Tổng hợp toàn bộ lệnh Minecraft

MineCraft hỗ trợ người chơi rất nhiều mã lệnh và mã cheats trong game mà không hẳn bạn đã biết và nhớ hết. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ mã lệnh và mã cheats trong game Minecraft mà các bạn có thể cần đến.

Minecraft là một game có tính sáng tạo cao cho phép người chơi xây dựng ở đâu nhanh các công trình bản quyền , tìm kiếm nguyên nhân và thu thập tài nguyên bản quyền , chế tạo qua app và chiến đấu ở đâu uy tín . Có nhiều chế độ chơi có sẵn: chế độ sinh tồn cài đặt , chế độ sáng tạo giả mạo , chế độ phiêu lưu danh sách các bạn quảng cáo có thể lựa chọn.

Để việc chơi game dịch vụ trở lên đơn giản hơn tự động , MineCraft hỗ trợ người chơi kiểm tra rất nhiều mã lệnh qua mạng và mã cheats trong game phải làm sao mà không hẳn bạn bản quyền đã biết giá rẻ và nhớ hết.

Tổng hợp toàn bộ lệnh Minecraft

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ mã lệnh tất toán và mã cheats trong game Minecraft lấy liền dịch vụ các bạn nguyên nhân có thể cần đến.

Tổng hợp nơi nào các lệnh Minecraft cơ bản

 • /tpa: gửi yêu cầu dịch chuyển bản thân đến 1 người
 • /tpahere: gửi yêu cầu dịch chuyển 1 người đến vị trí kỹ thuật của mình
 • /tpaccept: đồng ý yêu cầu dịch chuyển
 • /tpadeny: từ chối yêu cầu dịch chuyển
 • /spawn: quay về điểm spawn
 • /back: quay về cho vừa dịch chuyển vô hiệu hóa hoặc địa điểm vừa chết
 • /sethome: đánh dấu địa điểm đang đứng là nhà tất toán của bạn
 • /home: dịch chuyển đến nhà qua app của bạn (địa điểm ở đâu tốt đã sethome)
 • /money: coi số tiền bản quyền của bạn
 • /pay: gửi tiền đến 1 người
 • /balancetop: coi top tiền
 • /gamerules keepInventory true: chết không mất đồ
 • /gamemode 0 tăng tốc , /gamemode s đăng ký vay , gamemode survial: lệnh chuyển sang chế độ sinh tồn
 • /gamemode 1 download , gamemode c chi tiết , /gamemode creative: lệnh chuyển sang chế độ sáng tạo
 • /gamemode 2 chia sẻ , /gamemode a bản quyền , /gamemode adventure: lệnh chuyển sang chế độ phiêu lưu hay nhất .
 • /gamemode 3 ứng dụng , /gamemode sp full crack , /gamemode spectator: lệnh chuyển sang chế độ khán giả qua web .

Tổng hợp nạp tiền các lệnh Minecraft phổ biến

 • /f help [số trang] – Hiển thị phần lệnh.
 • /f list [số trang] – Hiển thị danh sách như thế nào các factions
 • /f show [faction tag] – Hiển thị chi tiết thông tin về một faction
 • /f map [on/off] – Hiển thị bản đồ
 • /f power [tên người chơi] – Hiển thị năng lượng thanh toán của nhân vật.
 • /f join [tên faction] – Vào faction
 • /f leave – Thoát faction
 • /f chat - Bật on tính năng và off cho faction chat
 • /f home – Biến về faction home
 • /f create[faction tag] – Tạo faction mới.
 • /f desc[ghi thông báo faction vào đây] – Thay đổi thông báo faction
 • /f tag [faction tag] – Thay đổi faction tag
 • /f open – Bật khóa chặn , tắt ở đâu tốt nếu lời mời là cần thiết qua web để vào faction
 • /f invite [Tên người chơi] – Mời một người vào faction
 • /f deinvite [Tên người chơi] – Hủy bỏ lời mời vào faction
 • /f sethome – Đặt faction home
 • /f claim – Đóng chiếm nơi mi đang đứng
 • /f autoclaim – Khởi động auto-chiếm đóng khi mi đi ngang khu đất
 • /f unclaim tổng hợp , declaim – Unclaim nơi mi đang đứng
 • /f owner [Tên người chơi] – Đặt / Gỡ bỏ quyền sở hữu full crack của một chunk (16x16) cho một người chơi trong faction
 • /f ownerlist – Xem danh sách ở đâu tốt của chủ sở hữu chunk trong faction
 • /f kick [tên người chơi] – Kick một người chơi ra khỏi faction
 • /f officer [tên người chơi] - Cho một người làm phó faction
 • /f leader [tên người chơi] – Cho một người làm chủ faction
 • /f noboom – Bật / tắt nổ trong faction
 • /f ally [ tên faction ] – Đồng minh tải về với faction khác
 • /f neutral [tên faction] – Bình thường qua mạng với faction khác
 • /f enemy [tên faction] – Đối thủ dịch vụ với faction khác
 • /f money balance – Hiển thị số tiền trong faction
 • /f money deposit - Đóng góp tiền vào faction
 • /f money withdraw - Lấy tiển ra faction
 • /f money ff - Chuyển tiền từ faction này sang faction khác
 • /f money fp - Chuyền tiền từ faction sang người chơi
 • /f money pf - Chuyển tiền từ người chơi sang faction

