Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm). Nếu các bạn đang tìm kiếm cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP có ví dụ cụ thể vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây. Dưới đây bài viết hướng dẫn các bạn 3 trườ

Các bạn chưa biết cách dùng hàm IF kết hợp hàm VLOOKUP trong nguyên nhân những trường hợp nào quản lý để đạt hiệu quả tối ưu nhất cài đặt . qua mạng Nếu tổng hợp các bạn đang tìm kiếm cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP có ví dụ cụ thể vậy mời sửa lỗi các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Dưới đây bài viết hướng dẫn khóa chặn các bạn 3 trường hợp thường dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP tải về với ví dụ nơi nào và cách làm cụ thể phải làm sao , mời sửa lỗi các bạn cùng theo dõi.

Hàm IF

Hàm If trả về giá trị dữ liệu nếu điều kiện tăng tốc được định trị là TRUE kinh nghiệm cài đặt sẽ trả về giá trị khác trực tuyến nếu điều kiện cập nhật được định trị là FALSE.

Cú pháp

IF(logical_test tính năng , [value_if_true] miễn phí , [value_if_false])

Trong đó:

 • logical_test: biểu thức địa chỉ có thể định trị là TRUE mới nhất hoặc FALSE.
 • value_if_true: giá trị vô hiệu hóa các bạn muốn trả về dịch vụ nếu đối số logical_test định trị là TRUE.
 • value_if_false: giá trị kích hoạt download các bạn muốn trả về kỹ thuật nếu đối số logical_test định trị là FALSE.
 • Tìm hiểu thêm về hàm IF tại đây http://thuthuatphanmem.vn/ham-if-trong-excel/

Hàm VLOOKUP

Hàm Vlookup là hàm dò tìm giá trị theo cột trên điện thoại , dùng tài khoản để dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên từ trái sang mật khẩu của bảng dữ liệu kinh nghiệm . an toàn Nếu tìm thấy hàm kiểm tra sẽ trả về giá trị một trong hướng dẫn các cột tải về tiếp theo ở cùng hàng chi tiết với giá trị ở cột đầu tiên tốc độ thanh toán các bạn chỉ định.

Cú pháp:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

 • lookup_value: giá trị dùng hỗ trợ để tìm kiếm kiểm tra , giá trị này qua app có thể là một chuỗi giảm giá , một tham chiếu qua mạng hoặc một giá trị nào đó quảng cáo của bảng chính.
 • table_array: bảng tham chiếu hay bảng chứa giá trị tổng hợp để tìm kiếm dịch vụ , lấy liền các giá trị trong cột đầu tiên xóa tài khoản của table_array nguyên nhân các giá trị mới nhất được tìm kiếm sử dụng bởi lookup_value.
 • col_index_num: chỉ số cột trong table_array vô hiệu hóa sẽ lấy giá trị trả về bảng chính qua mạng .
 • range_lookup: là giá trị logic giúp cài đặt các bạn chỉ định hàm Vlookup tìm kiếm chính xác hay tìm kiếm hỗ trợ tương đối.
 • Tìm hiểu thêm về hàm Vlookup tại đây http://thuthuatphanmem.vn/ham-vlookup-trong-excel/

Hàm IF kết hợp miễn phí với VLOOKUP

Dưới đây là ứng dụng các ví dụ về cách dùng hàm IF kết hợp mẹo vặt với VLOOKUP nơi nào nhé.

Ví dụ 1: Giả sử qua web các bạn có dữ liệu sau:

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Các bạn sử dụng hàm IF kết hợp kích hoạt với Vlookup khóa chặn để đưa ra thưởng % theo bảng Thưởng.

tốt nhất Nếu nhân viên ở khu vực Miền Bắc có doanh thu >= 200.000.000 công cụ thì thưởng 10% giảm giá , như thế nào nếu không danh sách được thưởng (trả về số 0) sử dụng . công cụ Nếu nhân viên ở khu vực Miền Nam có doanh thu >=220.000.000 tải về thì lấy liền được thưởng 10% quảng cáo , lừa đảo nếu không đạt doanh thu kích hoạt thì kích hoạt sẽ không thường (trả về số 0) chia sẻ . Còn vô hiệu hóa nếu nhân viên ở khu vực Miền Trung có doanh thu >=100.000.000 an toàn thì nạp tiền được thưởng (trả về 15%) quảng cáo , mẹo vặt nếu không dữ liệu sẽ trả về số 0.

Phân tích yêu cầu

Thực hiện yêu cầu ở nhân viên đầu tiên quảng cáo , cần sử dụng hàm IF kiểm tra “doanh thu tối ưu của nhân viên này” nơi nào với “doanh thu trong khu vực tương ứng ở bảng Thưởng địa chỉ , kiểm tra sau đó công cụ nếu điều kiện quảng cáo của hàm if đúng mật khẩu thì trả về ô thưởng % (cột 3 trong bảng Thưởng) nguyên nhân , cập nhật nếu không qua mạng thì trả về “0”.

Để thực hiện hướng dẫn được điều kiện kinh nghiệm của hàm IF tải về thì hay nhất các bạn cần sử dụng hàm Vlookup giá rẻ để dò tìm “doanh thu kỹ thuật của khu vực tương ứng trong bảng Thưởng trên điện thoại và trả về doanh thu (cột 2) lấy liền để so sánh vô hiệu hóa với doanh thu tính năng của nhân viên.

Để trả về ô thưởng % chính là cột 3 trong bảng Thưởng tối ưu thì giá rẻ các bạn tải về cũng cần sử dụng hàm Vlookup tương tự hàm Vlookup trong phần điều kiện hàm IF ở đâu tốt , giảm giá nhưng cột trả về trong hàm Vlookup là cột 3.

Cách thực hiện:

Đầu tiên tốc độ các bạn chọn ô đầu tiên trong cột Thưởng % nạp tiền và nhập hàm:

=IF(D6>=VLOOKUP(C6;$C$17:$E$20;2;0);VLOOKUP(C6;$C$17:$E$20;3;0);"0")

Trong hàm:

 • D6 là ô doanh thu dữ liệu của nhân viên đầu tiên.
 • VLOOKUP(C6;$C$17:$E$20;2;0) link down , hàm vlookup này dò tìm ô C6 (khu vực qua web của nhân viên đầu tiên) trong cột khu vực phải làm sao của bảng Thưởng (C17:E20) hay nhất và trả về cột số 2 (doanh thu) trong bảng thưởng lấy liền , kiểu dò tìm trong hàm Vlookup là dò tìm chính xác.

Lưu ý: Các bạn cần cố định vị trí bảng thưởng C17:E20 giả mạo nếu công cụ các bạn muốn sao chép công thức cho ở đâu tốt các nhân viên sau như thế nào . Để cổ định vị trí dữ liệu thì sau khi tự động các bạn kéo vùng miễn phí của bảng Thưởng C17:E20 bản quyền thì qua app các bạn nhấn phím F4 trên bàn phím vô hiệu hóa , tự động hàm dữ liệu sẽ xuất hiện thêm biểu tượng cố định $C$17:$E$20

 • VLOOKUP(C6;$C$17:$E$20;3;0) hàm này ở đâu uy tín sẽ trả về kết quả là số % thưởng (cột 3) trong bảng Thưởng giảm giá nếu điều kiện trong hàm IF đúng.
 • "0" tốc độ được trả về khi điều kiện trong hàm IF sai như thế nào , nhân viên địa chỉ sẽ không tăng tốc được thưởng.

Sau khi lừa đảo các bạn chi tiết đã nhập xong hàm IF cài đặt thì trên điện thoại các bạn nhấn Enter chi tiết , ngay lập tức kết quả hỗ trợ sẽ hỗ trợ được hiển thị nguyên nhân , ví dụ nhân viên đầu tiên này ở khu vực Miền Bắc mẹo vặt nhưng doanh thu nhỏ hơn 200.000.000 nên chi tiết sẽ không tất toán được thưởng kinh nghiệm link down được trả về kết quả là 0.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Các bạn chỉ cần sao chép công thức hàm xuống bản quyền các ô khác danh sách các bạn dịch vụ sẽ đưa ra full crack được số phần trăm thưởng nguyên nhân của xóa tài khoản các nhân viên khác.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

cài đặt Ngoài ra link down các bạn lấy liền có thể sử dụng hàm IF tối ưu để bẫy lỗi cho hàm Vlookup.

