Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Cách làm trò chơi trên Powerpoint. Vừa học vừa chơi giúp các em, các bé hứng thú hơn, vì vậy thay vì những bài thuyết trình Powerpoint chỉ có nội dung bài học thì các bạn muốn kết hợp cả các trò chơi liên quan đến kiến thức bài học. N�

Vừa học vừa chơi giúp hay nhất các em giá rẻ , giá rẻ các bé hứng thú hơn bản quyền , vì vậy thay vì nguyên nhân những bài thuyết trình Powerpoint chỉ có nội dung bài học nơi nào thì tài khoản các bạn muốn kết hợp cả miễn phí các trò chơi liên quan đến kiến thức bài học nguyên nhân . quản lý Nếu bạn đang tìm kiếm cách làm trò chơi trên Powerpoint vậy mời ở đâu tốt các bạn hãy cùng tham khảo bài viết nhanh nhất dưới đây.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Dưới đây bài viết tất toán sẽ hướng dẫn đến ở đâu uy tín các bạn cách làm trò chơi trên Powerpoint tải về , mời tổng hợp các bạn cùng theo dõi.

Cách làm trò chơi Đoán Hình trên PowerPoint

  • Xem thêm cách làm trò chơi ô chữ trên powerpoint tại đây

Ý tưởng cho trò chơi Đoán Hình:

Giao diện chính có một hình ảnh tốc độ được che bằng 4 miếng ghép lừa đảo , khi link down các bạn chọn miếng ghép nào nơi nào sẽ ra câu hỏi lấy liền của miếng ghép đó địa chỉ , nhanh nhất nếu trả lời đúng mới nhất thì miếng ghép đó danh sách sẽ xóa tài khoản được mở trực tuyến .

Mỗi câu hỏi giảm giá các bạn sử dụng sẽ tạo một slide vô hiệu hóa , trong slide câu hỏi miễn phí sẽ có phần câu hỏi đăng ký vay , đáp án giá rẻ và nút trở về trang chủ.

nhanh nhất Nếu chia sẻ các bạn chọn vào đáp án công cụ mà đáp án đó sai sử dụng , ở đâu tốt thì đáp án đó lừa đảo sẽ đổi sang màu đỏ nhanh nhất , quản lý nếu đáp án đúng lừa đảo sẽ đổi sang màu xanh kinh nghiệm . Sau khi trả lời đúng chọn nút trở về trang giao diện chính dữ liệu thì mảnh ghép tự động mở.

lấy liền Khi nhấn vào biểu tượng kết quả tự động của hình nơi nào thì kỹ thuật sẽ hiển thị kết quả chính xác.

Bước 1: Tạo Slide giao diện chính

Mở PowerPoint miễn phí , trên slide đầu tiên giảm giá các bạn xóa 2 textbox nạp tiền để tăng tốc được trang trắng an toàn , lừa đảo tiếp theo công cụ các bạn chọn Insert -> Pictures.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Sau đó chọn đến hình ảnh mật khẩu và thêm vào slide.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Để thêm giảm giá các hình vẽ cho ảnh trực tuyến các bạn chọn Insert -> Shapes -> chọn hình chữ nhật.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Vẽ thành một hình che một góc cài đặt của ảnh mới nhất , ở đâu uy tín sau đó tốc độ các bạn chỉnh sửa màu sắc bo viền tùy ý.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Tùy theo số lượng câu hỏi trên điện thoại danh sách các bạn sao chép bấy nhiêu hình che ảnh như hình dưới.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Bước 2: Tạo địa chỉ các slide câu hỏi

Ý tưởng: trên slide câu hỏi tải về các bạn trên điện thoại sẽ có câu hỏi địa chỉ , 4 hình shape chứa đáp án trên điện thoại , một buttons trở về giao diện chính xóa tài khoản . Mỗi câu hỏi sửa lỗi sẽ là một slide kích hoạt , đầu tiên miễn phí các bạn tạo slide cho câu hỏi số 1 miễn phí .

Đầu tiên thanh toán các bạn chọn Home -> New Slide -> Title and Content download để thêm slide cho câu hỏi số 1.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

tốc độ Trên slide này giá rẻ các bạn nhập câu hỏi vào textbox phía trên trực tuyến , nguyên nhân sau đó chỉnh sửa font quản lý , size cho text.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Xóa textbox phía dưới ở đâu tốt , chọn Insert -> Shape -> chọn hình trong phần Rectangles

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Vẽ thành hình chứa đáp án nạp tiền , chỉnh sửa màu sắc kỹ thuật , lừa đảo và sao chép thành 4 hình hướng dẫn để thêm 4 đáp án ứng dụng như sau.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Để thêm hiệu ứng ở đâu nhanh các bạn chọn 4 hình chứa đáp án cập nhật và chọn Animations -> chọn hiệu ứng bất kỳ trong phần Entrance ví dụ Zoom.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

ở đâu uy tín Nếu bạn muốn khi chọn vào đáp án đúng kích hoạt thì đáp án giảm giá sẽ đổi màu nền thành màu xanh chia sẻ , chọn vào đáp án sai tối ưu thì đáp án đó thanh toán sẽ đổi thành màu đỏ trực tuyến . Giả sử trong câu hỏi này đáp án c là đáp án đúng mẹo vặt , vậy khi nhấn vào đáp án c giả mạo sẽ trên điện thoại được đổi thành màu xanh tốc độ , còn khi nhấn vào đáp án a trên điện thoại , b cài đặt , d full crack sẽ nơi nào được đổi thành màu đỏ dữ liệu . Các bạn thiết lập tài khoản như sau:

Đầu tiên chọn đáp án a -> Animations -> Add Animation -> Fill Color trong phần Emphasis.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Sau đó chọn màu đỏ trong phần Effect Options.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Chọn Animations -> Animation Pane tối ưu để hiển thị Animation Pane phía bên phải nhanh nhất .

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Tiếp theo chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu danh sách của đáp án a vừa thêm -> Timing.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Xuất hiện thẻ Timing địa chỉ của hộp thoại hiệu ứng hướng dẫn các bạn chọn Triggers -> Start effect on click of -> chọn đến tên hình chứa đáp án a.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Các bạn thực hiện thêm hiệu ứng đổi màu nguyên nhân , gán triggers tương tự địa chỉ với đáp án b quản lý , c phải làm sao , d nhanh nhất riêng đáp án c kích hoạt thì trong Effect Options link down các bạn chọn màu xanh.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Sau khi cài đặt đã tạo xong câu hỏi trắc nghiệm cho slide câu hỏi số 1 trên điện thoại , tải về các bạn chọn Insert -> biểu tượng trang chủ trong Action Button qua app để thêm nút trở về giao diện chính miễn phí .  

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Vẽ biểu tượng này lên slide nguyên nhân , sau khi vẽ xong trên điện thoại sẽ xuất hiện hộp thoại Action Settings kinh nghiệm , trong thẻ Mouse Click chi tiết các bạn chọn Hyperlink toFirst Slide chi tiết để khi nhấn chọn biểu tượng này nhanh nhất sẽ trở về giao diện chính dịch vụ . Nhấn OK ở đâu uy tín để đóng hộp thoại.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

xóa tài khoản Như vậy tài khoản các bạn link down đã tạo xong slide câu hỏi số 1 mật khẩu , hướng dẫn với câu hỏi số 2 giá rẻ , 3 miễn phí , 4 tối ưu các bạn thực hiện tạo slide 3 hỗ trợ , slide 4 tăng tốc , slide 5 tương tự như slide 2 (slide câu hỏi số 1) sửa lỗi .

Mẹo: nơi nào các bạn nhấn chuột phải vào slide 2 chia sẻ và chọn Duplicate Slide sử dụng để tạo một slide mới giống slide này kỹ thuật . Sau đó di chuyển đáp án đúng sang vị trí khác mới nhất , qua web và nhập nội dung câu hỏi tất toán , đáp án phù hợp tất toán với câu hỏi số 2 mới nhất , 3 chi tiết , 4.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Bước 3: Thiết lập hiệu ứng nhanh nhất , gán link cho giao diện chính.

Sau khi tốt nhất đã tạo xong slide câu hỏi tài khoản các bạn quay lại slide giao diện chính kiểm tra để tạo hiệu ứng mới nhất , gán link mật khẩu và gán triggers nạp tiền . Đầu tiên đánh dấu nơi nào các miếng ghép trong slide tất toán , miễn phí tiếp theo chọn mật khẩu tất cả 4 miếng ghép tính năng và chọn Animations -> chọn hiệu ứng trong phần Exit.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Để khi nhấn vào miếng ghép số 1 giá rẻ , 2 nguyên nhân , 3 cập nhật , 4 như thế nào thì link down sẽ tương ứng hiển thị slide câu hỏi số 1 tốt nhất , 2 cập nhật , 3 hay nhất , 4 nguyên nhân các bạn thực hiện gán link kích hoạt như sau:

Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 -> Hyperlink.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink download các bạn chọn Place in This Document nhanh nhất , chọn Slide 2 (tương ứng trực tuyến với slide chứa câu hỏi số 1) trong phần Select a place in this document đăng ký vay và nhấn OK.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Tương tự miễn phí các bạn nhấn chuột phải vào miếng ghép số 2 chọn Hyperlink ứng dụng , trong hộp thoại Insert Hyperlink cài đặt các bạn chọn Place in This Document, chọn Slide 3 (tương ứng tốt nhất với slide chứa câu hỏi số 2) lừa đảo . Tương tự trực tuyến với miếng ghép số 3 tốc độ , 4.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Tiếp theo sửa lỗi các bạn chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng Exit tăng tốc của miếng ghép 1 tổng hợp và chọn Timing.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Trong thẻ Timing như thế nào các bạn thiết lập gán Trigger bằng cách chọn Trigger -> Start effect on click of -> chọn đúng tên hình miếng ghép 1.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Thực hiện gán Trigger tương tự kiểm tra với miếng ghép 2 full crack , 3 cập nhật , 4 full crack và chọn trong Start effect on click of đúng tên hình sử dụng của miếng ghép đó.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Tiếp theo bản quyền các bạn thêm một Action Buttons đăng ký vay hoặc một hình shapes nhanh nhất để khi nhấn vào đây hỗ trợ sẽ hiển thị đáp án cuối cùng kích hoạt . Chọn Insert -> Shapes -> chọn hình quản lý hoặc Action Buttons.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Vẽ lên slide vị trí download mà bạn muốn.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Cuối cùng Insert thêm một hình quản lý để tốc độ các bạn ghi đáp án vào như hình dưới.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Chọn hình đáp án sử dụng và thêm hiệu ứng Animations -> chọn hiệu ứng hiện trong Emtrance.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Chọn tiếp biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng tăng tốc và chọn Timing xóa tài khoản , trong thẻ Timing chọn Triggers -> Start effect on click of -> chọn tên hình khóa chặn mà khi bạn nhấn vào nó an toàn sẽ hiển thị kết quả cuối cùng -> OK.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Các bạn thực hiện nhấn F5 thanh toán để xem kết quả địa chỉ nhé.

Tải file Powerpoint trò chơi Đoán Hình mẫu tại đây cập nhật nhé:

file-mau-cach-lam-tro-choi-doan-hinh-tren-powerpoint-thuthuatphanmem.vn.pptx

tải về Trên đây thuthuatphanmem.vn tổng hợp đã chia sẻ đến ở đâu tốt các bạn cách làm trò chơi Đoán Hình trên PowerPoint vô hiệu hóa . Các bạn hãy cùng theo dõi mới nhất và thực hiện theo sửa lỗi để tạo trò chơi tăng tốc nhé thanh toán . Chúc full crack các bạn thành công!

4.9/5 (76 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online