Tổng hợp bản quyền các lệnh như thế nào của VIP

 • /kit vip : Hòm đồ mẹo vặt của vip
 • /fix : Sửa vật đang cầm trên tay
 • /fix all : Sửa chữa toàn bộ đồ
 • /hat : Đổi nón bản quyền của mình
 • /near : Xem người đang ở gần mình
 • /viptime : Xem thời gian còn lại cập nhật của VIP

Tổng hợp địa chỉ các lệnh cho người chơi Minecraft

 • /resident: Hiển thị thông tin bản quyền của chính bạn trên màn hình.
 • /resident friend remove + <tên người chơi>: Loại bỏ người chơi offline khỏi danh sách bạn bè.
 • /resident friend clearlist: Loại bỏ hỗ trợ tất cả người chơi ra khỏi danh sách bạn bè.
 • /resident friend add <tên người chơi>: chia sẻ Thêm người chơi đang online vào danh sách bạn bè.
 • /resident friend remove <tên người chơi>: Loại bỏ người chơi online khỏi danh sách bạn bè.
 • /resident <tên người chơi>: Hiển thị thông tin chia sẻ của người chơi khác trên màn hình.
 • /resident friend add + <tên người chơi>: chia sẻ Thêm người chơi offline vào danh sách bạn bè
 • /resident toggle map – bật bản đồ khi di chuyển qua đường ranh giới nơi nào của plot
 • /resident toggle plotborder – Lệnh nơi nào để hiện đường ranh giới plot khi bạn di chuyển qua nó
 • /resident toggle spy – quản trị viên mẹo vặt có thể bật chat kênh gián điệp
 • /resident toggle reset – tắt quảng cáo tất cả chế độ (ở trên) đang hoạt động

Tổng hợp công cụ các lệnh nation trong Minecraft

 • /nation new <tên quốc gia> <tên thủ đô>: Tạo ra 1 quốc gia mới lấy liền , đặt Thủ đô.
 • /nation set name <tên quốc gia>: Đặt tên quốc gia.
 • /nation: Hiển thị thông tin quốc gia tất toán của người chơi.
 • /nation list: Liệt kê danh sách đăng ký vay các quốc gia.
 • /nation remove <tên quốc gia>: Loại bỏ một quốc gia khỏi danh sách đồng minh.
 • /nation enemy add <tên quốc gia>: xóa tài khoản Thêm 1 quốc gia vào làm kẻ thù.
 • /nation online: Hiển thị người chơi đang online trong quốc gia hướng dẫn của bạn.
 • /nation <tên quốc gia>: Hiển thị thông tin công cụ của quốc gia khác.
 • /nation leave: rời khỏi quốc gia bạn đang ở (thị trưởng sử dụng).
 • /nation set king <tên người chơi>: Quốc vương ra lệnh đổi ngôi cho người khác.
 • /nation set captial <tên town>: Đặt thủ đô chi tiết của vương quốc.
 • /nation set taxes <số tiền>: Quốc vương đặt thuế cho toàn quốc gia.
 • /nation deposit <số tiền>: Lệnh gửi tiền vào quốc gia lừa đảo của bạn.
 • /nation withdraw <số tiền>: Lệnh rút tiền khỏi quốc gia nguyên nhân của bạn.
 • /nation new <tên quốc gia>: Lệnh tạo ra một quốc gia mới (thị trưởng sử dụng).
 • /nation rank: Lệnh thiết lập người hỗ trợ (phó)/ danh hiệu cá nhân giảm giá của quốc gia.
 • /nation add <tên town>: Mời 1 town vào quốc gia trực tuyến của mình.
 • /nation kick <tên town>: Loại bỏ 1 town khỏi quốc gia nguyên nhân của mình.
 • /nation delete <tên quốc gia>: Xóa quốc gia lừa đảo của bạn.
 • /nation ally: Đồng minh qua web của quốc gia.
 • /nation add <tên quốc gia>: an toàn Thêm một quốc gia làm đồng minh.
 • /nation enemy remove <tên quốc gia>: Gỡ bỏ một quốc gia khỏi danh sách kẻ thù.
 • /nation rank add <tên người chơi> <tên danh hiệu>: Ban danh hiệu cho một người chơi.
 • /nation rank remove <tên người chơi> <tên danh hiệu>: Bãi bỏ danh hiệu tính năng của một người chơi.

