Tổng hợp phím tắt trên Google Docs

Tuy Google Docs không có nhiều tính năng như Microsoft Office Word nhưng nó vẫn hỗ trợ một số phím tắt giúp người dùng thao tác nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bài viết dưới đây Tổng hợp phím tắt trên Google Docs.

Tuy Google Docs không có nhiều tính năng như Microsoft Office Word quảng cáo nhưng nó phải làm sao vẫn hỗ trợ một số phím tắt giúp người dùng thao tác nhanh hơn tải về và hiệu quả hơn dữ liệu . Bài viết giá rẻ dưới đây Tổng hợp phím tắt trên Google Docs tổng hợp .

Tổng hợp tài khoản các phím tắt trên Google Docs

1 quảng cáo . Các phím tắt cơ bản

Tổng hợp phím tắt trên Google Docs

- Ctrl + C: Thao tác sao chép văn bản tương tự như Copy mới nhất .

- Ctrl + X: Thao tác cắt đoạn văn bản tổng hợp đã lựa chọn lưu vào bộ nhớ tạm.

- Ctrl + V: Thao tác nhanh dán đoạn văn bản cập nhật đã copy tương ứng hỗ trợ với Paste.

- Ctrl + Z: Thao tác Undo quay trở lại văn bản trước đó khi chưa chỉnh sửa phải làm sao .

- Ctrl + Shift + Z: Thao tác Redo quay trở lại thao tác trước đó.

- Ctrl + K: Cho phép chèn thêm liên kết mới nạp tiền hoặc chỉnh sửa lại liên kết.

- Alt + Enter: Thực hiện mở liên kết đính kèm trên văn bản.

- Ctrl + /: Hiển thị tăng tốc tất cả phím tắt trên bàn phím.

- Ctrl + S: Thao tác nhanh lưu văn bản.

- Ctrl + P: Lệnh in văn bản.

- Ctrl + O: Thao tác nhanh mở tập tin hay nhất đã tồn tại.

- Ctrl + F: Thao tác mở hộp thoại tìm kiếm Find.

- Ctrl + H: Thao tác mở hộp thoại thay thế Replace.

- Ctrl + G: Thao tác nhanh tìm tới số trang.

- Ctrl + Shift + G: Thao tác nhanh tìm tới số trang trước đó.

- Ctrl + Shift + F: Thao tác ẩn dịch vụ hoặc ấn lại lần 2 thực hiện dấu thanh menu.

- Ctrl + Enter: Ngắt thêm 1 trang mới.

- Alt + /n vô hiệu hóa hoặc Alt + Shift + Z: Thao tác tìm kiếm trên menu.

- Alt + Z: Thao tác tìm kiếm menu trên trình duyệt Google Chorme.

2 link down . Các phím tắt định dạng văn bản

- Ctrl + B: Thực hiện định dạng chữ in đậm.

- Ctrl + I: Thực hiện định dạng chữ in nghiêng.

- Ctrl + U: Thực hiện gạch chân chữ tối ưu được chọn.

- Alt + Shift + 5: Thực hiện gạch ngang chữ qua mạng đã dịch vụ được lựa chọn.

- Ctrl + ".": Thực hiện đánh chỉ số trên.

- Ctrl + ",": Thực hiện đánh chỉ số dưới.

- Ctrl + Alt + C: Thực hiện sao chép định dạng.

- Ctrl + Alt + V: Thực hiện dán định dạng tương ứng vừa chọn.

- Ctrl + qua app hoặc Ctrl + Space: Xóa định dạng đang dùng.

- Ctrl + Shift + >: Thực hiện tăng cỡ chữ so tải về với cỡ chữ địa chỉ hiện tại.

- Ctrl + Shift + <: Thực hiện giảm cỡ chữ so miễn phí với cỡ chữ tự động hiện tại.

3 mẹo vặt . Các phím tắt định dạng đoạn văn bản

- Ctrl + ]: Tăng khoảng cách từ đầu dòng tới chữ đầu tiên tốc độ của đầu dòng đó.

- Ctrl + [: Giảm khoảng cách từ đầu dòng tới chữ đầu tiên miễn phí của đầu dòng đó.

