Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail. Các bạn thường xuyên sử dụng Gmail, các bạn cũng biết Gmail hỗ trợ các bạn rất nhiều tính năng hữu ích giúp cho quá trình sử dụng Gmail của các bạn hiệu quả hơn. Dưới đây là một số thủ t

Các bạn thường xuyên sử dụng Gmail cài đặt , nơi nào các bạn mật khẩu cũng biết Gmail hỗ trợ miễn phí các bạn địa chỉ rất nhiều tính năng hữu ích giúp cho chi tiết quá trình sử dụng Gmail tăng tốc của giả mạo các bạn hiệu quả hơn dữ liệu . Dưới đây là một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail giúp quảng cáo các bạn sử dụng Gmail một cách hiệu quả nhất tối ưu , mời giảm giá các bạn cùng theo dõi.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Sử dụng tìm kiếm nâng cao

nạp tiền Trên thanh tìm kiếm chi tiết của Gmail nguyên nhân các bạn thường chỉ nhập tối ưu những từ khóa tìm kiếm thông thường tăng tốc để tìm kiếm nâng cao tính năng các bạn nhấn chọn biểu tượng tam giác đen cạnh khung tìm kiếm mẹo vặt để mở tùy chọn tìm kiếm.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Sau đó giá rẻ các bạn nhập một số thông tin tìm kiếm vô hiệu hóa và nhấn chọn biểu tượng tìm kiếm.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

cập nhật Ngoài ra chi tiết các bạn tối ưu có thể sử dụng mới nhất các câu lệnh hỗ trợ để tìm kiếm nhanh trong Gmail.

From:

Cú pháp: from:<Tên>

Ví dụ: from:Long Pham

Kết quả: trả về là qua mạng các email có tên người gửi là Long Pham

Cú pháp: from:<địa chỉ email>

Ví dụ: from:[email protected]

Kết quả trả về là dữ liệu những email có địa chỉ email người gửi là [email protected]

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

To:

Cú pháp tương tự lệnh from

Kết quả hướng dẫn sẽ trả về nơi nào những email có tên người nhận thỏa mãn điều kiện.

Subject:

Cú pháp: Subject: <từ khóa>

Ví dụ: subject:mã xác minh

Kết quả cài đặt sẽ trả về chi tiết những email có tiêu đề chứa từ khóa mã xác minh

- (dấu gạch nối)

Cú pháp: <từ khóa> - <từ khóa>

Ví dụ: bảo mật -microsoft

Kết quả hỗ trợ sẽ trả về danh sách những email có chứa từ bảo mật mật khẩu mà không có từ microsoft.

Label:

Cú pháp: Label:<từ khóa>

Ví dụ: from: thuthuat label:word

Kết quả trả về là email đăng ký vay được gửi từ thuthuat giảm giá và có nhãn word

In:

Cú pháp: in:<label name/inbox/trash/spam/anywhere>

Ví dụ: in:spam

Kết quả tài khoản sẽ trả về kiểm tra những email ở trong tính năng những phần link down mà bạn chỉ định.

Is:

Cú pháp: is:<starred/unread/read/chat>

Kết quả link down sẽ trả về là download những email ở mới nhất các trạng thái xóa tài khoản mà bạn chỉ định.

Cc: & Bcc:

Cú pháp: cc:thuthuatphanmem.vn or cc:[email protected]

Kết quả trả về là email sử dụng được gửi Cc cho thuthuatphanmem.vn danh sách hoặc [email protected]

"" (dấu nháy kép)

Cú pháp: "từ khóa"

Kết quả download sẽ trả về xóa tài khoản những email chứa cụm từ khóa cần tìm.

Before & After

Cú pháp: before:<yyyy/mm/dd>

Ví dụ: before:2017/12/15

Kết quả trả về là qua app các email xuất hiện trước ngày 15/12/2017

Cú pháp: after:<yyyy/mm/dd> before:<yyyy/mm/dd>

Ví dụ: after:2017/12/15 before:2018/05/15

Kết quả lừa đảo sẽ trả về mẹo vặt những email xuất hiện trong khoảng thời gian nguyên nhân mà bạn dữ liệu đã nhập.

Filename

Cú pháp: filename:<tên file full crack . định dạng>

Ví dụ: filename:bai tap.doc

Kết quả kỹ thuật sẽ trả về mẹo vặt những email có chứa file đính kèm có tên là bai tap tự động và có định dạng doc

Cú pháp: filename:<định dạng>

Ví dụ: filename:DOC

Kết quả tăng tốc sẽ trả về thanh toán những email có chứa file đính kèm định dạng DOC

Has:attachment

Ví dụ: from:thuthuatphanmem.vn has:attachment

Kết quả ở đâu uy tín sẽ trả về giảm giá những email từ thuthuatphanmem.vn có chứa file đính kèm.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

() dấu ngoặc đơn

Ví dụ: subject:(Long Pham)

Kết quả trả về là email có chứa cả hai từ Long khóa chặn và Pham trong tiêu đề.

Hủy thư dịch vụ đã gửi (hoàn tác)

thanh toán Nếu bạn gửi nhầm email trực tuyến , hay gửi sai email sử dụng thì kiểm tra các bạn ở đâu nhanh có thể hủy thư tốt nhất đã gửi bằng cách kích hoạt tính năng Undo Send.