Tổng hợp giá rẻ các lệnh plot trong game Minecraft

 • /plot: Hiển thị mật khẩu các lệnh về Plot.
 • /plot claim: Lệnh kiểm tra để thành viên trong town mua mảnh đất chủ town đang bán.
 • /plot perm: Hiển thị đường biên giới khóa chặn của plot ở đâu uy tín mà người chơi đang đứng bên trên.
 • /plot notforsale: Lệnh tốt nhất để chủ town hủy quyền sở hữu 1 mảnh đất dữ liệu đã bán trước đó.
 • /plot set shop: Đặt một plot làm shop.
 • /plot forsale <giá>: Lệnh kinh nghiệm để chủ town định giá bán cập nhật của 1 lô đất nằm trong town.
 • /plot unclaim: Lệnh danh sách để thành viên hủy quyền sở hữu đất khóa chặn đã mua từ chủ town.
 • /plot set arena: Đặt một plot làm đấu trường.
 • /plot set embassy: Đặt một plot làm đại sứ quán.
 • /plot set name: Cho phép thị trưởng hay nhất hoặc chủ sở hữu plot đổi tên plot họ sở hữu (plot sở hữu cá nhân qua app sẽ hiển thị cả tên kinh nghiệm của cả người sở hữu trên điện thoại và người đặt).
 • /plot toggle clear: Lệnh gỡ bỏ danh sách download của như thế nào các ID bị block giá rẻ của plot tổng hợp , sử dụng hay nhất bởi thị trưởng sở hữu thị trấn qua mạng hoặc là giảm giá bởi người sở hữu plot trong plot an toàn của chia sẻ riêng họ.
 • /plot set reset: Reset plot trên điện thoại của bạn trở về hình dáng như ban đầu.
 • /plot set perm {on/off}: Điều chỉnh đường cong ranh giới như thế nào của từng plot tối ưu mà người chơi đang đứng.
 • /plot toggle fire: Cho phép kích hoạt hoặc không cho phép lửa cháy trong plot.
 • /plot toggle pvp: Cho phép giá rẻ hoặc không cho phép PVP trong plot.
 • /plot toggle explosion: Cho phép kinh nghiệm hoặc không cho phép nổ trong plot.
 • /plot toggle mob: Cho phép tải về hoặc không cho phép mob sinh ra trong plot.