Ví dụ 2: Giả sử full crack các bạn gặp lỗi ở đâu tốt như sau:

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Lỗi #N/A do không có giá trị lookup_value tăng tốc của hàm Vlookup qua web , tốc độ để tránh gặp phải lỗi này dịch vụ các bạn lừa đảo có thể sử dụng hàm IF vô hiệu hóa như sau:

=IF(B16="";"";VLOOKUP(B16;B5:D13;3;0))

Ô B16 chính là giá trị lookup_value full crack của hàm Vlookup dữ liệu . Hàm IF tổng hợp sẽ kiểm tra ở đâu tốt nếu ô B16 trống nhanh nhất thì hàm nạp tiền sẽ trả về giá trị rỗng hỗ trợ , lừa đảo nếu ô B16 có giá trị cài đặt thì quản lý sẽ thực hiện hàm Vlookup sử dụng và trả về kết quả dò tìm.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Các bạn chỉ cần nhập tên nhân viên cần tìm kiếm doanh thu hay nhất thì hàm ở đâu uy tín sẽ thực hiện dò tìm sửa lỗi và trả về kết quả.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Ví dụ 3: Ví dụ sử dụng hàm IF dịch vụ để tùy biến vị trí cột tham chiếu trong hàm VLOOKUP.

Giả sử qua web các bạn có dữ liệu địa chỉ như sau an toàn , trong ô C15 nơi nào các bạn có list danh sách 2 tùy chọn là Doanh Thu full crack Khu Vực tài khoản , cài đặt các bạn cần sử dụng IF giá rẻ và VLOOKUP kết hợp giảm giá để khi cài đặt các bạn chọn tùy chọn nào cài đặt thì kết quả tìm kiếm vô hiệu hóa sẽ trả về đúng theo tùy chọn đó.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

Để thực hiện yêu cầu này giảm giá các bạn cần hiểu tối ưu như sau:

Hàm Vlookup lừa đảo sẽ dò tìm dữ liệu trong ô B16 mới nhất , giá rẻ và trong phần kết quả trả về mật khẩu của hàm Vlookup thanh toán các bạn sử dụng hàm IF giá rẻ để tùy biến cột lấy liền để trả về chi tiết của hàm Vlookup.

mật khẩu Nếu ô C15Khu Vực tài khoản thì kết quả giá rẻ sẽ trả về cột 2 trong bảng dò tìm khóa chặn , mới nhất nếu không ứng dụng sẽ trả về cột 3 (là cột Doanh Thu) trong bảng dò tìm.

quản lý Như vậy tăng tốc với ví dụ trên kích hoạt các bạn giảm giá sẽ có hàm Vlookup chia sẻ như sau:

=VLOOKUP(B16;B5:D13;IF(C15="Khu Vực";2;3);0)

Để tránh lỗi như ví dụ 2 nguyên nhân thì mẹo vặt các bạn xóa tài khoản có thể kết hợp thêm hàm IF download để bắt lỗi đăng ký vay , lúc này hàm giả mạo sẽ thành:

=IF(B16="";"";VLOOKUP(B16;B5:D13;IF(C15="Khu Vực";2;3);0))

Kết quả lừa đảo các bạn tốc độ sẽ ở đâu nhanh được hướng dẫn như sau:

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

cài đặt Khi tốc độ các bạn chọn sang Doanh Thu nạp tiền thì kết quả tất toán sẽ trả về doanh thu bản quyền của nhân viên đó.

Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)

download Trên đây là 3 cách thường hướng dẫn được sử dụng hàm IF kết hợp qua web với hàm VLOOKUP cùng quản lý với ví dụ cụ thể cho kỹ thuật các bạn dễ theo dõi dịch vụ . Hi vọng qua bài viết này thanh toán các bạn tính năng sẽ có thêm công cụ các kiến thức hữu ích xóa tài khoản để nhanh nhất có thể kết hợp hàm IF tải về và hàm VLOOKUP khi cần thiết link down . Chúc hỗ trợ các bạn thành công!

4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online