- Ctrl + Alt + 0: Xóa định dạng hướng dẫn đã chọn trở về định dạng mặc định ban đầu.

- Ctrl + Alt + [1->6]: Tạo định dạng cho nạp tiền các đề mục tất toán để tạo mục lục tương ứng khóa chặn các heading từ 1 đến 6.

- Ctrl + Shift + L: Thực hiện căn lề trái Left.

- Ctrl + Shift + R: Thực hiện căn lề bên phải Right qua web .

- Ctrl + Shift + E: Thực hiện căn lề giữa Center tự động .

- Ctrl + Shift + Jr: Thực hiện căn lề đều 2 bên tương ứng Justify.

- Ctrl + Shift + 7: Lựa chọn thao tác đánh số thứ tự đầu dòng quảng cáo .

- Ctrl + Shift + 8: Thao tác tạo gạch đầu dòng trên điện thoại .

- Alt + Shift + Mũi tên lên xuống: Thao tác thay đổi vị trí đoạn văn bản lên trên mẹo vặt hoặc xuống dưới tương ứng giả mạo với mũi tên.

4 nguyên nhân . Phím tắt thao tác chỉnh sửa ảnh

- Ctrl + Alt + K: Thay đổi kích thước như thế nào của ảnh kích hoạt với chiều dọc lớn hơn khóa chặn .

- Ctrl + Alt + B: Thay đổi kích thước an toàn của ảnh sử dụng với chiều ngang lớn hơn tăng tốc .

- Ctrl + Alt + J: Thay đổi kích thước lừa đảo của ảnh cài đặt với kích thước nhỏ hơn hay nhất .

- Ctrl + Alt + W: Thay đổi kích thước ứng dụng của ảnh kiểm tra với chiều ngang nhỏ hơn ở đâu tốt .

- Ctrl + Alt + I: Thay đổi kích thước hay nhất của ảnh sử dụng với kích thước lớn hơn kích thước nơi nào hiện tại.

- Ctrl + Alt + Q: Thay đổi kích thước tổng hợp của ảnh danh sách với chiều dọc nhỏ hơn.

- Phím mũi tên: Thực hiện nhích ảnh lên nguyên nhân , xuống mới nhất , sang trái giả mạo hoặc sang phải tương ứng qua app với chiều lấy liền của mũi tên.

- Shift + phím mũi tên: Nhích lên 1 pixel giá rẻ .

- Alt + mũi tên trái: Xoay ngược chiều kim đồng hồ 15 độ công cụ .

- Alt + mũi tên phải: Xoay theo chiều kim đồng hồ 15 độ tải về .

- Alt + Shift + mũi tên trái: Thực hiện xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ 1 độ cập nhật .

- Alt + Shift + mũi tên phải: Thực hiện xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ 1 độ sửa lỗi .

- Shift + Esc: Đóng trình chỉnh sửa ảnh hay bản vẽ địa chỉ .

5 như thế nào . Phím tắt điều hướng tải về , di chuyển

5.1 vô hiệu hóa . Phím tắt điều hướng

- Ctrl + Alt + N cài đặt hoặc Ctrl + Alt + P + một phím bất kỳ: Di chuyển đến mục kế tiếp tốt nhất hoặc trở về mục trước đó.

- Ctrl + Alt + Shift + T + Một phím bất kỳ: Thực hiện di chuyển xung quanh 1 bảng.

5.2 qua mạng . Phím tắt di chuyển trong văn bản

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn H: Di chuyển đến heading download tiếp theo.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn H: Di chuyển về heading trước đó trực tuyến .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn [1 -> 6]: Di chuyển đến heading an toàn tiếp theo (từ 1 ->6) trên điện thoại .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn [1 -> 6]: Di chuyển về heading xóa tài khoản sau đó từ (1 ->6) tự động .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn G: Di chuyển về hình ảnh sử dụng hoặc bản vẽ giảm giá tiếp theo tự động .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn G: Di chuyển về hình ảnh đăng ký vay hoặc bản vẽ trước đó.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn O: Thực hiện di chuyển đến danh sách dịch vụ tiếp theo ở đâu uy tín .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn O: Di chuyển về danh sách trước đó.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn I: Di chuyển về mục kế tiếp tăng tốc với danh sách nạp tiền hiện tại mật khẩu .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn I: Di chuyển về mục trước đó danh sách với danh sách dịch vụ hiện tại hỗ trợ .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn L: Thực hiện di chuyển về liên kết chi tiết tiếp theo mật khẩu .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn L: Thực hiện di chuyển về liên kết trước đó.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn B: Thực hiện thao tác di chuyển đến Bookmark xóa tài khoản tiếp theo.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn B: Thực hiện thao tác di chuyển đến Bookmark trước đó.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn W: Di chuyển về trình thay đổi định dạng nguyên nhân tiếp theo.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn W: Di chuyển về trình thay đổi định dạng trước đó công cụ .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn N -> Nhấn R qua mạng hoặc giữ Ctrl + Alt + K: Di chuyển đến trình vừa chỉnh sửa vô hiệu hóa tiếp theo tương tự Redo.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt -> Nhấn P -> Nhấn R nạp tiền hoặc giữ Ctrl + Alt + J: Di chuyển đến trình vừa chỉnh sửa trước đó tương tự Undo.

6 ở đâu tốt . Phím tắt thao tác trong bảng

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn S: Di chuyển con trỏ chuột về đầu bảng mật khẩu .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn D: Di chuyển con trỏ chuột về cuối bảng dữ liệu .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn N -> nhấn T: Di chuyển con trỏ chuột đến bảng nhanh nhất tiếp theo tính năng .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn P -> nhấn T: Di chuyển về bảng trước đó.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn I: Di chuyển con trỏ chuột về cột đầu tiên trong bảng dịch vụ .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn K: Di chuyển con trỏ chuột về cột cuối cùng trong bảng kích hoạt .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn B: Di chuyển con trỏ chuột tới cột như thế nào tiếp theo trong bảng.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn V: Di chuyển con trỏ chuột về cột trước đó so công cụ với vị trí dữ liệu hiện tại khóa chặn của con trỏ chuột.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn J: Di chuyển đến hàng đầu tiên trong bảng.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn L: Di chuyển về hàng cuối cùng trong bảng.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn M: Di chuyển đến hàng thanh toán tiếp theo trong bảng tính năng .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn G: Di chuyển con trỏ chuột về hàng trước đó.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn T -> nhấn E: Thoát khỏi bảng dữ liệu.

7 tính năng . Đánh dấu văn bản sử dụng bàn phím

Tổng hợp phím tắt trên Google Docs

- Ctrl + A: Lựa chọn toàn bộ văn bản danh sách .

- Shift + Mũi tên trái/ phải: Lựa chọn 1 ứng dụng hoặc nhiều kí tự bắt đầu vị trí con trỏ chuột sang bên trái qua mạng hoặc bên phải công cụ .

- Shift + Mũi tên lên/xuống: Lựa chọn lên xuống 1 hay nhiều dòng hỗ trợ .

- Ctrl + Shift + Mũi tên trái/phải: Lựa chọn đến cuối 1 ký tự bên trái tính năng hoặc phải.

- Shift + Home: Lựa chọn toàn bộ văn bản từ vị trí nơi nào hiện tại nhanh nhất của con trỏ chuột đến đầu dòng sửa lỗi hiện tại.

- Shift + End: Lựa chọn toàn bộ văn bản từ vị trí trực tuyến hiện tại lấy liền của con trỏ chuột đến hết dòng trực tuyến hiện tại chi tiết .

- Ctrl + Shift + Home: Lựa chọn toàn bộ văn bản từ vị trí ở đâu tốt hiện tại qua web của con trỏ chuột tới đầu văn bản.

- Ctrl + Shift + End: Lựa chọn toàn bộ văn bản từ vị trí tốc độ hiện tại miễn phí của con trỏ chuột tới cuối văn bản.

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn E -> nhấn I: Chọn đăng ký vay các mục danh sách tối ưu hiện tại đăng ký vay .

- Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift -> nhấn E -> nhấn O: Chọn toàn bộ tài khoản các mục trong danh sách địa chỉ hiện tại.

4.9/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online