Các hàm lượng giác trong Excel

Excel hỗ trợ cách tính hàm lượng giác đơn giản và dễ dàng với người dùng. Đặc biệt trong những bài toán khó công cụ này giúp ích rất nhiều. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn các hàm lượng giác mà Excel hỗ trợ.

Excel hỗ trợ cách tính hàm lượng giác đơn giản tốc độ và dễ dàng ở đâu uy tín với người dùng mới nhất . sửa lỗi Đặc biệt trong xóa tài khoản những bài toán khó công cụ này giúp ích qua app rất nhiều cài đặt . Bài viết khóa chặn dưới đây giới thiệu tới công cụ các bạn vô hiệu hóa các hàm lượng giác mật khẩu mà Excel hỗ trợ.

1 tự động . Hàm Sin

- Cú pháp: Sin (number).

Trong đó: number là giá trị độ tải về của góc cần tính Sin.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Sin tăng tốc của 1góc quản lý , giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

Các bạn chú ý dữ liệu để làm việc sửa lỗi với kỹ thuật các hàm lượng giác trong Excel đơn vị đo độ là radians.

Bước 1: Chuyển đơn vị đo độ sang radians kinh nghiệm . Chèn thêm 1 cột chi tiết và nhập câu lệnh như hình vẽ:

Các hàm lượng giác trong Excel

Bước 2: Kéo định dạng cho nhanh nhất các ô còn lại nơi nào . Nhập công thức tính giá trị Sin như hình vẽ dưới:

Các hàm lượng giác trong Excel

Cuối cùng bạn kéo định dạng cho giảm giá các ô còn lại có kết quả như hình sau:

Các hàm lượng giác trong Excel

2 nơi nào . Hàm Cos

- Cú pháp: Cos (number) mẹo vặt .

Trong đó: number là giá trị độ tối ưu của góc cần tính Cos.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Cos sử dụng của 1góc ở đâu nhanh , giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

Bước 1: Bạn nhập công thức như hình vẽ.

Các hàm lượng giác trong Excel

Bước 2: Kéo định dạng cho ứng dụng các ô còn lại có kết quả như hình dưới:

Các hàm lượng giác trong Excel

3 tất toán . Hàm Tan

- Cú pháp: Tan (number).

Trong đó: number là giá trị độ ở đâu nhanh của góc cần tính Tan.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Tan hướng dẫn của 1góc dịch vụ , giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

4 giá rẻ . Hàm Asin

- Cú pháp: Asin (number).

Trong đó:: number là giá trị độ kiểm tra của góc cần tính Asin.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Asin ở đâu nhanh của 1góc vô hiệu hóa , giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

5 lừa đảo . Hàm Asinh

- Cú pháp: Asinh (number) quản lý .

Trong đó: number là giá trị độ dữ liệu của góc cần tính Asin.

- Ý nghĩa: Trả về một giá trị Asinh hướng dẫn của một góc trên điện thoại nhưng giá trị này là radian.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

6 ứng dụng . Hàm Acos

- Cú pháp: Acos (number) khóa chặn .

Trong đó: number là giá trị độ tất toán của góc cần tính Acos.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Acos bản quyền của 1góc full crack , giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

7 mới nhất . Hàm Acosh

- Cú pháp: Asinh (number) thanh toán .

Trong đó: number là giá trị kiểm tra của góc cần tính Acosh.

- Ý nghĩa: Trả về một giá trị Acosh sử dụng của một góc full crack nhưng giá trị này là radian.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

8 vô hiệu hóa . Hàm Atan

- Cú pháp: Atan (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atan.

- Ý nghĩa: Trả về một giá trị Atan dịch vụ của một góc.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

9 nạp tiền . Hàm Atan2

- Cú pháp: Antan2 (x_num hay nhất , y_num) trên điện thoại .

Trong đó: x_num dữ liệu , y_num là giá trị kiểm tra của hoành độ sử dụng và tung độ. -

Ý nghĩa: Trả về giá trị Radian nằm trong khoảng từ - Pi-> +Pi.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

10 mẹo vặt . Hàm Atanh

- Cú pháp: Atanh (number) nguyên nhân .

Trong đó: number là giá trị cần tính Atanh kinh nghiệm .

- Ý nghĩa: Trả về giá trị là Radian ở đâu uy tín .

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

11 công cụ . Hàm Degrees

- Cú pháp: Degrees (angle) tài khoản .

Trong đó: angle là giá trị độ địa chỉ của 1 góc cần chuyển.

- Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo dữ liệu của 1 góc từ đơn vị radians sang độ.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

12 phải làm sao . Hàm Radians

- Cú pháp: Radians (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ ứng dụng của 1 góc cần chuyển.

- Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo tốc độ của 1 góc từ đơn vị độ sang radians.

- Ví dụ:

Các hàm lượng giác trong Excel

Chúc mẹo vặt các bạn thành công!

4.8/5 (78 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online