Tổng hợp phải làm sao các lệnh town trong game Minecraft

 • /town withdraw: Rút tiền khỏi ngân hàng town.
 • /town: Hiển thị thông tin town bạn đang tham gia.
 • /town unclaim: Bán đất chi tiết của town.
 • /town help: Hiển thị sử dụng các lệnh bạn danh sách có thể sử dụng trong town.
 • /town leave: Rời khỏi town chia sẻ hiện tại.
 • /town join <tên town>: Xin tham gia 1 town trực tuyến của người khác.
 • /town claim: Mua đất cho town.
 • /towny add < Tên>: ở đâu nhanh Thêm 1 người nào đó vào town thanh toán của bạn.
 • /town deposit: Chuyển tiền vào ngân hàng town.
 • /town new <tên town>: Tạo 1 town mới.
 • /town unclaim all: Bán link down tất cả đất cài đặt của town.
 • /town online: Hiển thị người chơi đang online trong town .
 • /town rank add/remove <tên thành viên> <tên hạng>: ứng dụng Thêm lấy liền hoặc xóa hạng tối ưu của người chơi tốt nhất hiện tại trong town.
 • /town spawn <tên town>: Dịch chuyển đến town khác.
 • /town here: Hiển thị thông tin town bạn đang đứng.
 • /town outpost: Thiết lập vị trí outpost cho town.
 • /town new <tên town> <tên chủ town>: Tạo 1 town mới hay nhất với set 1 người làm chủ town.
 • /town spawn: Dịch chuyển đến town mẹo vặt của bạn.
 • /town add <tên> assistant: Chọn một ai đó làm phó town.
 • /town board <message>: kiểm tra Thêm thông báo khi người quản lý town online.
 • /town homeblock: Thiết lập nơi sửa lỗi để spawn về towny .
 • /town delete <tên town>: Xóa town qua web hiện tại.
 • /town ranklist: Xem cấp bậc người chơi trong town.
 • /town perm: Xem cập nhật các chính sách danh sách của town.
 • /town list: Hiển thị danh sách vô hiệu hóa tất cả hay nhất các town trong server.
 • /town set taxes <số tiền>: Đặt thuế cho town.
 • /town set spawn: Set vị trí spawn cho town
 • /town set name <tên mới>: Thay đổi tên town giảm giá của bạn.
 • /town set perm: Cài đặt khóa chặn các chính sách cho town.
 • /town set mayor <tên người chơi>: Chuyển chức chủ town cho người khác.
 • /townchat: Chuyển sang chế độ chat town.
 • /town toggle open: Cho phép mở cửa chia sẻ để thành viên tham gia thoải mái danh sách hoặc đóng cửa.
 • /town toggle explosion: Cho phép tài khoản hoặc không cho phép nổ trong town.
 • /town toggle pvp: Cho phép full crack hoặc không cho phép PVP (đánh nhau) trong town.
 • /town toggle taxpercent: Quy định thuế theo kiểu phần trăm hay số xác định.
 • /town toggle public: Cho phép kích hoạt hoặc không cho phép người khác spawn đến town bạn.
 • /town toggle fire: Cho phép hay nhất hoặc không cho phép lửa cháy trong town.
 • /town toggle mobs: Cho phép ở đâu nhanh hoặc không cho phép mobs (quái vật) sinh ra trong town.
 • /town set perm build on/off: Bật/tắt chế độ xây dựng trong town.
 • /town set perm destroy on/off: Bật/tắt chế độ phá block trong town.
 • /town set perm switch on/off: Bật/tắt công tắc trong town.
 • /town set perm itemuse on/off: Bật/tắt quyền sử dụng item full crack với đăng ký vay bất cứ ai trong town.
 • /town set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}: Bật/tắt xây dựng phá block / công tắc / sử dụng đối sử dụng với cư dân / đồng minh / người ngoài.

Để chạy kiểm tra các lệnh cập nhật thì full crack các bạn cần bật chế độ cheats ở đâu tốt . Để bật cheats qua app các bạn thực hiện sửa lỗi như sau:

 • ứng dụng Khi bạn đang tạo Create New World (Tạo thế giới mới) download thì bạn chọn More World Options qua app và chọn chế độ ON trong Allow Cheats.

Tổng hợp toàn bộ lệnh Minecraft

 • Trong khi bạn đang chơi game mật khẩu thì bạn mở Game Menu tốt nhất , chọn Open to LAN ở đâu nhanh và chọn chế độ ON trong Allow Cheats.

Tổng hợp toàn bộ lệnh Minecraft

mẹo vặt Trên đây là tổng hợp toàn bộ mã lệnh tự động và mã cheats trong game Minecraft hướng dẫn , hi vọng bài viết như thế nào có thể giúp ích cho lấy liền các bạn đăng ký vay . Chúc chia sẻ các bạn chơi game vui vẻ!

4.9/5 (53 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext