Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng. Tổng hợp các bài tập thực hình tin học văn phòng kèm lời giải cho các bạn. Bài tập 1: Định dạng văn bản, chèn kí tự đặc biệt cho đoạn văn như hình

Tổng hợp kiểm tra các bài tập thực hình tin học văn phòng kèm lời giải cho ứng dụng các bạn.

Bài tập 1: Định dạng văn bản ở đâu uy tín , chèn kí tự tốt nhất đặc biệt cho đoạn văn như hình

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Bước 1: Soạn thảo nội dung văn bản lấy liền , định dạng chữ in đậm full crack , in nghiêng

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 2: Định dạng font chữ cho dữ liệu các câu thơ 3 sửa lỗi , 4 thuộc font Arial:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tương tự câu 7 giá rẻ , 8 thuộc font Tahoma chia sẻ .

Bước 3: Đặt con trỏ chuột giữa 2 đoạn thơ -> vào thẻ Insert -> Symbol -> Symbol -> More Symbol:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 4: Trong mục Font chọn Widings chứa kí tự cần chèn -> kích đúp vào kí tự cần chèn tốc độ hoặc nhấn Insert:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Kết quả lấy liền đã chèn kí tự danh sách đặc biệt phân cách 2 đoạn thơ:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 5: Bôi đen đoạn thơ thứ 2 cần chèn kí tự đầu dòng vào thẻ Home -> nhấn vào biểu tượng Bullets -> lựa chọn kí tự muốn sử dụng làm kí tự đầu dòng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 6: Cuối cùng bạn chỉ cần chỉnh lại vị trí đoạn 2 so quản lý với đoạn 1 bằng cách di chuyển vị trí trên thanh Ruler:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

phải làm sao Như vậy sửa lỗi đã soạn thảo full crack và định dạng bài thơ theo yêu cầu:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 2: Chia văn bản theo cột tối ưu , viết chữ đầu dòng theo mẫu

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Bước 1: Soạn thảo nôi dung text theo yêu cầu cập nhật , chú ý khi soạn thảo xong nhấn phím Enter kết thúc đoạn văn bản -> bôi đen toàn bộ văn bản -> vào thẻ Layout -> Columns -> chọn Three vì ở đây chia 3 cột:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Kết quả cài đặt đã chia văn bản thành 3 cột:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

tự động Nếu tải về các bạn không nhấn Enter kết thúc cho đoạn văn kỹ thuật thì khi chia nơi nào dù chọn 3 cột vô hiệu hóa nhưng tự động vẫn bị lỗi qua app , nó thực hiện viết hết cột thứ 1 cho đến hết trang mới chuyển sang cột thứ 2:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 2: Bôi đen chữ cần tạo chữ cái viết hoa đầu đoạn -> vào thẻ Insert -> Text -> Dropcap -> Dropped:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 3: Tùy chỉnh vị trí chữ Dropcap bạn mẹo vặt được kết quả theo yêu cầu bài:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 3: Sử dụng bảng biểu như hình dưới

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo bảng gồm 2 cột 3 dòng công cụ để điền quốc huy đăng ký vay và nhà trường:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 2: Nhập nội dung -> loại bỏ đường viền an toàn của bảng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 3: Nhập tiêu đề bảng -> căn chỉnh in đậm sửa lỗi và vị trí chính giữa:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 4: Tạo bảng gồm 7 cột 8 dòng xóa tài khoản để tạo bảng điểm:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 5: Nhập tiêu đề bảng như hình:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 6: Bôi đen từ ô điểm học kì I tới cuối bảng -> chuột phải chọn Merge Cell:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tương tự hòa ô cho thanh toán các ô còn lại.

Bước 7: Vì nhiều ô nên vị trí không ở vị trí chính giữa -> lựa chọn nguyên nhân các ô cần căn chỉnh -> vào thẻ layout -> Alignment -> kích chọn biểu tượng Align Center:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 8: Tương tự căn chỉnh cho dịch vụ các ô còn lại tài khoản . Căn chỉnh lại hướng chữ cho điểm toán ứng dụng , Vật lý giá rẻ , hóa học bằng cách bôi đen 3 ô đó -> vào thẻ layout -> Alignment -> Text Direction:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Việc còn lại bạn chỉ cần nhập nội dung cho bảng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 4: Tạo đối tượng đồ họa danh sách và định dạng văn bản như hình

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> chọn khung hình cần tạo:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 2: Nhấn giữ chuột lấy liền để vẽ khung hình theo ý muốn -> tùy chỉnh màu sắc sử dụng , chi tiết các hiệu ứng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 3: Chuột phải vào đối tượng chọn Add text:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 4: Nhập nội dung cần chèn -> bôi đen nội dung cần tạo kí tự đầu dòng - > vào thẻ Home -> Bullet -> lựa chọn kí tự cần tạo đầu dòng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tương tự chèn kí tự chia sẻ đặc biệt -> kết quả mật khẩu đã đạt đăng ký vay được theo yêu cầu bài:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 5: Chèn chữ nghệ thuật lừa đảo , chèn ảnh vào văn bản như hình

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Bước 1: Chèn bảng gồm 2 cột 1 hàng -> nhập nội dung chữ cần chèn:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Text -> Word Art -> lựa chọn kiểu chữ cần chèn:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 3: Nhập nội dung tiêu đề -> vào thẻ Format -> kích chọn biểu tượng Text Effect -> lựa chọn kiểu vòng cung cần tạo cho chữ nghệ thuật:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Điều chỉnh độ cong cho chữ bằng cách kích chọn biểu tượng nút tròn hình cam:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 4: Xóa bỏ đường viền sử dụng của bảng -> vào thẻ Insert -> chọn Picture -> lựa chọn Online Picture như thế nào để tìm kiếm ảnh chèn trên mạng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bước 5: Nhập từ liên quan tới hình ảnh cần tìm -> nhấn Enter -> kết quả hiển thị kích chọn ảnh muốn chèn -> Insert:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tùy chỉnh lại kích thước ở đâu tốt của ảnh cho phù hợp quản lý với nội dung -> Kết quả bạn khóa chặn đã giải quyết yêu cầu bài:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 6: Tạo Header tải về , Footer download , đánh số trang chèn chú thích cho văn bản như hình

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Chèn Header tương tự chèn Footer sửa lỗi . Ví dụ tải về để chèn Header bạn vào thẻ Insert -> chọn Header -> lựa chọn kiểu cần tạo Header:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Nhập nội dung cần tạo Header:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn số trang -> vào thẻ Insert -> Page Number -> Current Position:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Kết quả bản quyền đã tạo Header có kèm số trang:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Thực hiện tương tự muốn chèn tiêu đề chân trang chỉ khác bạn vào thẻ Insert -> chọn Footer

Bài tập 7: Gõ công thức trong Word

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Gõ chỉ số dưới nhấn tổ hợp phím Ctrl + = kích hoạt hoặc vào thẻ Home kích chọn biểu tượng x danh sách với chỉ số dưới:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Để quay trở lại chế độ bình thường nhấn tổ hợp Ctrl + = một lần nữa tất toán hoặc kích chọn biểu tượng x ( ở đâu nhanh với chỉ số dưới) trong thẻ Font

Tương tự full crack để gõ chỉ số trên nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + mới nhất hoặc kích chọn biểu tượng chỉ số trên trong thẻ Font:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Kết hợp cách gõ chỉ số trên quảng cáo và chỉ số dưới bạn tài khoản đã dữ liệu có thể giải quyết yêu cầu nơi nào của bài tập:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 8: Tạo sơ đồ

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Với bài này bạn chỉ cần vào thẻ Insert -> Shapes lựa chọn hình khối tạo nên sơ đồ theo yêu cầu bài:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Để hình khối ấn tượng hơn bạn tạo thêm cho nó kiểm tra các hiệu ứng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Sau khi tạo xong chuột phải chọn Add Text tài khoản để chèn chữ vào trong hình khối:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Cuối cùng sau khi tạo xong sơ đồ bạn cần chọn xóa tài khoản tất cả đối tượng -> chuột phải chọn Group đăng ký vay để thành 1 khối thống nhất hạn chế việc sai vị trí trên hình:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Kết quả bạn sửa lỗi có thể di chuyển chúng 1 cách dễ dàng:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Bài tập 9: Tạo giấy mời theo mẫu

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn:

Ở bài này mấu chốt vấn đề tạo dấu chấm trên lấy liền các dòng bằng nhau sao cho giấy mời đạt chuẩn mực ứng dụng . Bôi đen lừa đảo các dòng cần tạo dấu chấm khi nhấn Tab-> nhấn chuột trái vào vị trí muốn kết thúc dấu chấm trên thanh Ruler:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Kích đúp chuột vào dấu tab vừa tạo -> hộp thoại xuất hiện tùy chỉnh độ dài tab tạo dấu chấm -> trong mục Leader kích chọn 2… hướng dẫn . -> kích chọn OK:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Đặt con trỏ chuột sau dấu hai chấm xóa tài khoản của dòng Trân trọng kính mời nhấn phím Tab -> dấu chấm miễn phí được tạo đến vị trí đặt tab kinh nghiệm . Tương tự kinh nghiệm với miễn phí các dòng còn lại.

Việc cuối cùng bạn tạo đường viền cho giấy mời vừa tạo:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Giấy mời đăng ký vay được tạo như qua web mong muốn:

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

hay nhất Như vậy trực tuyến với một số bài tập thực hành trên đây thuật ngữ Tin học văn phòng hay nhất sẽ không còn là khó nhanh nhất với bạn quảng cáo . Chúc bạn thành công!

4.9/5 (51 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext