Tổng hợp các hàm thông tin trong Excel

Để thuận tiện cho việc chọn hàm sao cho phù hợp với yêu cầu khi các bạn cần xử lý thông tin trong bảng tính Excel. Bài viết dưới đây tổng hợp các hàm cùng với chức năng của từng hàm trong nhóm hàm thông tin trong bảng tính Excel.

Để thuận tiện cho việc chọn hàm sao cho phù hợp kiểm tra với yêu cầu khi khóa chặn các bạn cần xử lý thông tin trong bảng tính Excel chia sẻ . Bài viết tốc độ dưới đây tổng hợp qua web các hàm cùng cập nhật với chức năng link down của từng hàm trong nhóm hàm thông tin trong bảng tính Excel.

Tổng hợp các hàm thông tin trong Excel

Các bạn cùng theo dõi sử dụng nhé!

CELL(info_type,reference): Hàm trả về thông tin về định dạng hỗ trợ , vị trí hay nội dung tài khoản của một ô.

ERROR.TYPE(error_val): Hàm trả về số tương ứng kiểm tra với một trong tốc độ các giá trị lỗi trong Excel chi tiết hoặc trả về lỗi #N/A sử dụng nếu không có lỗi mẹo vặt .

INFO(type_text): Hàm trả về thông tin về môi trường điều hành (Microsoft Excel) hiện thời hay nhất .

ISBLANK(value): Hàm trả về giá trị boolean vô hiệu hóa , trả về TRUE miễn phí nếu value là trống (rỗng) qua app , dữ liệu nếu không trả về giá trị FALSE.

ISERR(value): Hàm kiểm tra giá trị value có lỗi hay không mật khẩu và trả về TRUE sửa lỗi nếu có lỗi vô hiệu hóa .

ISERROR(value): Hàm kiểm tra xem giá trị có phải là lỗi hay không trực tuyến và trả về TRUE mật khẩu nếu có lỗi đăng ký vay , FALSE full crack nếu không lỗi nhanh nhất .

ISEVEN(number): Hàm kiểm tra number có phải là một số chẵn hay không miễn phí . Trả về TRUE quản lý nếu là số chẵn công cụ và FALSE full crack nếu là số lẻ.

ISLOGICAL(value): Hàm kiểm tra giá trị value có phải là một giá trị logic hay không.

ISNA(value): Hàm kiểm tra giá value có lỗi #N/A hay không tốt nhất , tổng hợp nếu value là lỗi #N/A hay nhất thì trả về giá trị TRUE miễn phí , ngược lại trả về giá trị FALSE an toàn .

ISNONTEXT(value): Hàm trả về giá trị TRUE lấy liền hoặc FALSE công cụ , kiểm tra value có phải là một giá trị khác kiểu Text hay không lừa đảo .

ISNUMBER (value): Hàm kiểm tra value có phải là một giá trị kiểu số hay không ứng dụng , phải làm sao nếu là số giả mạo thì trả về TRUE lừa đảo nếu không trả về FALSE ở đâu tốt .

ISODD(number): Hàm kiểm tra number có phải số lẻ hay không qua mạng , hàm trả về TRUE an toàn nếu là số lẻ.

ISREF(value): Hàm kiểm tra value có phải là một tham chiếu (địa chỉ ô ở đâu tốt hoặc vùng) hay không ở đâu nhanh và trả về giá trị TRUE tốt nhất nếu value là một tham chiếu dữ liệu .

ISTEXT(value): Hàm kiểm tra value có phải là một giá trị kiểu Text hay không ở đâu uy tín , hàm trả về TRUE nguyên nhân nếu value là giá trị Text kỹ thuật .

N(value): Hàm trả về một giá trị qua mạng được chuyển đổi thành số (chuyển đổi value thành số) kiểm tra .

NA(): Hàm trả về giá trị lỗi #N/A quảng cáo để đề phòng tự động những vấn đề không thể lường trước khi tạo hàm qua web .

TYPE(value): Hàm trả về một số chỉ báo kiểu dữ liệu full crack của value qua mạng .

tự động Như vậy giả mạo các bạn hay nhất đã biết chức năng tốt nhất của từng hàm trong nhóm hàm thông tin trong Excel qua mạng . tổng hợp Khi biết chức năng bản quyền của giá rẻ các hàm nơi nào các bạn tính năng sẽ chia sẻ có thể chọn hàm kỹ thuật để sử dụng cho phù hợp danh sách với yêu cầu cần thực hiện công cụ . Chúc dữ liệu các bạn thành công!

4.9/5 (86 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online