đã bán chia sẻ được trong tháng qua mạng . Tại ô cần tính doanh số lớn nhất nhập công thức: = Max(If($B$5:$B$10=E6,C5:C10)).

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sau khi nhập công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter qua mạng được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Tính doanh số nhỏ nhất tương tự như doanh số lớn nhất chỉ thay bằng hàm MIN:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Tương tự bạn tính cho giả mạo các nhân viên còn lại chỉ thay đổi điều kiện If dữ liệu được so sánh trực tuyến với mã nhân viên đó.

4 quảng cáo . Tìm lừa đảo những mặt hàng đăng ký vay được giao cho quảng cáo các đại lý ở 3 miền Bắc tăng tốc , Trung quản lý , Nam

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sử dụng hàm Index qua mạng , match kết hợp địa chỉ với công thức mảng.

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =IFERROR(INDEX($D$5:$D$12,MATCH($F$6&$G$5,$B$5:$B$12&$C$5:$C$12,0)),"").

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sau khi nhập xong công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter bản quyền được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Tương tự kéo công thức cho giảm giá các ô còn lại link down được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Ở đây sử dụng hàm IFERROR kiểm tra để trả về kết quả không bị lỗi khi ở miền Bắc tối ưu , Trung mặt hàng Máy gọt hoa quả không có cài đặt thì trả về giá trị rỗng.

5 địa chỉ . Tính tổng chi phí

Ví dụ: Tính tổng chi phí mẹo vặt của tăng tốc các mặt hàng SP1 link down , SP2 dữ liệu , SP3 dựa vào bảng chi phí hỗ trợ và số lần xuất hiện mã sp trong bảng sản phẩm thanh toán đã bán.

Tại ô cần tính nhập công thức: SUM(SUMIFS(H5:H7,G5:G7,C5:C9)).

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sau khi nhập công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter qua app được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

6 tính năng . Tính tổng doanh số khóa chặn của dịch vụ những nhân viên bán thanh toán được nhiều nhất

Ở đây bạn hướng dẫn có thể chọn tính tổng kỹ thuật của n nhân viên bán giảm giá được nhiều nhất tự động với n=2 sử dụng , 3 kỹ thuật , 4…

Ví dụ tính tổng doanh số bán qua web được chi tiết của 3 nhân viên bán phải làm sao được nhiều nhất.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUM(LARGE(C6:C12,{1,2,3})) trong đó {1,2,3} là mảng chứa số phần tử cần tính tổng phải làm sao , ở đây là 3.

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sau khi nhập công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter qua web được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Ví dụ: Tính tổng doanh số nhanh nhất của 4 nhân viên có doanh số lớn nhất bạn chỉ việc thêm phần tử bằng 4 vào mảng:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

7 giả mạo . Sử dụng công thức mảng chi tiết để đánh số thứ tự đảm bảo thành phần dữ liệu không bị xóa

Bước 1: Bội đen vùng dữ liệu muốn tạo số thứ tự -> quay an toàn trở lên trên nhập công thức.

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Sau khi nhập công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter thanh toán được kết quả:

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Với cách nhập số thứ tự từ công thức mảng việc thay đổi thành phần nạp tiền thì thứ tự cột STT không bị thay đổi tính năng . Ví dụ thêm 1 dòng: Bội đen 1 dòng bất kì -> Chuột phải chọn Insert.

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

Số thứ tự dòng 1 nạp tiền , 2 tối ưu , 3 miễn phí , 4 kiểm tra , 5 bị thay đổi kích hoạt nhưng số thứ tự trong cột thứ tự không bị thay đổi đăng ký vay .

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng Array Formulas trong Excel

ở đâu nhanh Trên đây là một số ví dụ về cách sử dụng công thức mảng tùy công việc tự động của bạn lựa chọn cho hợp lý full crack .

Chúc qua mạng các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online