Đầu tiên tăng tốc các bạn chọn biểu tượng Cài đặt nạp tiền và chọn Cài đặt.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Tại thẻ Chung trên điện thoại , phần Hoàn tác Gửi mẹo vặt các bạn đánh dấu tích chọn trước Bật hoàn tác gửi lừa đảo và chọn thời gian hủy gửi chia sẻ . Sau đó hướng dẫn các bạn nhớ nhấn chọn Lưu thay đổi tốc độ để lưu lại thiết lập.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

quảng cáo Như vậy mỗi khi thanh toán các bạn gửi thư như thế nào thì dịch vụ sẽ xuất hiện một thông báo màu vàng vô hiệu hóa , khóa chặn nếu muốn hủy thư xóa tài khoản đã gửi bản quyền thì bản quyền các bạn nhấn chọn Hoàn tác.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Bảo mật Gmail bằng mật khẩu 2 lớp

Các bạn thường xuyên sử dụng gmail cập nhật để làm việc tổng hợp , kích hoạt các bạn cần đảm bảo an toàn cho gmail mẹo vặt của mình bằng cách thiết lập mật khẩu 2 lớp cài đặt .

Để thiết lập bảo mật gmail bằng mật khẩu 2 lớp như thế nào các bạn hãy tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết tại đây http://thuthuatphanmem.vn/bao-mat-gmail-bang-mat-khau-2-lop/

Đính kèm tập tin lớn qua Gmail

Các bạn tăng tốc có thể đính kèm file vào Gmail tài khoản để gửi thư dữ liệu nhưng file đính kèm không an toàn được vượt mới nhất quá 25MB phải làm sao , tất toán nếu file có dung lượng lớn hơn 25MB địa chỉ thì mặc định qua app sẽ chia sẻ được lưu vào Google Drive.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Hoặc phải làm sao các bạn ở đâu nhanh có thể thêm file đính kèm trên Google Drive công cụ để gửi email hướng dẫn , lấy liền các bạn nhanh nhất có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cách gửi file dung lượng lớn qua gmail http://thuthuatphanmem.vn/cach-gui-file-dung-luong-lon-qua-gmail/

Sử dụng phím tắt

Sử dụng phím tắt trong Gmail hỗ trợ sẽ giúp sử dụng các bạn thao tác nhanh hơn nguyên nhân , danh sách để cài đặt có thể sử dụng phím tắt trong Gmail kinh nghiệm các bạn cần kích hoạt phím tắt bằng cách nhấn chọn biểu tượng Cài đặt -> Cài đặt.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Tiếp theo trong tab Chung qua web các bạn kéo xuống phần Phím tắt như thế nào và nhấn chọn Bật phím tắt xóa tài khoản và nhấn chọn Lưu thay đổi tự động để lưu thiết lập.

Một số thủ thuật nâng cao khi dùng Gmail

Sau khi tự động đã kích hoạt phím tắt trong Gmail kỹ thuật các bạn sử dụng giá rẻ các phím tắt hay dùng trong Gmail nhanh nhất dưới đây.

Tác vụ

Phím tắt

Soạn thư

c

Soạn thư trong tab mới

d

Tìm kiếm trong thư

/

Tìm kiếm trong danh sách liên hệ trò chuyện

g

Mở menu "tác vụ khác"

.

Mở menu "di chuyển tới"

v

Mở menu "gắn nhãn là"

l

Mở trợ giúp phím tắt

?

Chuyển tiêu điểm tới thanh công cụ

,

Chọn cuộc hội thoại

x

Chuyển sang chế độ gắn dấu sao

s

Lưu trữ

e

Ẩn cuộc hội thoại

m

Báo cáo là spam

!

Xóa

#

Trả lời

r

Trả lời trong cửa sổ mới

Shift + r

Trả lời tất cả

A

Trả lời download tất cả trong cửa sổ mới

Shift + a

Chuyển tiếp

f

Chuyển tiếp trong cửa sổ mới

Shift + f

Cập nhật cuộc hội thoại

Shift + n

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

z

Đánh dấu là sử dụng đã đọc

Shift + i

Đánh dấu là chưa đọc

Shift + u

Đánh dấu thư kỹ thuật đã chọn là chưa đọc

_

Đánh dấu là quan trọng

+ qua app hoặc =

Đánh dấu là không quan trọng

-

Quay lại cuộc trò chuyện trước

k

Chuyển tới cuộc trò chuyện tiếp theo

j

Mở cuộc hội thoại

o tải về hoặc Enter

Đi đến “Hộp thư đến”

g + i

Đi đến cuộc hội thoại chia sẻ được Gắn dấu sao

g + s

Đi đến thư giá rẻ đã Gửi

g + t

Đi đến Thư nháp

g + d

Đi đến Tất cả thư

g + a

Hi vọng chi tiết với trực tuyến những thủ thuật nâng cao trong Gmail vô hiệu hóa mà bài viết chia sẻ nơi nào sẽ giúp ích cho tốt nhất các bạn trong khi dùng Gmail ở đâu uy tín . Chúc giá rẻ các bạn thành công!

4.9/5 (88 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online